บทความ » กรมสุขภาพจิตแนะ ผู้ปกครองสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้บุตรหลาน

กรมสุขภาพจิตแนะ ผู้ปกครองสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้บุตรหลาน

5 ตุลาคม 2020
694   0

กรมสุขภาพจิตแนะ ผู้ปกครองสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้บุตรหลาน

กรมสุขภาพจิตแนะ ผู้ปกครอง สร้างพื้นที่ ปลอดภัยให้บุตรหลาน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดี กรมสุขภาพจิต กล่าวถึงข้อวิตกกังวล ของ ประชาชนที่มีถึงกรณีความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในสถานศึกษา โดย เฉพาะ ความรุนแรงที่มี

ต่อเด็กเล็ก ซึ่งจาก กรณีดังกล่าว ทำให้ผู้ปกครอง หลายท่าน อาจ เกิดความกลัวและกังวลใจว่า บุตรหลาน ของ ตนเองอาจ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ

จากความรุนแรงเช่นเดียวกัน โดยในขณะนี้ กรมสุขภาพจิต ได้ทำงานประสานกับหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ร่วมกัน วางแผน ในอนาคต เพื่อสร้างความรู้สึก ปลอดภัย ในโรงเรียนให้ กับ เด็กและ เยาวชนไทย

พญ.พรรณพิมล กล่าว ต่อ ว่า เด็กและเยาวชนจะ มีพัฒนาการที่ดีได้นั้น ต้อง มีความรู้สึกปลอดภัย ในสถานที่ที่ ตนเองต้องดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนหนังสือ และทำ กิจกรรมต่างๆ ดังนั้น เป้าหมายการดูแล ของ ผู้ปกครองเมื่อเด็กถูกกระทำ ความรุนแรง

หรือ สงสัยว่าอาจถูกกระทำ ความรุนแรง คือ การสร้างความรู้สึกปลอดภัย ในเด็ก โดยเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ไม่ว่า จะเป็นบ้าน โรงเรียน ครอบครัว เพื่อน และ ชุมชน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับเด็กว่า ขณะนี้ เด็กอยู่ในจุดที่ ปลอดภัย

ให้ช่องทาง ในการติดต่อ สื่อสาร หรือบอกเล่า หากเด็กเข้าไป เกี่ยวข้อง กับความรุนแรง ให้ความมั่นใจกับเด็กว่าการสื่อสารเมื่อตนเองถูกทำร้ายเป็น สิ่งที่ถูกต้อง และ สมควรกระทำ ควรให้เด็กได้ ทำกิจวัตรประจำวันของตนเองอย่างเป็น

ปกติให้เร็วที่สุด หลีกเลี่ยง การให้เด็กเล่าซ้ำๆ ตอบคำถามซ้ำๆ ดูภาพเหตุการณ์ซ้ำๆ หรือ อยู่ ในสถานที่เกิดเหตุซ้ำๆ และ ไม่ควร ให้ผู้ที่ไม่ เกี่ยวข้อง กับ เด็กโดยตรงเข้ามาพูดคุยซัก ถามเหตุการณ์ หรือ ล้อเลียน เด็ก 

กรมสุขภาพจิต จึงแนะนำ วิธีสังเกตง่ายๆ ที่ผู้ปกครอง ทำได้ หากสงสัย ว่าบุตรหลาน ของ ตนอาจเป็นผู้ได้ รับผลกระทบ จากความรุนแรง โดย มีข้อแนะนำ 3 ประการ ดังนี้

สังเกต ร่องรอย การถูกทำร้าย ตาม ร่างกาย พฤติกรรม หรือ อารมณ์ ที่ เปลี่ยนแปลงไปของเด็ก เช่น มีอาการ หวาดกลัว มีพฤติกรรม ถดถอย ก้าวร้าว ซึมเศร้า หรือ กลัวการแยกจากผู้ปกครอง มากขึ้น 

ใส่ใจ รับฟัง ใช้ เวลาพูดคุย มากขึ้น เข้าใจในสิ่งที่ ลูกกำลังสื่อสารโดยไม่ด่วนตัดสิน อาจเริ่มต้น จาก คำถามง่าย เช่น วันนี้ เป็น อย่างไรบ้าง, วันนี้มีความสุขกับอะไรบ้าง, วันนี้เพื่อน และ ครูเป็นอย่างไรบ้าง, วันนี้ไม่ชอบอะไรที่สุด

และ เมื่อสงสัยว่าลูกถูกกระทำความรุนแรง สามารถ ใช้การสนทนาด้วยประโยคง่ายๆ เช่น ถ้ามี ใครทำให้ลูกเจ็บหรือเสียใจ เล่าให้ พ่อแม่ฟัง ได้นะ เราจะ ได้ช่วยกัน ในกรณี ที่เด็ก ไม่สามารถเล่าหรือตอบได้ อาจใช้ศิลปะ หรือ การเล่น ผ่านบทบาทสมมติ เพื่อ เป็นเครื่องมือ ในการ ช่วยสื่อสารได้

สร้างพื้นที่ ปลอดภัยในครอบครัว ให้ลูกสามารถ สื่อสาร หรือ เล่าเรื่องราวต่างๆ ได้โดยไม่ถูกบ่น หรือ ตำหนิ หลีกเลี่ยง การใช้การลงโทษที่ ใช้ความ รุนแรง ทาง กายภาพและทางอารมณ์ เน้นการ ใช้แรง เสริม ทางบวก เพื่อเพิ่ม พฤติกรรมที่ดีแทน 

ทั้งนี้ หากเด็ก และ เยาวชนในการดูแล มีพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างมาก ควรพาไปปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ จิตแพทย์เด็ก และ วัยรุ่น หรือกุมารแพทย์พัฒนาการ ได้ที่ สถานพยาบาลต่างๆ 

นอกจาก นั้น ผู้ปกครองควร ดูแลสุ ขภาพจิต ตนเองอย่างใกล้ชิด จัดการอารมณ์ตนเอง อย่างเหมาะสม เป็น แบบอย่างที่ดี ในการควบคุมอารมณ์ และไม่ใช้ความรุนแรง ลด การตำหนิหรือ โทษตนเอง หากเด็ก

ต้องพบเจอ กับ ความรุนแรง มุ่งเน้นการมองไปข้างหน้า เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยหาก รู้สึกเครียดหรือไม่สามารถ จัดการอารมณ์และ ความรู้สึกของตนเองได้ สามารถ ขอรับคำ แนะนำ จาก ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความอื่นๆ Hagia Sophia คืนสู่บทบาทมัสยิดอีกครั้ง