บทความ » นามิคาเสะ มินาโตะ อัจฉริยะนินจาแห่งยุค (Namikaze Minato)

นามิคาเสะ มินาโตะ อัจฉริยะนินจาแห่งยุค (Namikaze Minato)

31 พฤษภาคม 2021
754   0

นามิคาเสะ มินาโตะ อัจฉริยะนินจาแห่งยุค (Namikaze Minato)

นามิคาเสะ มินาโตะ อัจฉริยะนินจาแห่งยุค (Namikaze Minato)

เธอมี ความฝันสูงสุด ที่จะเป็น โอเงะ ในอดีต และเะอให้ คนใน หมู่บ้าน ยอมรับ ในตัวเขา ช่วงที่เขา อยู่ใน อคราเดมี่ ยังไม่มี อะไร ที่โดดเด่น มากเเท่าไหร่นัก จนวันหนึ่ง
ก็มี เด็กสาว ผมแดง ย้ายเข้ามาใหม่ และเข้าร่วมเรียน ห้องเดียวกัน และจับทีม สามคน ภายใต้ การดูแล ของอาจารย์ จิเรยะ ในช่วงนี้ มินาโตะ ได้แสดงออก
ถึงคสาม อัจฉริยะ ในตัว ของเขา ที่นานๆที จะแสดงออก ให้เห็น และรับเขา มาเป็น ลูกศิษย์ เพื่อสอน วิชา ความรู้ ความสาม่ารถ ตต่างๆ มากมาย
เนื่องจาก จิริยะ เข้าใจว่า เขาคือเด็ ที่มา เปลี่บนแปลง โลกนี้ ของเซียน กบใหญ่ มินาโตะ ได้รับ การสอน จากจิระยะ และได้ทำ สัญญาเลือด จากกบ
เขาเป็นเพียง หนึ่งใน ไม่กี่คน ที่ได้รับ คสามร่วมมือ จากกามะ บุนตะ มินาโตะ ยังได้รับ การถอดทอด วิชาเซียน ที่พวกเมียวโบคุ แต่ตัวเขา ยังไม่ สามารถ
ควบคุ ม มันได้ อย่างชำนาญ เท่าไหร่

นามิคาเสะ มินาโตะ อัจฉริยะนินจาแห่งยุค (Namikaze Minato)

เธอมี ความฝันสูงสุด ที่จะเป็น โอเงะ ในอดีต และเะอให้ คนใน หมู่บ้าน ยอมรับ ในตัวเขา ช่วงที่เขา อยู่ใน อคราเดมี่ ยังไม่มี อะไร ที่โดดเด่น มากเเท่าไหร่นัก จนวันหนึ่ง
ก็มี เด็กสาว ผมแดง ย้ายเข้ามาใหม่ และเข้าร่วมเรียน ห้องเดียวกัน และจับทีม สามคน ภายใต้ การดูแล ของอาจารย์ จิเรยะ ในช่วงนี้ มินาโตะ ได้แสดงออก
ถึงคสาม อัจฉริยะ ในตัว ของเขา ที่นานๆที จะแสดงออก ให้เห็น และรับเขา มาเป็น ลูกศิษย์ เพื่อสอน วิชา ความรู้ ความสาม่ารถ ตต่างๆ มากมาย
เนื่องจาก จิริยะ เข้าใจว่า เขาคือเด็ ที่มา เปลี่บนแปลง โลกนี้ ของเซียน กบใหญ่ มินาโตะ ได้รับ การสอน จากจิระยะ และได้ทำ สัญญาเลือด จากกบ
เขาเป็นเพียง หนึ่งใน ไม่กี่คน ที่ได้รับ คสามร่วมมือ จากกามะ บุนตะ มินาโตะ ยังได้รับ การถอดทอด วิชาเซียน ที่พวกเมียวโบคุ แต่ตัวเขา ยังไม่ สามารถ
ควบคุ ม มันได้ อย่างชำนาญ เท่าไหร่

เธอมี ความฝันสูงสุด ที่จะเป็น โอเงะ ในอดีต และเะอให้ คนใน หมู่บ้าน ยอมรับ ในตัวเขา ช่วงที่เขา อยู่ใน อคราเดมี่ ยังไม่มี อะไร ที่โดดเด่น มากเเท่าไหร่นัก จนวันหนึ่ง
ก็มี เด็กสาว ผมแดง ย้ายเข้ามาใหม่ และเข้าร่วมเรียน ห้องเดียวกัน และจับทีม สามคน ภายใต้ การดูแล ของอาจารย์ จิเรยะ ในช่วงนี้ มินาโตะ ได้แสดงออก
ถึงคสาม อัจฉริยะ ในตัว ของเขา ที่นานๆที จะแสดงออก ให้เห็น และรับเขา มาเป็น ลูกศิษย์ เพื่อสอน วิชา ความรู้ ความสาม่ารถ ตต่างๆ มากมาย
เนื่องจาก จิริยะ เข้าใจว่า เขาคือเด็ ที่มา เปลี่บนแปลง โลกนี้ ของเซียน กบใหญ่ มินาโตะ ได้รับ การสอน จากจิระยะ และได้ทำ สัญญาเลือด จากกบ
เขาเป็นเพียง หนึ่งใน ไม่กี่คน ที่ได้รับ คสามร่วมมือ จากกามะ บุนตะ มินาโตะ ยังได้รับ การถอดทอด วิชาเซียน ที่พวกเมียวโบคุ แต่ตัวเขา ยังไม่ สามารถ
ควบคุ ม มันได้ อย่างชำนาญ เท่าไหร่

see also : คนจริงเผาแค้น ( 2547) Man On Fire จากนักฆ่า สู่อาชีพบอดี้การ์ดสุดโหด