บทความ » #คณะราษเปซ เธรดรวมสรุปของ

#คณะราษเปซ เธรดรวมสรุปของ

7 สิงหาคม 2021
595   0

#คณะราษเปซ เธรดรวมสรุปของ

#คณะราษเปซ เธรดรวมสรุปของ สรุปสิ่งที่คุณฟ้าฝนพูดในช่วงสอง คือเรื่องพระแก้ว พระบาง และ พระสยามเทวาธิราช เกริ่นคร่าวๆ ร1 ไปตีล้านช้างแล้วเชิญพระแก้ว พระบางมา แต่เกิดอาเพศเลยเชิญพระบางกลับไป ไม่เชิญพระแก้วกลับเพราะคิดว่ามันจะดีเป็นส่วนที่ 1 หวงแหนมาก

#คณะราษเปซ

-พระแก้วเป็นสิ่งที่มีพลังงานที่ไม่ดี เพราะเต็มไปด้วยบาดแผลแห่งการแย่งชิน -พระแก้วคือรูปเคารพที่มีจิตวิญญาณลบ พลังงานภายในนั้นอาจจะเป็นพลังงานอสูร ไม่ใช่เทวดาแน่ๆ ตั้งแต่มีพระแก้วมา มีแต่เหตุเภทภัยเกิดขึ้น

-ร4 สร้างพระสยามเทวธิราชขึ้นมา เป็นผีประจำตระกูล ผีบรรพบุรุษ ดูแลราชวงษ์จกกี เชื่อว่าเป็นผีเพราะมีการตั้งเครื่องเซ่นไหว้ (เช่นของดิบ) และในแต่ละปีมีการถวายเนื้อควายดิบ (คุณฟ้าฝนเรียกว่าด้วงเฟือง)

ในช่วงแรกที่เอาพระแก้วพระบางมา ในประวัติศาสตร์บอกเราว่าเป็นการเชิญมาเป็นบ้านพี่เมืองน้อง แต่ความจริงคือสิ่งที่เราได้จากสงคราม ฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ถูกบังคับเอามาตั้งที่กรุงธนบุรี ตั้งปุ้บ ฉลองกันสามวันเจ็ดวัน

ร1 ส่งพระบางกลับล้านช้างเพราะเจ้านันทเสน ของล้านช้างขอพระบางไปไว้ที่ล้านช้าง เลยเกิดการดิสคัทมาว่า เพราะอะไรที่ร1 ให้ง่ายจัง เพราะกว่าจะได้มันยาก พงศาวดารให้เหตุผลว่า อ๋ออออ พระแก้วพระบางมีผีอยู่คนละตน ผีแต่ละตนไม่ถูกกันต้องจับแยกบ้านเมืองจะได้สงบสุข

ในสมัย ร3 ล้านช้างเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ ร3 ได้ให้เจ้าพระยาบดิน ไปปราบล้านช้าง พอปราบปุ้บจนชนะ ก็เชิญพระบางกลับมาที่กรุงเทพ

ความน่าจะเป็นคือเจ้าพระยาบดิน น่าจะรู้เรื่องผีพระบางไม่ถูกผีพระแก้ว พอกลับมาที่กรุงเทพปุ้บ พระบางคืนล้านช้างอีกในช่วง ร4 สรุปว่าพระบางพระแก้วถูกตีเอามากรุงเทพในช่วงกรุงธน ร1 ร4

ถ้าคนในกรุงเทพเชื่อว่าผีไม่ถูกกันก็ไม่ควรเอากลับมาดิ เเต่เหตุผลคือ พระแก้วพระบาง เป็นสัญลัษณ์ของการรบชนะ ใครมีครอบครอง = มีบารมี

ถ้าดูรูปพระแก้วจะดูสวยงาม พระบางดูทื่อๆ ซึ่งราชวงษ์ไทยอาจจะไม่ชอบ ก็เลยส่งกลับไป ฟีลแบบ อ้ะ เอาไป ฉันมีอำนาจนะ ฉันจะส่งอะไรไปให้คุณก็ได้ ดังนั้น ถ้าเขาเชื่อผีพระแก้วพระบางก็ไม่น่าเอากลับมาตอน ร 3 เลยคิดว่าสมมุติฐานที่เชื่อว่า พระแก้วพระบางคือสัญลักษณ์เป็นไปได้มากกว่า

ช่วงหนึ่งหลังจากเอามาตั้งไ้ว้ด้วยกัน มีการร้องเรียนจากคนในกรุงเทพว่าเกิดภัยพิบัติต่างๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนนั้น พระแก้วพระบาง คือสินสงครามแน่นอน

