บทความ » จิ้งจอก 9 หาง คุรามะ กับบทบาทในอนิเมะภาคนารูโตะ (Kurama)

จิ้งจอก 9 หาง คุรามะ กับบทบาทในอนิเมะภาคนารูโตะ (Kurama)

7 เมษายน 2021
827   0

จิ้งจอก 9 หาง คุรามะ กับบทบาทในอนิเมะภาคนารูโตะ (Kurama)

จิ้งจอก 9 หาง คุรามะ กับบทบาทในอนิเมะภาคนารูโตะ (Kurama)

ย้อนกลับไป กับความเป็นมาก่อน 9 หาง ได้ถือกำเนิดขึ้น กับเหล่าสัตว์หาง ตัวอื่นๆ โดย โอโซสึกิ ผู้ใช้ เทคนิค ในการสร้าง ทุกสรรพสิ่ง เพื่อเป็น จกะ 10 หาง ออกเป็น
9 ส่วน พร้อมกับ ตั้งชื่อให้ เหล่าสัตว์หาง ทุกตัว หลงจากที่ สร้างขึ้นมา เขาก็ ได้อธิบาย ให้สัตว์หาง เหล่านั้นฟังว่า พวกเจ้า ทั้งหมด นั้นมีการ เชื่อมโยง กันอยู่ แม้จะถูก แยกออกจากกัน
ก็ตาม นอกจากนี้ ยังบอก ล่วงหน้า ถึงวันที่ เหล่าสัตว์หาง จะถูก นำมา รวมกัน อีกครั้ง อาจจะ แตกต่างกัน ในตอนนี้ และใน เวลาเดียวกัน ก็จะมี ใครบางคน
แสดงให้เห็น ถึงพลัง ที่แท้จริง ชองพวกเจ้า ว่าคืออะไร หลังจากนั้น ไม่นาน ก่อนที่ ฮาโกโรโมะ จะสิ้น อายุขัย เขาส่ง คุรามะ ไปอาศัย อยู่พื้นที่ สัตว์ ปริเวณ ป่าเขา
อันอุดมสมบูรณ์ ต่อมา ได้กลายเป็น ส่วนหนึ่ง ของดินแดน แคว้นแห่งไฟ เพื่อจุดประสงค์ ในการ ปกป้อง และช่วยเหลือ เหล่ามนุษย์ ในตัวมัน แต่ไม่ เป็นเช่นนั้น เมื่อเวลา
ผ่านไป ในยุคหนึ่ง ที่เหล่า มนุษย์ ต่างนำ ความสามารถ ของเหล่า สัตว์หาง

จิ้งจอก 9 หาง คุรามะ กับบทบาทในอนิเมะภาคนารูโตะ (Kurama)

ย้อนกลับไป กับความเป็นมาก่อน 9 หาง ได้ถือกำเนิดขึ้น กับเหล่าสัตว์หาง ตัวอื่นๆ โดย โอโซสึกิ ผู้ใช้ เทคนิค ในการสร้าง ทุกสรรพสิ่ง เพื่อเป็น จกะ 10 หาง ออกเป็น
9 ส่วน พร้อมกับ ตั้งชื่อให้ เหล่าสัตว์หาง ทุกตัว หลงจากที่ สร้างขึ้นมา เขาก็ ได้อธิบาย ให้สัตว์หาง เหล่านั้นฟังว่า พวกเจ้า ทั้งหมด นั้นมีการ เชื่อมโยง กันอยู่ แม้จะถูก แยกออกจากกัน
ก็ตาม นอกจากนี้ ยังบอก ล่วงหน้า ถึงวันที่ เหล่าสัตว์หาง จะถูก นำมา รวมกัน อีกครั้ง อาจจะ แตกต่างกัน ในตอนนี้ และใน เวลาเดียวกัน ก็จะมี ใครบางคน
แสดงให้เห็น ถึงพลัง ที่แท้จริง ชองพวกเจ้า ว่าคืออะไร หลังจากนั้น ไม่นาน ก่อนที่ ฮาโกโรโมะ จะสิ้น อายุขัย เขาส่ง คุรามะ ไปอาศัย อยู่พื้นที่ สัตว์ ปริเวณ ป่าเขา
อันอุดมสมบูรณ์ ต่อมา ได้กลายเป็น ส่วนหนึ่ง ของดินแดน แคว้นแห่งไฟ เพื่อจุดประสงค์ ในการ ปกป้อง และช่วยเหลือ เหล่ามนุษย์ ในตัวมัน แต่ไม่ เป็นเช่นนั้น เมื่อเวลา
ผ่านไป ในยุคหนึ่ง ที่เหล่า มนุษย์ ต่างนำ ความสามารถ ของเหล่า สัตว์หาง

see also : Olympus & London Has Fallen ก่อนไปดู | Angel Has Fallen