บทความ » บุญเพ็ง หีบเหล็ก ฆาตรกรต่อเนื่อง ในสมัยรัตนโกสินทร์ เขาเป็นใครกัน

บุญเพ็ง หีบเหล็ก ฆาตรกรต่อเนื่อง ในสมัยรัตนโกสินทร์ เขาเป็นใครกัน

12 กุมภาพันธ์ 2021
1041   0

บุญเพ็ง หีบเหล็ก ฆาตรกรต่อเนื่อง ในสมัยรัตนโกสินทร์ เขาเป็นใครกัน

บุญเพ็ง หีบเหล็ก ฆาตรกรต่อเนื่อง ในสมัยรัตนโกสินทร์ เขาเป็นใครกัน

ขอออกตัว ไว้ก่อนเลยว่า เขานั้น ไม่ได้ เป็นบรรพบุรุษ หรือเชื้อสายของ ไอซ์ หีบเหล็ก แต่อย่างใด ซึ่งคำว่า หีบเหล็ก แท้จริง มันเป็นเพียง คำสร้อย ห้อยตาม หรือเป็น ฉายา ที่เขาได้รับ
มาจาก พฤติกรรม อันโหดเหี้ยม เนื่องจาก ในสยาม คนไทยเรา ไม่มี นามสกุลใช้ วิธีการ เรียกชื่อ ก็จะเป็น การเรียกชื่อ ห้วนๆ จนกระทั่ง ในสมัย ร.6 เพื่อให้ สยามมีความ สิวิไลซ์
และจัดระเบียบ ทางสังคม ในหลวงเรานั้น จึงได้ ทรงมี พระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ขนาน นามสกุลขึ้น โดยออก ประกาศ ในวันที่ 22 มีนาคม 2455 และถูก บังคับใช้
เป็นกฎหมาย สมบูรณ์ ซึ่งนั้น ทำให้ คนไทยเรา ในทุกวันนี้ ได้มี นามสกุล เอาไว้ ใช้กัน โดยนามสกุลแรก เป็นนามสกุล ที่ในหลวง ได้พระ ราชทาน ให้กับ พระยา ยมราช หรือปั้น
เสนาบดี ในขณะนั้น โดยนามสกุลแรก ถูกขนานมชนามว่า สขุม จุดเริ่มต้น ของฆาตรกร ที่โด่งดัง ผู้นี้ ต้องย้อน กลับไป 1 ศตวรรษ

บุญเพ็ง หีบเหล็ก ฆาตรกรต่อเนื่อง ในสมัยรัตนโกสินทร์ เขาเป็นใครกัน

ขอออกตัว ไว้ก่อนเลยว่า เขานั้น ไม่ได้ เป็นบรรพบุรุษ หรือเชื้อสายของ ไอซ์ หีบเหล็ก แต่อย่างใด ซึ่งคำว่า หีบเหล็ก แท้จริง มันเป็นเพียง คำสร้อย ห้อยตาม หรือเป็น ฉายา ที่เขาได้รับ
มาจาก พฤติกรรม อันโหดเหี้ยม เนื่องจาก ในสยาม คนไทยเรา ไม่มี นามสกุลใช้ วิธีการ เรียกชื่อ ก็จะเป็น การเรียกชื่อ ห้วนๆ จนกระทั่ง ในสมัย ร.6 เพื่อให้ สยามมีความ สิวิไลซ์
และจัดระเบียบ ทางสังคม ในหลวงเรานั้น จึงได้ ทรงมี พระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ขนาน นามสกุลขึ้น โดยออก ประกาศ ในวันที่ 22 มีนาคม 2455 และถูก บังคับใช้
เป็นกฎหมาย สมบูรณ์ ซึ่งนั้น ทำให้ คนไทยเรา ในทุกวันนี้ ได้มี นามสกุล เอาไว้ ใช้กัน โดยนามสกุลแรก เป็นนามสกุล ที่ในหลวง ได้พระ ราชทาน ให้กับ พระยา ยมราช หรือปั้น
เสนาบดี ในขณะนั้น โดยนามสกุลแรก ถูกขนานมชนามว่า สขุม จุดเริ่มต้น ของฆาตรกร ที่โด่งดัง ผู้นี้ ต้องย้อน กลับไป 1 ศตวรรษ

ขอออกตัว ไว้ก่อนเลยว่า เขานั้น ไม่ได้ เป็นบรรพบุรุษ หรือเชื้อสายของ ไอซ์ หีบเหล็ก แต่อย่างใด ซึ่งคำว่า หีบเหล็ก แท้จริง มันเป็นเพียง คำสร้อย ห้อยตาม หรือเป็น ฉายา ที่เขาได้รับ
มาจาก พฤติกรรม อันโหดเหี้ยม เนื่องจาก ในสยาม คนไทยเรา ไม่มี นามสกุลใช้ วิธีการ เรียกชื่อ ก็จะเป็น การเรียกชื่อ ห้วนๆ จนกระทั่ง ในสมัย ร.6 เพื่อให้ สยามมีความ สิวิไลซ์
และจัดระเบียบ ทางสังคม ในหลวงเรานั้น จึงได้ ทรงมี พระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ขนาน นามสกุลขึ้น โดยออก ประกาศ ในวันที่ 22 มีนาคม 2455 และถูก บังคับใช้
เป็นกฎหมาย สมบูรณ์ ซึ่งนั้น ทำให้ คนไทยเรา ในทุกวันนี้ ได้มี นามสกุล เอาไว้ ใช้กัน โดยนามสกุลแรก เป็นนามสกุล ที่ในหลวง ได้พระ ราชทาน ให้กับ พระยา ยมราช หรือปั้น
เสนาบดี ในขณะนั้น โดยนามสกุลแรก ถูกขนานมชนามว่า สขุม จุดเริ่มต้น ของฆาตรกร ที่โด่งดัง ผู้นี้ ต้องย้อน กลับไป 1 ศตวรรษ

see also : one week friends 2017 ความทรงจำระหว่างเราอยู่ได้ 1 สัปดาห์