บทความ » คัมภีร์มรณะ ว่ากันว่า เรียกคนตาย ให้กลับมา

คัมภีร์มรณะ ว่ากันว่า เรียกคนตาย ให้กลับมา

3 ธันวาคม 2020
994   0

คัมภีร์มรณะ ว่ากันว่า เรียกคนตาย ให้กลับมา

คัมภีร์มรณะ ว่ากันว่า เรียกคนตาย ให้กลับมา

ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า book of the dead ซึ่งชื่อนี้ เป็นชื่อที่ ถูกตั้งขึ้น มาโดยนัก อียิปส์ วิทยา สมัยใหม่ หลายคน อาจเคยได้ยิน เรื่องราวของมัน
มาแล้วนะครับ จากหนังเรื่อง เดอะ มัมมี่ มันจะมี อยู่ฉากหนึ่ง ที่นางเอก ได้อ่านอักขระ จากคัมภีร์ มรณะ พออ่านเสร็จ มัมมี่ ก็ลืมตา ขึ้นปั้บ หลังจากนั้น ก็ตามมาด้วย
หายนะ ต่างๆมากมาย ซึ่งคำภีร์ เล่มนี้ ชาวยัยคุป สมัยโบราณ เรียกคัมภีร์ นี้มา เพเล็ม อัมเฮรู ซึ่งจะ มีความหมายว่า speel of coming ซึ่งคำนี้
ในปี พศ 1240 นายโทมัส ผู้แปลภาษา อียิปต์โบราณ ภาษาที่ เก่าแก่ที่สุด ของโลก ได้ให้ความหมาย ของคัมภีร์ว่า คำคัมภีร์นี้ ปราถนา ที่จะไปยัง ยมโลก มากกว่า ที่จะเป็น การพยายาม
ซึ่งคัมภีร์เล่มนี้

คัมภีร์มรณะ ว่ากันว่า เรียกคนตาย ให้กลับมา

ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า book of the dead ซึ่งชื่อนี้ เป็นชื่อที่ ถูกตั้งขึ้น มาโดยนัก อียิปส์ วิทยา สมัยใหม่ หลายคน อาจเคยได้ยิน เรื่องราวของมัน
มาแล้วนะครับ จากหนังเรื่อง เดอะ มัมมี่ มันจะมี อยู่ฉากหนึ่ง ที่นางเอก ได้อ่านอักขระ จากคัมภีร์ มรณะ พออ่านเสร็จ มัมมี่ ก็ลืมตา ขึ้นปั้บ หลังจากนั้น ก็ตามมาด้วย
หายนะ ต่างๆมากมาย ซึ่งคำภีร์ เล่มนี้ ชาวยัยคุป สมัยโบราณ เรียกคัมภีร์ นี้มา เพเล็ม อัมเฮรู ซึ่งจะ มีความหมายว่า speel of coming ซึ่งคำนี้
ในปี พศ 1240 นายโทมัส ผู้แปลภาษา อียิปต์โบราณ ภาษาที่ เก่าแก่ที่สุด ของโลก ได้ให้ความหมาย ของคัมภีร์ว่า คำคัมภีร์นี้ ปราถนา ที่จะไปยัง ยมโลก มากกว่า ที่จะเป็น การพยายาม
ซึ่งคัมภีร์เล่มนี้

ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า book of the dead ซึ่งชื่อนี้ เป็นชื่อที่ ถูกตั้งขึ้น มาโดยนัก อียิปส์ วิทยา สมัยใหม่ หลายคน อาจเคยได้ยิน เรื่องราวของมัน
มาแล้วนะครับ จากหนังเรื่อง เดอะ มัมมี่ มันจะมี อยู่ฉากหนึ่ง ที่นางเอก ได้อ่านอักขระ จากคัมภีร์ มรณะ พออ่านเสร็จ มัมมี่ ก็ลืมตา ขึ้นปั้บ หลังจากนั้น ก็ตามมาด้วย
หายนะ ต่างๆมากมาย ซึ่งคำภีร์ เล่มนี้ ชาวยัยคุป สมัยโบราณ เรียกคัมภีร์ นี้มา เพเล็ม อัมเฮรู ซึ่งจะ มีความหมายว่า speel of coming ซึ่งคำนี้
ในปี พศ 1240 นายโทมัส ผู้แปลภาษา อียิปต์โบราณ ภาษาที่ เก่าแก่ที่สุด ของโลก ได้ให้ความหมาย ของคัมภีร์ว่า คำคัมภีร์นี้ ปราถนา ที่จะไปยัง ยมโลก มากกว่า ที่จะเป็น การพยายาม
ซึ่งคัมภีร์เล่มนี้

see also : สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ปริศนาที่ไร้คำตอบ The Bermuda