บทความ » ดราม่าระ ดับเทพ: Ymir ยักษ์ผู้สร้างโลก | Point of View

ดราม่าระ ดับเทพ: Ymir ยักษ์ผู้สร้างโลก | Point of View

8 กรกฎาคม 2021
541   0

ดราม่าระ ดับเทพ: Ymir ยักษ์ผู้สร้างโลก | Point of View

ดราม่าระ ดับเทพ: Ymir ยักษ์ผู้สร้างโลก | Point of View

ยูมี ตัวละคร สำคัญ ของเทพ ต้องบอกว่า มันเกี่ยวพัน กับการ เกิดโลก ทั้งใบ เลยทีเดียว เพราะนี่ คือตัวละคร ที่สำคัญมาก เช่นเดียวกับ การกำเนิดโลก ที่เรา เคยได้ยินกันมา
จากกรีซ โรมัน อะไรต่างๆ การกำเนิดโลก มันเริ่มต้น มาจาก ความเวิ้งว้าง ว่างเปล่า ตำนาน กับเนิดโลก ของนอร์ท ซึ่งเรา จะเรียก ดินแดนนั้น ว่า กินนุนกาบับ มันไม่ได้อยู่
แบบว่างเปล่า โล่งแจ้ง เหมือนตำนาน อื่นๆ แต่ที่พิเศษคือ มีดินแดน 2 อัน ประกบกันอยู่ ด้านหนึ่ง เป็น ดินแดน น้ำแข็ง ซึ่งเราเรียกว่า ดินปาไฮท์ ส่วนด้านใต้ ที่ร้อน ดุจเปลวเพลิง
เต็มไปด้วย ไฟร้อน เราจะ เรียกว่า มุสเซลไฮท์ ปัญหาคือ ตอนแรก ก็อยู่ กันอย่าง สุขสงบ มีร้อน มีเย็น และตรงกลาง มากลั้น อย่างไรก็ ตาม ก็เกิดแม่น้ำ ไหลลงไป ที่ดินแดนร้อน
ทั้งหมด 12 สาย นะคะ แน่นอนว่า มีแม่น้ำ จากดินแดน ที่เย็นมากๆ ไหลไป หาดินแดน ที่ร้อนมากๆ แน่นอนว่า มันก็เกิด การปะทะ จนเกิดเป็น สิ่งมีชีวิต สิ่งหนึ่ง ถือว่า
เป็นสิ่ง มีชีวิต แรกเริ่ม ก็คือ ยูมี นั่นเอง จากที่ พยายาม ไปหาฟังมา เค้าก็ อ่านออกเสียง ว่ายูมี

ดราม่าระ ดับเทพ: Ymir ยักษ์ผู้สร้างโลก | Point of View

ยูมี ตัวละคร สำคัญ ของเทพ ต้องบอกว่า มันเกี่ยวพัน กับการ เกิดโลก ทั้งใบ เลยทีเดียว เพราะนี่ คือตัวละคร ที่สำคัญมาก เช่นเดียวกับ การกำเนิดโลก ที่เรา เคยได้ยินกันมา
จากกรีซ โรมัน อะไรต่างๆ การกำเนิดโลก มันเริ่มต้น มาจาก ความเวิ้งว้าง ว่างเปล่า ตำนาน กับเนิดโลก ของนอร์ท ซึ่งเรา จะเรียก ดินแดนนั้น ว่า กินนุนกาบับ มันไม่ได้อยู่
แบบว่างเปล่า โล่งแจ้ง เหมือนตำนาน อื่นๆ แต่ที่พิเศษคือ มีดินแดน 2 อัน ประกบกันอยู่ ด้านหนึ่ง เป็น ดินแดน น้ำแข็ง ซึ่งเราเรียกว่า ดินปาไฮท์ ส่วนด้านใต้ ที่ร้อน ดุจเปลวเพลิง
เต็มไปด้วย ไฟร้อน เราจะ เรียกว่า มุสเซลไฮท์ ปัญหาคือ ตอนแรก ก็อยู่ กันอย่าง สุขสงบ มีร้อน มีเย็น และตรงกลาง มากลั้น อย่างไรก็ ตาม ก็เกิดแม่น้ำ ไหลลงไป ที่ดินแดนร้อน
ทั้งหมด 12 สาย นะคะ แน่นอนว่า มีแม่น้ำ จากดินแดน ที่เย็นมากๆ ไหลไป หาดินแดน ที่ร้อนมากๆ แน่นอนว่า มันก็เกิด การปะทะ จนเกิดเป็น สิ่งมีชีวิต สิ่งหนึ่ง ถือว่า
เป็นสิ่ง มีชีวิต แรกเริ่ม ก็คือ ยูมี นั่นเอง จากที่ พยายาม ไปหาฟังมา เค้าก็ อ่านออกเสียง ว่ายูมี

see also : พามารู้จักยูนาบี หรือฮันโซฮี นางเอกสุดแซ่บ จาก nevertheless กันดีกว่า