บทความ » ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship

ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship

1 เมษายน 2021
485   0

ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship

ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship ผลการวิเคราะห์จาก AI พบว่า ตัวแปรที่สำคัญสุดในความสัมพันธ์ระหว่าง คู่รักคือ Perceived Partner Commitment หรือความเชื่อว่าคู่รักของเรา มีความจริงจังทุ่มเทให้ กับความสัมพันธ์ ความรู้สึกว่าอีกฝ่ายพร้อมจะลง เรือลำเดียวกัน และ ฟันฝ่าไปด้วยกัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

ตัวแปรที่มีความสำคัญ รองลงมา คือ Appreciation การเห็นคุณค่าของอีกฝ่าย ดีใจที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของเรา ตัวแปรลำดับ ต่อมา คือ Sexual Satisfaction หรือ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ บนเตียงระหว่างกัน และ Perceived Partner Satisfaction การรับรู้ว่าคู่ของเรามีความพึงพอใจ ในความสัมพันธ์นี้

ส่วนตัวแปรที่เป็น ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในชีวิต รายได้ อายุกลับไม่ได้มีผลมากเท่า กับตัวแปรที่ เป็นความเชื่อมั่น หรือการเห็นคุณค่าระหว่างกัน นั่นหมายความว่า ลักษณะภายนอก บุคลิกภาพ

หรือคุณสมบัติภายนอกต่างๆ อาจเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การเริ่มต้น ความสัมพันธ์ แต่ความยั่งยืน และ ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ระยะยาวนั้น ขึ้นกับความรู้สึกที่ มีระหว่างกัน และการแสดงออกให้อีกฝ่ายได้รับรู้มากกว่า

ทุกวันนี้เรากำลัง อยู่ในโลกที่ถูก ขับเคลื่อนด้วย ข้อมูลหรือ Data ในการตัดสินใจต่างๆ ล้วนต้องอาศัยข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ อย่าง ในสายงาน ที่หมอทำอยู่นั้น สายแรกคือการเป็นแพทย์ การตัดสินใจเลือกการรักษา

ล้วนอาศัย ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ยาที่ใช้ในการรักษาโรคแต่ละประเภท มีประสิทธิภาพ ในการรักษาที่ต่างกันไป ต้องคิดวิเคราะห์ประกอบเข้ากับข้อมูลเฉพาะตัวของคนไข้ ว่าเหมาะกับ การรักษาด้วยวิธีนั้นๆ หรือไม่ จึงนำมาสู่การตัดสินใจด้วยข้อมูล

อีกสายงานหนึ่งที่หมอทำ คือ งานบริหารโรงพยาบาล แน่นอนว่าต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ในการตัดสินใจไม่แพ้กัน ยิ่งใน ยุคปัจจุบันที่มีข้อมูล ทั้งจากประวัติการรักษา งานวิจัย อุปกรณ์ Internet of Medical Things (IoMT) โซเชียลมีเดีย เสิร์ชเอนจิน และอีกหลายเส้นทางของข้อมูลที่ หลั่งไหล มารวมกัน นำไปสู่ การตัดสินใจทางธุรกิจ 

หมอเชื่อว่า พวกเราหลายคนถนัด กับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในเรื่องงาน แต่ในด้าน เรื่องส่วนตัวนั้น เรากลับ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ Data Driven เท่าใดนัก โดยเฉพาะในเรื่องที่ สำคัญกับ ชีวิตของเราอย่าง ‘ความรัก’ ที่เรามักปล่อย ให้สมองส่วนอารมณ์อยู่เหนือสมองส่วนเหตุผล 

งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า การมีความรักที่ดี มีความสัมพันธ์ ที่มั่นคง ส่งผลดีต่อสุขภาพใจ สุขภาพกาย ประสิทธิภาพ การทำงาน รวมไปถึงลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ในทางตรงข้าม ความรักที่เปราะบาง ในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเรื้อรัง ส่งผลลบต่อชีวิตในหลายด้าน เมื่อความรักมีความสำคัญ ไม่น้อย จึงมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งพยายามหาคำตอบถึง Secret Sauce (เคล็ดลับ)

ของ ความรักที่ ประสบความสำเร็จ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจ เป็นชุดข้อมูล 43 ชุดจาก การสัมภาษณ์คู่รัก 11,196 คู่ ซึ่งถูกนำมาวิเคราะห์ด้วย Machine Learning โดยใช้ เทคนิค Random Forest Algorithm เพื่อหาว่าตัวแปรใดจะทำนายความสัมพันธ์ได้ อย่างแม่นยำ

ผลการวิเคราะห์จาก AI พบว่า ตัวแปรที่ สำคัญสุดในความสัมพันธ์ ระหว่างคู่รักคือ Perceived Partner Commitment หรือ ความเชื่อว่าคู่รักของเรามีความจริงจังทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ ความรู้สึกว่าอีกฝ่าย พร้อมจะลงเรือลำเดียวกัน และ ฟันฝ่าไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

ตัวแปรที่มีความสำคัญรองลงมา คือ Appreciation การเห็นคุณค่าของอีกฝ่าย ดีใจที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของเรา ตัวแปรลำดับ ต่อมาคือ Sexual Satisfaction หรือความพึงพอใจในความสัมพันธ์บนเตียงระหว่างกัน และ Perceived Partner Satisfaction การรับรู้ว่าคู่ของเรามีความพึงพอใจในความสัมพันธ์นี้

ส่วนตัวแปรที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในชีวิต รายได้ อายุกลับไม่ได้มีผลมากเท่ากับตัวแปรที่เป็น ความเชื่อมั่นหรือการเห็นคุณค่าระหว่างกัน นั่นหมายความว่าลักษณะภายนอก บุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติภายนอกต่างๆ อาจเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ แต่การยั่งยืน และประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ระยะยาวนั้นขึ้นกับความรู้สึกที่มีระหว่างกัน และการแสดงออกให้อีกฝ่ายได้รับรู้มากกว่า

เมื่ออ่านงานวิจัยชิ้น นี้จบลง หมอนึกไปถึงครั้งหนึ่งที่ เคยมีปัญหา เรื่องความรัก และได้ปรึกษาเพื่อนสนิท ที่แต่งงาน และมีความสัมพันธ์ ที่ดีมากมายาวนานเกินสิบปี เพื่อนแชร์ว่า สำหรับเขานั้น Mindset ที่สำคัญมากใน เรื่องชีวิตคู่คือ “ความเชื่อระหว่างกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ทิ้งกันไป” ซึ่งตรงกับตัวแปร Perceived Partner Commitment จากงานวิจัยเป๊ะ!

สรุปแล้วงานวิจัย ที่พยายาม ใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อหาตัวแปรสำคัญในเรื่องความรักกลับได้คำตอบว่า เมื่อตัดสินใจ แล้วว่าจะรักใครสักคนและสร้างความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน ตัวเราเป็นใคร มีนิสัยอย่างไร ไม่สำคัญเท่าเรารู้สึกกับอีกฝ่ายอย่างไร เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในกัน และ กันมากแค่ไหน Commitment และ Appreciation คือตัวแปรสำคัญของความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จ

บทความอื่นๆ ริมหาดหัวหินผ่าน ‘ปริศนา’ นางเอกผู้มาก่อนกาล