บทความ » ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ มนุษย์กว่า4พันล้านคน ถูกรัฐบาลโลกปล่อยทิ้ง

ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ มนุษย์กว่า4พันล้านคน ถูกรัฐบาลโลกปล่อยทิ้ง

31 มีนาคม 2021
661   0

ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ มนุษย์กว่า4พันล้านคน ถูกรัฐบาลโลกปล่อยทิ้ง

ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ มนุษย์กว่า4พันล้านคน ถูกรัฐบาลโลกปล่อยทิ้ง

ดาวพฤหัส เป็นเาว ที่ใหญ่ที่สุด ในระบบ สุริยะ มีไฮโดรเจน 90 % เป็นส่วนประกอบ และไฮโดรเจน ก็ถูกนำ มาใช้เป็น เชื้อเพลิง ในจรวด หลิวเฟย เฉียง พูดกับ ลูกของเขา
ซักวันหนึ่ง เมื่อลูก เห็นดาว พฤหัส โดยไม่ต้อง ใช้กล้อง โทรทัศน์ วันนั้น พ่อจะ กลับมา เด็กน้อย ได้ถาม พ่อของเขาว่า พ่อจะไปไหน พ่อของเขา ก็ตอบว่า พ่อจะ ไปทำภารกิจ
เป็นภารกิจ ที่สำคัญ ที่สุด ในโลก ก่อนที่เขา จะไป เขาได้บอก กับพ่อของเขา ว่า หลังจากที่ ผมไปแล้ว หลิวฉี จะเหลือแค่ พ่อคนเดียว เขาได้ มอบบัตร ไว้ให้ พ่อของเขา
เพื่อจะได้ ไปอยู่ใน เมืองใต้ดิน ซึ่งเป็นที่ หลบภัย มันเป็น ทางเดียว ที่เขา เชื่อว่าพ่อและลูก ของเขา จะมี ชีวิตรอด ก่อนที่เขา จะเดินทาง ไปทำ ภารกิจ ในตอนแรก มันมีใคร สนใจ
กับภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น กับโลก ทั้งไฟป่า ภัยแล้ง

ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ มนุษย์กว่า4พันล้านคน ถูกรัฐบาลโลกปล่อยทิ้ง

ดาวพฤหัส เป็นเาว ที่ใหญ่ที่สุด ในระบบ สุริยะ มีไฮโดรเจน 90 % เป็นส่วนประกอบ และไฮโดรเจน ก็ถูกนำ มาใช้เป็น เชื้อเพลิง ในจรวด หลิวเฟย เฉียง พูดกับ ลูกของเขา
ซักวันหนึ่ง เมื่อลูก เห็นดาว พฤหัส โดยไม่ต้อง ใช้กล้อง โทรทัศน์ วันนั้น พ่อจะ กลับมา เด็กน้อย ได้ถาม พ่อของเขาว่า พ่อจะไปไหน พ่อของเขา ก็ตอบว่า พ่อจะ ไปทำภารกิจ
เป็นภารกิจ ที่สำคัญ ที่สุด ในโลก ก่อนที่เขา จะไป เขาได้บอก กับพ่อของเขา ว่า หลังจากที่ ผมไปแล้ว หลิวฉี จะเหลือแค่ พ่อคนเดียว เขาได้ มอบบัตร ไว้ให้ พ่อของเขา
เพื่อจะได้ ไปอยู่ใน เมืองใต้ดิน ซึ่งเป็นที่ หลบภัย มันเป็น ทางเดียว ที่เขา เชื่อว่าพ่อและลูก ของเขา จะมี ชีวิตรอด ก่อนที่เขา จะเดินทาง ไปทำ ภารกิจ ในตอนแรก มันมีใคร สนใจ
กับภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น กับโลก ทั้งไฟป่า ภัยแล้ง

ดาวพฤหัส เป็นเาว ที่ใหญ่ที่สุด ในระบบ สุริยะ มีไฮโดรเจน 90 % เป็นส่วนประกอบ และไฮโดรเจน ก็ถูกนำ มาใช้เป็น เชื้อเพลิง ในจรวด หลิวเฟย เฉียง พูดกับ ลูกของเขา
ซักวันหนึ่ง เมื่อลูก เห็นดาว พฤหัส โดยไม่ต้อง ใช้กล้อง โทรทัศน์ วันนั้น พ่อจะ กลับมา เด็กน้อย ได้ถาม พ่อของเขาว่า พ่อจะไปไหน พ่อของเขา ก็ตอบว่า พ่อจะ ไปทำภารกิจ
เป็นภารกิจ ที่สำคัญ ที่สุด ในโลก ก่อนที่เขา จะไป เขาได้บอก กับพ่อของเขา ว่า หลังจากที่ ผมไปแล้ว หลิวฉี จะเหลือแค่ พ่อคนเดียว เขาได้ มอบบัตร ไว้ให้ พ่อของเขา
เพื่อจะได้ ไปอยู่ใน เมืองใต้ดิน ซึ่งเป็นที่ หลบภัย มันเป็น ทางเดียว ที่เขา เชื่อว่าพ่อและลูก ของเขา จะมี ชีวิตรอด ก่อนที่เขา จะเดินทาง ไปทำ ภารกิจ ในตอนแรก มันมีใคร สนใจ
กับภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น กับโลก ทั้งไฟป่า ภัยแล้ง

see also : รัสเซียกับ ท่าทีที่สวนทางประชาคมโลก