บทความ » ‘ดิทโต้’ เคาะขาย IPO หุ้นละ 7.50 บาท ปักหมุดเข้าเทรด

‘ดิทโต้’ เคาะขาย IPO หุ้นละ 7.50 บาท ปักหมุดเข้าเทรด

24 เมษายน 2021
361   0

‘ดิทโต้’ เคาะขาย IPO หุ้นละ 7.50 บาท ปักหมุดเข้าเทรด

‘ดิทโต้’ เคาะขาย IPO หุ้นละ 7.50 บาท ปักหมุดเข้าเทรด TIDLOR จะเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO วันแรกในวันที่ 22-26 เมษายนนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย 2 แห่งคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย และ บล.กรุงศรี (เฉพาะผู้มีบัญชีหลักทรัพย์) 

THE STANDARD WEALTH ได้สรุปข้อมูลทางธุรกิจและการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนร่วมเป็นหนึ่งในเจ้าของหุ้น TIDLOR 

ลักษณะธุรกิจ

 • ธุรกิจให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (คิดเป็น 82.7% ของรายได้รวม)
 • ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (คิดเป็น 7.7% ของรายได้รวม) 

ผลประกอบการปี 2561-2563 

 • รายได้รวมจำนวน 7,569.4 ล้านบาท 9,457.9 ล้านบาท และ 10,558.9 ล้านบาท ตามลำดับ 
 • กำไรสุทธิ จำนวน 1,306.2 ล้านบาท 2,201.7 ล้านบาท และ 2,416.1 ล้านบาท ตามลำดับ 
 • อัตรากำไรสุทธิ 17.3%, 23.3%, 22.9% ตามลำดับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถือหุ้น 50% (หลัง IPO ถือหุ้น 30% กรณีจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) 
 • Siam Asia Credit Access Pte Ltd. (SACA) ถือหุ้น 50% (หลัง IPO ถือหุ้น 25% กรณีจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) 
 • จำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ (Free Float) 45% (กรณีจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) 

การขายหุ้น IPO 

 • ไม่เกิน 907.42 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 39.1% ของจำนวนห้นุสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด IPO
 • โดยมาจาก 
 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (IPO) ไม่เกิน 210.81 ล้านหุ้น
 2. หุ้นสามัญเดิม ไม่เกิน 696.61 ล้านหุ้น (ประกอบด้วยหุ้นที่เสนอขายโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เกิน 284.14 ล้านหุ้น และจาก Siam Asia Credit Access ไม่เกิน 412.46 ล้านหุ้น) 
 • หุ้นส่วนเกิน ไม่เกิน 136.11 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 15% ของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 

ราคา IPO

 • กำหนดกรอบราคาที่ 34.0-36.5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นค่า P/E 32.6-35.0 เท่า 
 • P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันสำหรับธุรกิจสินเชื่อ เฉลี่ยประมาณ 27.4 เท่า ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต เฉลี่ยประมาณ 37.7 เท่า โดยอ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 180 วันย้อนหลังล่าสุด นับจากวันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลค่าระดมทุน 

 • ณ กรอบราคาไอพีโอ 34.0-36.5 บาท อยู่ที่ 35,480-38,089 ล้านบาท 
 • โดย TIDLOR จะได้รับเงินระดมทุน 7,167.54-7,694.56 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์ระดมทุน

 • เงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจให้สินเชื่อและนายหน้าประกันภัย และเงินทุนหมุนเวียน 1,150 ล้านบาท 
 • ปรับปรุงสาขาเดิมและเพิ่ม 500 สาขาใหม่ 340 ล้านบาท 
 • ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ดิจิทัล 810 ล้านบาท 
 • ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระหนี้คืนบางส่วน 5,500-6,000 ล้านบาท 
 • เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และวัตถุประสงค์อื่นๆ 518-545 ล้านบาท 

วิธีการจัดสรรหุ้นไอพีโอ

 • จำนวนหุ้น IPO ที่จัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยทั้งสิ้น 46.5 ล้านหุ้น
 • จองผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ บล.กรุงศรี (เฉพาะผู้มีบัญชีทรัพย์กับ บล.กรุงศรี เท่านั้น) 
 • กำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น 
 • ชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวน คำนวณจากราคา 36.5 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคากรอบบน
 • เริ่มเปิดจองซื้อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2654 เวลา 16.00 น. 
 • ระบบ SETSMART จะจัดสรรหุ้นโดยวิธี Small Lot First 
 • ประกาศผลการจัดสรรหุ้น และราคาเสนอขายสุดท้ายวันที่ 28 เมษายน 2564 

TIDLOR จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

โอกาสในการเติบโต 

 • ธุรกิจสินเชื่อและเช่าซื้อมีโอกาสเติบโตอีกมาก ระยะยาว TIDLOR วางเป้าหมายเพิ่มพอร์ตสินเชื่อโดยรวมอีกประมาณ 15-20% ต่อปี
 • ธุรกิจนายหน้าประกันภัยมีโอกาสเติบโตรวดเร็ว TIDLOR วางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็น 13% ของรายได้รวม จากสิ้นปี 2563 มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัย 7.7% และตั้งเป้าหมายการเติบโต 40% ต่อปี
 • TIDLOR จะสร้างการเติบโตทั้ง Organic Growth และ Inorganic Growth 
 • Organic Growth – จะเพิ่มสาขาใหม่ 500 แห่งใน 2-3 จากนี้ จากปัจจุบันมีสาขา 1,076 แห่ง ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อทำให้เป็นดิจิทัลทั้งกระบวนการ (Digital Transformation) เพื่อเชื่อมต่อหน้าบ้านกับหลังบ้านเข้าด้วยกัน (Offline to Online) และการเพิ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะทำให้จำนวน Transaction เพิ่มจากฐานลูกค้าเดิม  
 • Inorganic Growth – กำลังมองหาพันธมิตรในอาเซียน เพื่อเพิ่มการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากมองเห็นความต้องการบริการทางการเงินส่วนบุคคลยังมีอีกมากในประเทศแถบเอเซียน นอกจากนี้ ยังแสวงหาโอกาสขยับชั้นเข้าสู่ธุรกิจการเงินต้นน้ำและกลางน้ำเพิ่มเติม หลังจากที่คร่ำหวอดในกลุ่มกลางน้ำจนเป็นเบอร์ต้นในอุตสาหกรรม 

บทความอื่นๆ อาการ ‘คล้ายโรคหลอดเลือดสมอง’ หลังฉีดวัคซีน Sinovac