บทความ » ตรวจโควิด-19 ฟรี ใครต้องไปตรวจ

ตรวจโควิด-19 ฟรี ใครต้องไปตรวจ

24 ธันวาคม 2020
581   0

ตรวจโควิด-19 ฟรี ใครต้องไปตรวจ

ตรวจโควิด-19 ฟรี ใครต้องไปตรวจ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ ‘ฟรี’ ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ตรวจโควิด-19 ได้ฟรีในสถานการณ์ตอนนี้ ได้แก่ 1. ผู้ที่ทำงานหรือเดินทางไปตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และ 3. ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่และเวลาเดียวกับผู้ป่วย ซึ่งอาจเป็นจังหวัดอื่นก็ได้

ถ้าเป็น ‘ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง’ นอกจาก ต้องกักตัวจนครบ 14 วันแล้ว ยังต้องตรวจหาเชื้อในวันที่ 5 เป็นต้นไป นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วย ครั้งสุดท้าย เพราะต้องรอให้ถึงระยะฟักตัวก่อน ส่วน ‘ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ’ อาจยังไม่ได้รับ การตรวจหาเชื้อ แต่ต้องสังเกตอาการ 14 วัน ซึ่งผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งสองกลุ่ม หากมี อาการผิดปกติก็จะได้รับการตรวจหาเชื้อทันที

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) สามารถ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ ‘ฟรี’ ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน เนื่องจาก รัฐบาลจัดสรรง บประมาณให้ สปสช. ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย ครอบคลุม ‘ทุกสิทธิ์’ การรักษา

ซึ่งเกณฑ์ PUI ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. อาการ + 2. ประวัติเสี่ยง

  1. อาการ ได้แก่ ไข้ (หรือไม่มีไข้ก็ได้) ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก (แต่ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบสามารถตรวจ หาเชื้อได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีประวัติเสี่ยง) 
  1. ประวัติเสี่ยง ได้แก่ 

เดินทางมาจาก หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดโรคในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 

สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน 

ไปในสถานที่แออัด เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ที่พบผู้ป่วยยืนยัน หรือ 

ทำงานใน SQ/ASQ 

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ 

  1. ผู้ที่ทำงานหรือเดินทางไปตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 
  2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 
  3. ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่และเวลาเดียวกับผู้ป่วย ซึ่งอาจเป็นจังหวัดอื่นก็ได้

สาเหตุที่ต้องมีเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมด้วย ก็เพราะอาการทางเดินหายใจเหล่านี้เกิดจากเชื้อโรคได้หลายชนิด หรือในอีกแง่หนึ่ง ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง โอกาสติดเชื้อโควิด-19 ก็จะต่ำมากและน่าจะเป็นเชื้อชนิดอื่น

อีกอย่าง ถึงแม้ประเทศไทยจะมีห้องแล็บที่สามารถตรวจหาเชื้อได้มากขึ้นแล้ว คือกรุงเทพฯ และปริมณฑล 91 แห่ง + ต่างจังหวัด 153 แห่ง แต่การส่งตรวจจำนวนมาก จะทำให้ระยะเวลารอผลนานขึ้น เพราะจำนวนตัวอย่าง อาจเกินจำนวนที่ห้องแล็บสามารถ ตรวจได้ในแต่ละรอบ เช่น จากเดิมจะทราบผลภาย ใน 8 ชั่วโมง ก็อาจนานเป็น 1-2 วัน การควบคุมโรคก็จะช้าตามไปด้วย โดยเฉพาะ การติดตามผู้สัมผัส (ถ้าจำเป็นก็ต้องตรวจ แต่จัดลำดับความสำคัญให้ห้องแล็บตรวจ ตัวอย่างของกลุ่มเสี่ยงสูง จากการสอบสวนโรคก่อน)

อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค หากแพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโควิด-19 ก็สามารถใช้ดุลยพินิจในการส่งตรวจหาเชื้อได้ ถึงแม้จะไม่เข้าเกณฑ์ปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถตรวจจับการระบาดได้เร็วขึ้น

สำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยง แต่ยังไม่มีอาการ ควรปรึกษาหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

โดยถ้าเป็น ‘ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง’ นอกจากต้องกักตัวจนครบ 14 วันแล้ว ยังต้องตรวจหาเชื้อในวันที่ 5 เป็นต้นไป นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย เพราะต้องรอให้ถึงระยะฟักตัวก่อน ส่วน ‘ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ’ อาจยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ แต่ต้องสังเกตอาการ 14 วัน ซึ่งผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งสองกลุ่ม หากมีอาการผิดปกติก็จะได้รับการตรวจหาเชื้อทันที

การตรวจหาเชื้ออีกแบบที่กำลังดำเนินการอยู่ คือ การค้นหาผู้ป่วย เพิ่มเติม (Active Case Finding) ในชุมชน เช่น ชุมชนที่มีแรงงานต่างชาติ อาศัยอยู่จำนวนมาก เป็น การตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง โดยไม่จำเป็นว่าจะมีอาการหรือไม่

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข วางแผนค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ในชุมชนภายในเขตสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด รวมสมุทรสาคร) ประมาณ 10,000 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2563 

ซึ่งจะทำให้ทราบขอบเขตการระบาดที่ชัดเจน และ ในบางจังหวัดก็มีการสุ่มตรวจกลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น พ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อวัตถุดิบ จากสมุทรสาคร กิจการเลี้ยงปลา/กุ้ง/ประมง พนักงานขับรถสาธารณะ หรือ ขนส่งของที่ เกี่ยวข้องกับสมุทรสาคร

ดังนั้น ในสัปดาห์นี้จะมี ข่าวพบผู้ป่วยจำนวนมาก หรือ พบผู้ป่วยภายใน จังหวัดของตนเองจนเกิด ความวิตกกังวล แต่ ยิ่งค้นพบผู้ป่วยได้ ไวเท่าไร ก็ยิ่งควบคุมโรค ได้เร็วเท่านั้น จึงถือเป็นข่าวที่ สร้างความมั่นใจ มากกว่า

ขอยืนยันอีกครั้งว่าผู้ป่วยที่มี ประวัติเสี่ยงสามารถตรวจหา เชื้อโควิด-19 ได้ฟรี โดยสามารถเข้าไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล รัฐใกล้บ้าน โดยแจ้งประวัติเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรก เพื่อจะ ได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง 

บทความอื่นๆ จองตั๋วไว้แล้ว ควรเที่ยวต่อหรือยกเลิกทริป