สรุปพระสยามเทวาธิราช – เป็นผีบรรพบุรุษราชวงศ์จกกี – อันเชิญมาปกป้องราชวงศ์ ไม่ใช่ปกป้องประเทศ – มี 2 องค์ – ที่ร.4 สร้างเป็นหน้าเทวดา อยู่ในวังหลวง ชอบที่มืด ถ้าโดนแสงพลังลด ตามภาพ – ที่ร.5 สร้างเป็นหน้าร.4 ไม่เคยเอาออกมาให้คนไหว้ ลับสุดยอด น่าจะอยู่พระที่นั่งอัมพร

เธรดรวมสรุปของ สรุปสิ่งที่คุณฟ้าฝนพูดในช่วงสอง คือเรื่องพระแก้ว พระบาง และ พระสยามเทวาธิราช เกริ่นคร่าวๆ ร1 ไปตีล้านช้างแล้วเชิญพระแก้ว พระบางมา แต่เกิดอาเพศเลยเชิญพระบางกลับไป ไม่เชิญพระแก้วกลับเพราะคิดว่ามันจะดีเป็นส่วนที่ 1 หวงแหนมาก

-พระแก้วเป็นสิ่งที่มีพลังงานที่ไม่ดี เพราะเต็มไปด้วยบาดแผลแห่งการแย่งชิน -พระแก้วคือรูปเคารพที่มีจิตวิญญาณลบ พลังงานภายในนั้นอาจจะเป็นพลังงานอสูร ไม่ใช่เทวดาแน่ๆ ตั้งแต่มีพระแก้วมา มีแต่เหตุเภทภัยเกิดขึ้น

-ร4 สร้างพระสยามเทวธิราชขึ้นมา เป็นผีประจำตระกูล ผีบรรพบุรุษ ดูแลราชวงษ์จกกี เชื่อว่าเป็นผีเพราะมีการตั้งเครื่องเซ่นไหว้ (เช่นของดิบ) และในแต่ละปีมีการถวายเนื้อควายดิบ (คุณฟ้าฝนเรียกว่าด้วงเฟือง)

ในช่วงแรกที่เอาพระแก้วพระบางมา ในประวัติศาสตร์บอกเราว่าเป็นการเชิญมาเป็นบ้านพี่เมืองน้อง แต่ความจริงคือสิ่งที่เราได้จากสงคราม ฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ถูกบังคับเอามาตั้งที่กรุงธนบุรี ตั้งปุ้บ ฉลองกันสามวันเจ็ดวัน

ร1 ส่งพระบางกลับล้านช้างเพราะเจ้านันทเสน ของล้านช้างขอพระบางไปไว้ที่ล้านช้าง เลยเกิดการดิสคัทมาว่า เพราะอะไรที่ร1 ให้ง่ายจัง เพราะกว่าจะได้มันยาก พงศาวดารให้เหตุผลว่า อ๋ออออ พระแก้วพระบางมีผีอยู่คนละตน ผีแต่ละตนไม่ถูกกันต้องจับแยกบ้านเมืองจะได้สงบสุข

ความน่าจะเป็นคือเจ้าพระยาบดิน น่าจะรู้เรื่องผีพระบางไม่ถูกผีพระแก้ว พอกลับมาที่กรุงเทพปุ้บ พระบางคืนล้านช้างอีกในช่วง ร4 สรุปว่าพระบางพระแก้วถูกตีเอามากรุงเทพในช่วงกรุงธน ร1 ร4

ถ้าคนในกรุงเทพเชื่อว่าผีไม่ถูกกันก็ไม่ควรเอากลับมาดิ เเต่เหตุผลคือ พระแก้วพระบาง เป็นสัญลัษณ์ของการรบชนะ ใครมีครอบครอง = มีบารมี

ถ้าดูรูปพระแก้วจะดูสวยงาม พระบางดูทื่อๆ ซึ่งราชวงษ์ไทยอาจจะไม่ชอบ ก็เลยส่งกลับไป ฟีลแบบ อ้ะ เอาไป ฉันมีอำนาจนะ ฉันจะส่งอะไรไปให้คุณก็ได้ ดังนั้น ถ้าเขาเชื่อผีพระแก้วพระบางก็ไม่น่าเอากลับมาตอน ร 3 เลยคิดว่าสมมุติฐานที่เชื่อว่า พระแก้วพระบางคือสัญลักษณ์เป็นไปได้มากกว่า

สรุปพระสยามเทวาธิราช – เป็นผีบรรพบุรุษราชวงศ์จกกี – อันเชิญมาปกป้องราชวงศ์ ไม่ใช่ปกป้องประเทศ – มี 2 องค์ – ที่ร.4 สร้างเป็นหน้าเทวดา อยู่ในวังหลวง ชอบที่มืด ถ้าโดนแสงพลังลด ตามภาพ – ที่ร.5 สร้างเป็นหน้าร.4 ไม่เคยเอาออกมาให้คนไหว้ ลับสุดยอด น่าจะอยู่พระที่นั่งอัมพร