บทความ » การทดลอง ” อดนอน ” ของรัสเซีย เคยมีอยู่จริงๆ !?

การทดลอง ” อดนอน ” ของรัสเซีย เคยมีอยู่จริงๆ !?

10 มกราคม 2021
962   0

การทดลอง ” อดนอน ” ของรัสเซีย เคยมีอยู่จริงๆ !?

การทดลอง ” อดนอน ” ของรัสเซีย เคยมีอยู่จริงๆ !?

ช่วงปลาย สมัย สงครามโลก ครั้งที่ 2 นำคนเป็นๆ มาอดนอน ไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์ โดยการใช้ ตัวยาตัวนึง กระตุ้น ให้ตาเปิด อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการทดลอง รัวเซีย จะนำไปใช้ ในสงคราม
โดยการ ให้ทหาร ของเขา ได้รับ ยาเหล่านี้ เพื่อให้ ตื่นตัว พร้อมรบ อยู่ตลอดเวลา นั่นเอง แต่ผม ต้องบอกไว้ว่า การทดลอง ครั้งนี้ มันก็ น่าโกรธ เพราะผล การทดลองครั้งนี้
ได้ทำการ เปลี่ยนให้ คนธรรมดา ให้กลายเป็น สิ่งมีชีวิต ประหลาด ที่ไม่สามารถ บอกได้เลยว่า มันคือ อะไรกันแน่ นั่นเองครับ ซึ่งผมว่า หัวข้อนี้ ค่อนข้าง น่าสนใจ

การทดลอง " อดนอน " ของรัสเซีย เคยมีอยู่จริงๆ !?

ช่วงปลาย สมัย สงครามโลก ครั้งที่ 2 นำคนเป็นๆ มาอดนอน ไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์ โดยการใช้ ตัวยาตัวนึง กระตุ้น ให้ตาเปิด อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการทดลอง รัวเซีย จะนำไปใช้ ในสงคราม
โดยการ ให้ทหาร ของเขา ได้รับ ยาเหล่านี้ เพื่อให้ ตื่นตัว พร้อมรบ อยู่ตลอดเวลา นั่นเอง แต่ผม ต้องบอกไว้ว่า การทดลอง ครั้งนี้ มันก็ น่าโกรธ เพราะผล การทดลองครั้งนี้
ได้ทำการ เปลี่ยนให้ คนธรรมดา ให้กลายเป็น สิ่งมีชีวิต ประหลาด ที่ไม่สามารถ บอกได้เลยว่า มันคือ อะไรกันแน่ นั่นเองครับ ซึ่งผมว่า หัวข้อนี้ ค่อนข้าง น่าสนใจ

ตั้งแต่อดีต จนถึง ปัจจุบัน ซึ่งการต่อสู้ รบรา ฆ่าฟัน เหล่านั้น ก็จึงมี การพัฒนา เรื่องของ การใช้อาวุธ มาเรื่อยๆ ตั้งแต่กาาร ใช้อาวุธ จากธรรมชาติ หินไม้

หรือ ดิน ที่หาได้ จากตาม ในป่า
จนมา ในยุค หลังๆนี้ก็เริ่ม มีการ ดัดแปลง การใช้ ธนู ในการ ใช้หน้าไม้ การใช้ ดาบ ต่างๆ มามากมาย และในยุค ปัจจุบัน นั่นคือ การใช้ อาวุธดัก

หรือว่า พวกปืรไฟ นั่นเอง
ฃึ่งการ ใช้อาวุธ ปืนไฟ หรือรถถัง ทั้งหมด จะนิยมมาก ในสมัย

สงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งใน สมัยนั้น ต้องใช้ คำว่า เป็นอาวุธ ที่ค่อนข้าง ใหม่ และพวกโลก ที่ทำ สงครามอยู่ สนใจมากๆ

ช่วงปลาย สมัย สงครามโลก ครั้งที่ 2 นำคนเป็นๆ มาอดนอน ไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์ โดยการใช้ ตัวยาตัวนึง กระตุ้น ให้ตาเปิด อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการทดลอง รัวเซีย จะนำไปใช้ ในสงคราม
โดยการ ให้ทหาร ของเขา ได้รับ ยาเหล่านี้ เพื่อให้ ตื่นตัว พร้อมรบ อยู่ตลอดเวลา นั่นเอง แต่ผม ต้องบอกไว้ว่า การทดลอง ครั้งนี้ มันก็ น่าโกรธ เพราะผล การทดลองครั้งนี้
ได้ทำการ เปลี่ยนให้ คนธรรมดา ให้กลายเป็น สิ่งมีชีวิต ประหลาด ที่ไม่สามารถ บอกได้เลยว่า มันคือ อะไรกันแน่ นั่นเองครับ ซึ่งผมว่า หัวข้อนี้ ค่อนข้าง น่าสนใจ

see also : หราชอาณาจักรอนุมัติการใช้งานวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna