บทความ » ประกาศขำ ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องหนึ่ง

ประกาศขำ ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องหนึ่ง

13 เมษายน 2021
487   0

ประกาศขำ ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องหนึ่ง

ประกาศขำ ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องหนึ่ง

ประกาศว่าไว้ว่า…ในช่วงสงกรานต์จะมีพวกผู้ชายกินเหล้าเมาไปทั่ว ให้เจ้าของบ้านดูแลบ้านตัวเองให้ดี ถ้ามีขี้เมามาเอะอะโวยวายหน้าบ้าน ให้จับมาส่งทางการให้ทันเวลาที่ยังเมาอยู่ จะเป็นหลักฐานเอาผิดได้
ประกาศทำนองนี้เจออยู่สองครั้ง แสดงว่าช่วงสงกรานต์คนเมามากจนต้องออกมาเตือนให้ระวัง
ใจความคือผู้ชายโดยมากทั้งเป็นนักเลง และไม่ใช่นักเลง พากันกินเหล้าทุกแห่ง แล้วก็ออกเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ ทั้งถนนหนทาง วัดวาอาราม จนทะเลาะวิวาทชกต่อยฟันแทงกัน
ในช่วงสงกรานต์หลายวัน มักเกิดการทะเลาะกันเสมอ ในหลายตำบล ทั้งในเขตกำแพงพระนคร นอกพระนคร จนนายอำเภอดูแลไม่ไหว
ต่อจากนี้ไปให้เจ้าของบ้านระวังดูแลหน้าบ้านตัวเองให้ดี หากมีคนเมามาเอะอะโวยวายให้จับมาส่งกรมนครบาลได้เลย และให้ทันเวลาที่ผู้นั้นยังเมาอยู่

ประกาศขำ ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องหนึ่ง

ประกาศว่าไว้ว่า…ในช่วงสงกรานต์จะมีพวกผู้ชายกินเหล้าเมาไปทั่ว ให้เจ้าของบ้านดูแลบ้านตัวเองให้ดี ถ้ามีขี้เมามาเอะอะโวยวายหน้าบ้าน ให้จับมาส่งทางการให้ทันเวลาที่ยังเมาอยู่ จะเป็นหลักฐานเอาผิดได้
ประกาศทำนองนี้เจออยู่สองครั้ง แสดงว่าช่วงสงกรานต์คนเมามากจนต้องออกมาเตือนให้ระวัง
ใจความคือผู้ชายโดยมากทั้งเป็นนักเลง และไม่ใช่นักเลง พากันกินเหล้าทุกแห่ง แล้วก็ออกเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ ทั้งถนนหนทาง วัดวาอาราม จนทะเลาะวิวาทชกต่อยฟันแทงกัน
ในช่วงสงกรานต์หลายวัน มักเกิดการทะเลาะกันเสมอ ในหลายตำบล ทั้งในเขตกำแพงพระนคร นอกพระนคร จนนายอำเภอดูแลไม่ไหว
ต่อจากนี้ไปให้เจ้าของบ้านระวังดูแลหน้าบ้านตัวเองให้ดี หากมีคนเมามาเอะอะโวยวายให้จับมาส่งกรมนครบาลได้เลย และให้ทันเวลาที่ผู้นั้นยังเมาอยู่

