บทความ » กองทุนรวมทริกเกอร์ ฟันด์… ทางเลือกการลงทุนระยะสั้น

กองทุนรวมทริกเกอร์ ฟันด์… ทางเลือกการลงทุนระยะสั้น

8 มีนาคม 2021
588   0

กองทุนรวมทริกเกอร์ ฟันด์… ทางเลือกการลงทุนระยะสั้น

กองทุนรวมทริกเกอร์ ฟันด์… ทางเลือกการลงทุนระยะสั้น หลายท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า กองทุนรวมทริกเกอร์ ฟันด์ (Trigger Fund) กันบ้างแล้ว แต่ บางท่านอาจจะยังสงสัยว่ามันคืออะไร และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เรามาดูกัน

Dice with word FUNDS and coins on wooden background. Funding and business concept. Shallow DOF.

กองทุนรวมทริกเกอร์ ฟันด์ คือ กองทุนรวมทั่วไปประเภทหนึ่งที่ จัดตั้งขึ้นมาด้วยนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามที่ กำหนดไว้ แต่สิ่งที่แตกต่าง จากกองทุนทั่วไปคือ การกำหนดเงื่อนไขผลตอบแทนภายใต้ กรอบระยะเวลา โดยถ้าสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเวลาที่กำหนด หรือที่เรียกกันว่า ‘Trigger’

ก็จะเลิกกองทุน (ปิดกองทุน) แล้วทำการคืนเงินตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนพร้อม ผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน ในขณะเดียวกัน หากกองทุนสร้างผลตอบแทนไม่ได้ ตามเวลาที่ กำหนด หรือเรียกว่า ‘ไม่ Trigger’ ทางบริษัทจัดการที่ออกกองทุนก็จะมี 2 ทางเลือก ให้ผู้ลงทุน นั่นคือ ปิดกองทุน แล้ว คืนเงินตามราคา ณ วันที่ปิด หรือแปลงสภาพเป็นกองทุนเปิด เพื่อ ให้ผู้ลงทุนสามารถ ถือหน่วยลงทุนต่อไป

กองทุนประเภทนี้มักกำหนด กรอบการลงทุนในระยะเวลาสั้นๆ โดยส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 ปี ด้วยเป้าหมายผลตอบแทนใน ระดับที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันบริษัทจัดการต่างๆ ก็นิยมออกกองทุนในช่วงที่ตลาดหุ้น อยู่ในช่วงปรับฐาน และมีโอกาสปรับขึ้น ในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น กองทุนประเภทนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มี เป้าหมายชัดเจน เพราะ รู้ระยะเวลาลงทุนและผลตอบแทนที่คาดไว้ เมื่อถึง เป้าหมาย หรือ ระยะเวลาที่กำหนด กองทุน จะปิดและขายหน่วยลงทุนออกไป โดยอัตโนมัติ 

นอกจากเป็น กองทุนที่มีนโยบาย ในการสร้างผลตอบแทนให้ถึงตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ กำหนดแล้วนั้น ยังมีการเสนอขายหลากหลายรูปแบบอีกด้วย เช่น กองทุนทริกเกอร์ ฟันด์ ที่อ้างอิงกับ ตราสารทั้งในและต่างประเทศ เช่น หุ้นไทย หุ้นจีน หรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ เช่น น้ำมัน เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีกองทุนประเภทนี้ประเภทที่

อ้างอิงกับดัชนีรายกลุ่มด้วยเช่นกัน สำหรับ การปรับตัวขึ้น-ลงของราคาหน่วยลงทุนก็ขึ้นอยู่กับ ตราสารที่ใช้อ้างอิงด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ ตราสารอ้างอิงก็มักจะไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น หากเป็น กองทุนรวมทริกเกอร์ ฟันด์ หุ้นไทย ก็อาจจะอ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) โดยมี ผู้จัดการกองทุนเป็น ผู้บริหารกองทุน เพื่อ ให้ถึงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม กองทุนประเภทนี้ทำ ความเข้าใจ ได้ไม่ยากนัก แต่นักลงทุนควรทำความเข้าใจใน ประเด็นหลักๆ ก่อนเริ่มลงทุนก่อน ได้แก่ 

1. นักลงทุนต้อ งเข้าใจก่อนว่ากองทุนประเภทนี้มักมีการกำหนดเป้าหมาย 2 เป้าหมาย คือ ผลตอบแทน หรือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่ตั้งเป้าและระยะเวลาไว้ โดยหากกองทุนถึงเป้าหมายใดเป้าหมาย หนึ่งก่อน ก็จะทำการขายคืน หน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุน แต่หากยังไม่ถึงเป้าหมาย จะต้องถือ หน่วยลงทุนจนกว่า จะครบระยะเวลา ที่กำหนด จึงจะขายหน่วยลงทุนออกมาได้ 

2. จังหวะการลงทุน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุน โดยแนะนำให้เลือกกองทุนที่ตราสารอ้างอิงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น มีปัจจัยบวกสนับสนุน และมีปัจจัยลบในวงจำกัด

3. นักลงทุนจะต้องเข้าใจในตราสารที่ กองทุนนั้นลงทุน ซึ่งหากเป็นกองทุนที่ใช้ราคาหุ้นอ้างอิงจะไม่ซับซ้อนนัก แต่หากเป็น กองทุนน้ำมัน จะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงทำให้มีความซับซ้อน และ ผันผวนมากขึ้น

ปัจจุบันได้มี บริษัทจัดการหลายแห่งได้เปิดเสนอขายกองทุนประเภทนี้ เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ ในขณะนี้ ทั้งยังเป็นทางเลือกการลงทุนระยะสั้น อีกประเภทหนึ่งด้วย ถึงแม้กองทุนรวมทริกเกอร์ ฟันด์ จะเป็นอีกทางเลือกที่ดี แต่ก็เหมา ะกับผู้ลงทุนบางประเภท 

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน ควรศึกษา ให้ชัดเจนก่อนว่า ตนเองเหมาะกับกองทุนประเภทนี้หรือไม่ รวมถึง ศึกษารายละเอียดใ นหนังสือชี้ชวนให้ละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน เพราะหากเราเลือกลงทุน ที่เหมาะสมกับ ความเสี่ยงที่รับได้ของเราแล้ว โอกาสการสร้างผลตอบแทนจากกองทุนประเภทนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ ยากอีกต่อไป 

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติม จาก ผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com

บทความอื่นๆ วิเคราะห์กรณี ‘เจียงซู เอฟซี’ แชมป์ลีกจีน ตัดสินใจยุบทีม