บทความ » คู่มือ ต้านรัฐประหาร! ผลเสีย/ผลกระทบ ที่จะได้รับจากการทำ

คู่มือ ต้านรัฐประหาร! ผลเสีย/ผลกระทบ ที่จะได้รับจากการทำ

24 พฤศจิกายน 2020
897   0

คู่มือ ต้านรัฐประหาร! ผลเสีย/ผลกระทบ ที่จะได้รับจากการทำ

คู่มือ ต้านรัฐประหาร! ผลเสีย/ผลกระทบ ที่จะได้รับจากการทำ

รัฐประหาร คือ การยึดล้มล้าง อำนาจจาก ผู้บริหารการ ปกครองรัฐ ในขณะนั้น อย่างฉับพลัน โดยใช้ กองกำลังทหาร
รัฐประหาร ( coup d’etat ) ไม่เหมือน กันกับ ปฎิวัติ ( revolution ) ปฎิวัติ คือการเปลี่ยนรูปแบบ หรือระบอบ การปกครอง ประเทศ
การเกิกขึ้น ของรัฐประหาร ถือเป็น ความเสื่อม ทางการเมือง ( political decay ) การหยุดชะงัก ทางการเมือง ด้วยกระบวนการ รัฐประหาร จะเกิดขึ้น ไม่ได้เลย
หากประชาชน เข้ามามี กิจกรรม ทางการเมือง สม่ำเสมอ โดยมิใช่เพียง แต่หย่อนบัตร ในวันเลือกตั้ง เท่านั้น ( one day democracy )

คู่มือ ต้านรัฐประหาร! ผลเสีย/ผลกระทบ ที่จะได้รับจากการทำ

รัฐประหาร คือ การยึดล้มล้าง อำนาจจาก ผู้บริหารการ ปกครองรัฐ ในขณะนั้น อย่างฉับพลัน โดยใช้ กองกำลังทหาร
รัฐประหาร ( coup d’etat ) ไม่เหมือน กันกับ ปฎิวัติ ( revolution ) ปฎิวัติ คือการเปลี่ยนรูปแบบ หรือระบอบ การปกครอง ประเทศ
การเกิกขึ้น ของรัฐประหาร ถือเป็น ความเสื่อม ทางการเมือง ( political decay ) การหยุดชะงัก ทางการเมือง ด้วยกระบวนการ รัฐประหาร จะเกิดขึ้น ไม่ได้เลย
หากประชาชน เข้ามามี กิจกรรม ทางการเมือง สม่ำเสมอ โดยมิใช่เพียง แต่หย่อนบัตร ในวันเลือกตั้ง เท่านั้น ( one day democracy )

ผลเสีย / ผลกระทบ ที่ได้รับ จากการทำ รัฐประหาร

-สิทธิ มนุษยชน และเสรีภาพ ในการแสดงออก ถูกริดรอน
-สื่อ ถูกเซนเซอร์ ปิดบัง บิดเบือน และ ถูกควบคุม โดยกองทัพ
-เศรษฐกิจ พังยับ ไม่น่าลงทุน
-ถูก นานาชาติ คว่ำบาตร
-ถูกนานาชาติ ลดความ ช่วยเหลือ ระหว่างประเทศ
-นักท่องเที่ยว ลดน้อยลง

การต้านรัฐประหาร ต้องยึดหลัก สันติวิธี ในทุกขั้นตอน ไม่ใช้กำลัง และไม่นำ ตัวเองไป อยู่ในสถานการณ์ ที่เสี่ยงต่อ อันตราย ถึงชีวิต โดยไม่จำเป็น
ทันทีที่ เกิดการ รัฐประหาร ให้ปฎิบัติ ตามขั้นตอนดังนี้้
นำสิ่ง ที่หาได้ มาขวางถนน ทิ้งสิ่งของ ไว้กลางถนน หากท่าน มีรถยนต์เก่า ก็สามารถ นำมาจอดขวาง ได้ เพื่อ ขัดขวาง การเคลื่อนที่ กำลังของทหาร

ผลเสีย / ผลกระทบ ที่ได้รับ จากการทำ รัฐประหาร

-สิทธิ มนุษยชน และเสรีภาพ ในการแสดงออก ถูกริดรอน
-สื่อ ถูกเซนเซอร์ ปิดบัง บิดเบือน และ ถูกควบคุม โดยกองทัพ
-เศรษฐกิจ พังยับ ไม่น่าลงทุน
-ถูก นานาชาติ คว่ำบาตร
-ถูกนานาชาติ ลดความ ช่วยเหลือ ระหว่างประเทศ
-นักท่องเที่ยว ลดน้อยลง

การต้านรัฐประหาร ต้องยึดหลัก สันติวิธี ในทุกขั้นตอน ไม่ใช้กำลัง และไม่นำ ตัวเองไป อยู่ในสถานการณ์ ที่เสี่ยงต่อ อันตราย ถึงชีวิต โดยไม่จำเป็น
ทันทีที่ เกิดการ รัฐประหาร ให้ปฎิบัติ ตามขั้นตอนดังนี้้
นำสิ่ง ที่หาได้ มาขวางถนน ทิ้งสิ่งของ ไว้กลางถนน หากท่าน มีรถยนต์เก่า ก็สามารถ นำมาจอดขวาง ได้ เพื่อ ขัดขวาง การเคลื่อนที่ กำลังของทหาร

see also : ศัตรูคู่แค้น ใน ROV จะมีตัวละครไหนกันบ้าง ไปดูกัน!