2
อ่านไปก็ดขำไม่ได้ ถ้าไปถึงแล้วสร่างเมาก็ไม่มีหลักฐาน ที่สำคัญคือห้ามให้คนบ้านใกล้เรืองเคียงมาช่วยจับคนเมาด้วย (ให้จับคนเดียวมันยากนะ 😅)
1
ถ้าคนเมานั้นต่อสู้กับเจ้าของบ้านจนบาดเจ็บ เมื่อจับไปส่งแล้วชันสูตรว่าเมาจริง ให้เจ้าของบ้านชนะ
(ชันสูตร หมายถึง ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ)
2
แต่หากเจ้าของบ้านกลัวว่าเมื่อจับคนเมาไปแล้วระหว่างทางอาจมีพรรคพวกคนเมาคอยช่วย ก็ให้เจ้าของบ้านมาแจ้งกรมพระนครบาลหรือนายอำเภอไปดูว่าเมาหรือไม่เมา แต่อย่าลืมว่าต้องให้ทันก่อนที่คนเมาจะสร่างเมา (โอ๊ย 😅)
2
สุดท้ายของประกาศแจ้งไว้ว่า ในช่วงสงกรานต์หากผู้ใดอยากเสพย์สุราเมามากก็ให้เมาที่บ้านตัวเอง หายเมาแล้วค่อยออกไปเที่ยวเล่น!!
3
ประกาศไว้ วันอาทิตย์ เดือนห้า ขึ้น 14 ค่ำ ปีมะเมีย
นพศก เป็นวันที่ 2,510 ในรัชกาลที่ 4


สุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนนะคะ
งดเล่นน้ำนี่ดีมาก ไม่มีเสียงมอไซหนวกหูชอบมากค่ะ
เป้ย 12 Apr 21

ประกาศว่าไว้ว่า…ในช่วงสงกรานต์จะมีพวกผู้ชายกินเหล้าเมาไปทั่ว ให้เจ้าของบ้านดูแลบ้านตัวเองให้ดี ถ้ามีขี้เมามาเอะอะโวยวายหน้าบ้าน ให้จับมาส่งทางการให้ทันเวลาที่ยังเมาอยู่ จะเป็นหลักฐานเอาผิดได้
ประกาศทำนองนี้เจออยู่สองครั้ง แสดงว่าช่วงสงกรานต์คนเมามากจนต้องออกมาเตือนให้ระวัง
ใจความคือผู้ชายโดยมากทั้งเป็นนักเลง และไม่ใช่นักเลง พากันกินเหล้าทุกแห่ง แล้วก็ออกเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ ทั้งถนนหนทาง วัดวาอาราม จนทะเลาะวิวาทชกต่อยฟันแทงกัน
ในช่วงสงกรานต์หลายวัน มักเกิดการทะเลาะกันเสมอ ในหลายตำบล ทั้งในเขตกำแพงพระนคร นอกพระนคร จนนายอำเภอดูแลไม่ไหว
ต่อจากนี้ไปให้เจ้าของบ้านระวังดูแลหน้าบ้านตัวเองให้ดี หากมีคนเมามาเอะอะโวยวายให้จับมาส่งกรมนครบาลได้เลย และให้ทันเวลาที่ผู้นั้นยังเมาอยู่
2
อ่านไปก็ดขำไม่ได้ ถ้าไปถึงแล้วสร่างเมาก็ไม่มีหลักฐาน ที่สำคัญคือห้ามให้คนบ้านใกล้เรืองเคียงมาช่วยจับคนเมาด้วย (ให้จับคนเดียวมันยากนะ 😅)
1
ถ้าคนเมานั้นต่อสู้กับเจ้าของบ้านจนบาดเจ็บ เมื่อจับไปส่งแล้วชันสูตรว่าเมาจริง ให้เจ้าของบ้านชนะ
(ชันสูตร หมายถึง ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ)
2
แต่หากเจ้าของบ้านกลัวว่าเมื่อจับคนเมาไปแล้วระหว่างทางอาจมีพรรคพวกคนเมาคอยช่วย ก็ให้เจ้าของบ้านมาแจ้งกรมพระนครบาลหรือนายอำเภอไปดูว่าเมาหรือไม่เมา แต่อย่าลืมว่าต้องให้ทันก่อนที่คนเมาจะสร่างเมา (โอ๊ย 😅)
2
สุดท้ายของประกาศแจ้งไว้ว่า ในช่วงสงกรานต์หากผู้ใดอยากเสพย์สุราเมามากก็ให้เมาที่บ้านตัวเอง หายเมาแล้วค่อยออกไปเที่ยวเล่น!!
3
ประกาศไว้ วันอาทิตย์ เดือนห้า ขึ้น 14 ค่ำ ปีมะเมีย
นพศก เป็นวันที่ 2,510 ในรัชกาลที่ 4


สุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนนะคะ
งดเล่นน้ำนี่ดีมาก ไม่มีเสียงมอไซหนวกหูชอบมากค่ะ
เป้ย 12 Apr 21

ประกาศว่าไว้ว่า…ในช่วงสงกรานต์จะมีพวกผู้ชายกินเหล้าเมาไปทั่ว ให้เจ้าของบ้านดูแลบ้านตัวเองให้ดี ถ้ามีขี้เมามาเอะอะโวยวายหน้าบ้าน ให้จับมาส่งทางการให้ทันเวลาที่ยังเมาอยู่ จะเป็นหลักฐานเอาผิดได้
ประกาศทำนองนี้เจออยู่สองครั้ง แสดงว่าช่วงสงกรานต์คนเมามากจนต้องออกมาเตือนให้ระวัง
ใจความคือผู้ชายโดยมากทั้งเป็นนักเลง และไม่ใช่นักเลง พากันกินเหล้าทุกแห่ง แล้วก็ออกเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ ทั้งถนนหนทาง วัดวาอาราม จนทะเลาะวิวาทชกต่อยฟันแทงกัน
ในช่วงสงกรานต์หลายวัน มักเกิดการทะเลาะกันเสมอ ในหลายตำบล ทั้งในเขตกำแพงพระนคร นอกพระนคร จนนายอำเภอดูแลไม่ไหว
ต่อจากนี้ไปให้เจ้าของบ้านระวังดูแลหน้าบ้านตัวเองให้ดี หากมีคนเมามาเอะอะโวยวายให้จับมาส่งกรมนครบาลได้เลย และให้ทันเวลาที่ผู้นั้นยังเมาอยู่
2
อ่านไปก็ดขำไม่ได้ ถ้าไปถึงแล้วสร่างเมาก็ไม่มีหลักฐาน ที่สำคัญคือห้ามให้คนบ้านใกล้เรืองเคียงมาช่วยจับคนเมาด้วย (ให้จับคนเดียวมันยากนะ 😅)
1
ถ้าคนเมานั้นต่อสู้กับเจ้าของบ้านจนบาดเจ็บ เมื่อจับไปส่งแล้วชันสูตรว่าเมาจริง ให้เจ้าของบ้านชนะ
(ชันสูตร หมายถึง ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ)
2
แต่หากเจ้าของบ้านกลัวว่าเมื่อจับคนเมาไปแล้วระหว่างทางอาจมีพรรคพวกคนเมาคอยช่วย ก็ให้เจ้าของบ้านมาแจ้งกรมพระนครบาลหรือนายอำเภอไปดูว่าเมาหรือไม่เมา แต่อย่าลืมว่าต้องให้ทันก่อนที่คนเมาจะสร่างเมา (โอ๊ย 😅)
2
สุดท้ายของประกาศแจ้งไว้ว่า ในช่วงสงกรานต์หากผู้ใดอยากเสพย์สุราเมามากก็ให้เมาที่บ้านตัวเอง หายเมาแล้วค่อยออกไปเที่ยวเล่น!!
3
ประกาศไว้ วันอาทิตย์ เดือนห้า ขึ้น 14 ค่ำ ปีมะเมีย
นพศก เป็นวันที่ 2,510 ในรัชกาลที่ 4


สุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนนะคะ
งดเล่นน้ำนี่ดีมาก ไม่มีเสียงมอไซหนวกหูชอบมากค่ะ
เป้ย 12 Apr 21

see also : MINI SEIRES The Pale Horse 1-2 เศรษฐี ผู้หนีความตาย