บทความ » ปรับสมดุลเซิฟไทย การกลับมาของเมจที่ถูกลืม และเทพสงคราม

ปรับสมดุลเซิฟไทย การกลับมาของเมจที่ถูกลืม และเทพสงคราม

20 พฤษภาคม 2021
400   0

ปรับสมดุลเซิฟไทย การกลับมาของเมจที่ถูกลืม และเทพสงคราม Lu Bu

ปรับสมดุลเซิฟไทย การกลับมาของเมจที่ถูกลืม และเทพสงคราม Lu Bu

เรื่องแรก จะเป็นเรื่องที่ าคัญมาก ในเรื่องของ คลีป เคลีปในแพทข์นี้ จะมีการปรับเปลี่ยนไป คลีปเลนข้าง สองเลน จะวิ่งเร็วขึ้น 50 หน่วย จาก 280 กลายเป็ย 330 หน่วย
ก็เท่าที่ ฟังๆ คนที่ ไปเล่นมา เค้าบอกว่า คลีปจะ เดินชน พร้อมกัน ทุกเลน มันทำให้ เมคคานิค ในการเล่น มันเปลี่ยนแปลงไป มันอาจจะ การไฟต์ กลางน้ำ บ่อยขึ้น
การที่ กลางจะ เดินไปแก๊งค์ เลนบน เลนล่าง ก็จะ น้อยลง เพราะคลีปทุกเลน เคลียเสร็จ พร้อมๆกัน ถ้าโดยสรุป ก็คือ ป่าจะ ซวยที่สุด ป่ามีโอกาส โดนแก้ง
บ่อยมาก เพราะงั้น หน้าที่ ของทุกเลน ก็คือ การปกป้อง ป่าเหมือนเดิม แต่ว่า มันจะได้้ บวกกัน กลางน้ำ บวกกัน ในป่า บ่อยมากขึ้น อะไร ประมาณนี้
นี่คือ เรื่องของแมคคานิค ที่เปลี่ยนแปลงไป ในรเองของ ความไว ในการเดิน ของคลีป เรื่องต่อมา คือเรื่องของ คลีปตีใกล้ คลีปที่ไกล ในแพทช์นี้
จะมีเกาะกายภาพ คือจะเนิฟมา ให้เลือด ลดลง ก็จริง แต่จะมี เกาะกายภาพ ที่ 200 หน่วย

ปรับสมดุลเซิฟไทย การกลับมาของเมจที่ถูกลืม และเทพสงคราม Lu Bu

เรื่องแรก จะเป็นเรื่องที่ าคัญมาก ในเรื่องของ คลีป เคลีปในแพทข์นี้ จะมีการปรับเปลี่ยนไป คลีปเลนข้าง สองเลน จะวิ่งเร็วขึ้น 50 หน่วย จาก 280 กลายเป็ย 330 หน่วย
ก็เท่าที่ ฟังๆ คนที่ ไปเล่นมา เค้าบอกว่า คลีปจะ เดินชน พร้อมกัน ทุกเลน มันทำให้ เมคคานิค ในการเล่น มันเปลี่ยนแปลงไป มันอาจจะ การไฟต์ กลางน้ำ บ่อยขึ้น
การที่ กลางจะ เดินไปแก๊งค์ เลนบน เลนล่าง ก็จะ น้อยลง เพราะคลีปทุกเลน เคลียเสร็จ พร้อมๆกัน ถ้าโดยสรุป ก็คือ ป่าจะ ซวยที่สุด ป่ามีโอกาส โดนแก้ง
บ่อยมาก เพราะงั้น หน้าที่ ของทุกเลน ก็คือ การปกป้อง ป่าเหมือนเดิม แต่ว่า มันจะได้้ บวกกัน กลางน้ำ บวกกัน ในป่า บ่อยมากขึ้น อะไร ประมาณนี้
นี่คือ เรื่องของแมคคานิค ที่เปลี่ยนแปลงไป ในรเองของ ความไว ในการเดิน ของคลีป เรื่องต่อมา คือเรื่องของ คลีปตีใกล้ คลีปที่ไกล ในแพทช์นี้
จะมีเกาะกายภาพ คือจะเนิฟมา ให้เลือด ลดลง ก็จริง แต่จะมี เกาะกายภาพ ที่ 200 หน่วย

เรื่องแรก จะเป็นเรื่องที่ าคัญมาก ในเรื่องของ คลีป เคลีปในแพทข์นี้ จะมีการปรับเปลี่ยนไป คลีปเลนข้าง สองเลน จะวิ่งเร็วขึ้น 50 หน่วย จาก 280 กลายเป็ย 330 หน่วย
ก็เท่าที่ ฟังๆ คนที่ ไปเล่นมา เค้าบอกว่า คลีปจะ เดินชน พร้อมกัน ทุกเลน มันทำให้ เมคคานิค ในการเล่น มันเปลี่ยนแปลงไป มันอาจจะ การไฟต์ กลางน้ำ บ่อยขึ้น
การที่ กลางจะ เดินไปแก๊งค์ เลนบน เลนล่าง ก็จะ น้อยลง เพราะคลีปทุกเลน เคลียเสร็จ พร้อมๆกัน ถ้าโดยสรุป ก็คือ ป่าจะ ซวยที่สุด ป่ามีโอกาส โดนแก้ง
บ่อยมาก เพราะงั้น หน้าที่ ของทุกเลน ก็คือ การปกป้อง ป่าเหมือนเดิม แต่ว่า มันจะได้้ บวกกัน กลางน้ำ บวกกัน ในป่า บ่อยมากขึ้น อะไร ประมาณนี้
นี่คือ เรื่องของแมคคานิค ที่เปลี่ยนแปลงไป ในรเองของ ความไว ในการเดิน ของคลีป เรื่องต่อมา คือเรื่องของ คลีปตีใกล้ คลีปที่ไกล ในแพทช์นี้
จะมีเกาะกายภาพ คือจะเนิฟมา ให้เลือด ลดลง ก็จริง แต่จะมี เกาะกายภาพ ที่ 200 หน่วย

see also : เกิดอะไรขึ้น หลังจบสงคราม ฮอกวอตส์ #HarryPotter