บทความ » พลิกโอกาส การลงทุนใน Property Fund & REIT

พลิกโอกาส การลงทุนใน Property Fund & REIT

16 พฤษภาคม 2021
358   0

พลิกโอกาส การลงทุนใน Property Fund & REIT 

พลิกโอกาส การลงทุนใน Property Fund & REIT  ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เป็นอย่างมาก สังเกตได้ จากดัชนีตลาด

หลักทรัพย์กลุ่ม Property Fund และ REIT ที่ปรับตัวลดลงในไตรมาส 2 และ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและธุรกิจรีเทล ถึงแม้ว่าในไตรมาสที่ 4 จะเริ่ม ทยอยปรับตัวขึ้น แต่ก็เป็น เพียงส่วนน้อยของในบางหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่กลับไป ถึงระดับก่อน เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 

สำหรับการแพร่ระบาดในระลอกสามนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องอีกในระยะ 1-3 เดือนนี้ โดยนักลงทุนยัง คงชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นว่าได้รับผลกระทบเพียงใด อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ราคาตลาดปรับตัวลดลง และ ยังไม่กลับสู่ระดับราคาเดิม ผู้ลงทุนอาจพิจารณาจังหวะ

ในการเข้าลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เนื่องจาก การลงทุนใน Property Fund และ REIT ควรจะเป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาว ที่ใช้ระยะเวลาเพียงพอที่จะรับผลกระทบของ การผลตอบแทนที่ปรับขึ้น และ ลดลงระหว่างทางได้ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาความสำเร็จในการจัดการวัคซีนในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยง ของ การระบาดระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการฟื้นกลับของเศรษฐกิจในประเทศ

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ 2 กลุ่มหลักๆ มีความน่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มโรงไฟฟ้า และโทรคมนาคมซึ่งสามารถสร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ และมีความผันผวนของรายได้ตาม ภาวะเศรษฐกิจต่ำ อีกทั้งมีสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่ารายใหญ่ ทำให้มีรายได้ที่แน่นอน และ มีสภาพคล่อง การซื้อขายในตลาดสูง และ กลุ่มกองทุนนิคมอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มคลังสินค้า หรือโรงงานให้เช่า ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากโควิด-19

โดยในระยะยาวยังได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) การเติบโตอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ และการปรับระบบซัพพลายเชนของโลกที่เปลี่ยนแปลงฐานการผลิต เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาฐานการผลิตที่ใดที่หนึ่งมากเกินไป

ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังต้องระมัดระวังในการลงทุน ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากโควิด-19 เช่น กลุ่มโรงแรม กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มอาคารสำนักงาน เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัว

แต่ในภาคการท่องเที่ยวนั้นก็คาดว่าจะใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ สาเหตุจาก ความล่าช้าของการฉีดวัคซีนในประเทศ และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา จากต่างประเทศอาจจะกลับมาได้ช้า ในส่วนของกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มอาคารสำนักงานนั้น ในระยะยาวอาจถูกดิสรัปต์ จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ทั้งการบริโภคออนไลน์ และการ Work from Home

ในปัจจุบันระดับราคาของ Property Fund และ REIT ในประเทศไทยนั้นได้ปรับตัวลดลงมาก โดยคาดการณ์ได้จากอัตราผลตอบแทน จากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่อยู่ในระดับสูงกว่า 5% ซึ่งถือว่า มีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของ REIT ในประเทศไทย โดยรวมแล้วมีลักษณะเป็น Traditional REIT หรือ Old Economy ดังนั้นการกระจายการลงทุนไปใน REIT ต่างประเทศที่มีความหลากหลาย มีความเป็น New Economy เช่น Data Centre, Logistics Centre และมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากโควิด-19 นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนใน REIT ที่มีผลประกอบการที่ดี และ มีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่า

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนที่ลงทุนใน Property และ REIT นั้น บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้นำเสนอกองทุนเพื่อเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกของนักลงทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (SCB Property and Infrastructure Flexible Fund: SCBPIN) มีนโยบายลงทุนในหน่วย Property/Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบัน กองทุนมีการลงทุนใน REIT ไทยและสิงคโปร์เป็นหลัก ปัจจุบันเน้นลงทุนในกลุ่ม Reopening ทั้งกลุ่ม Retail กลุ่มออฟฟิศ และกลุ่ม Hospitality

นอกจากนี้ กองทุนยัง มีการกระจายลงทุนในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม Business Park และกลุ่ม Data Centre ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากโควิด-19 และมีโอกาสการเติบโตในอนาคตไปกับเมกะเทรนด์ ของโลกด้วย นอกจากนี้ กองทุน SCBPIN ยังเปิดให้ลงทุนในรูปแบบกองทุนรวม เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุน ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึง ควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก ผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร. 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนกา

บทความอื่นๆ โมเดล ดูข้อเท็จจริงการจัดการฉีดวัคซีนและ การผลิตวัคซีนของจีน