บทความ » มาดาระ แห่งตระกูลอุจิวะ (Uchiha Madara)

มาดาระ แห่งตระกูลอุจิวะ (Uchiha Madara)

3 มิถุนายน 2021
1599   0

มาดาระ แห่งตระกูลอุจิวะ (Uchiha Madara)

มาดาระ แห่งตระกูลอุจิวะ (Uchiha Madara)

เมื่อพูดถึง นินจา มากความ สามารภ แห่งตระกูล ที่ยิ่งใหญ่ อย่างอุจิวะ ซึ่งหลายคน จะนึกถึง ใครไปไม่ได้ นอกจาก เขา ซึ่งสร้างชื่อเสียง ให้กับ วงศ์ตระกูล และชีวิตเขา นั้นผ่าน อะไรมาบ้าง
ต้องย้อนมา สมัยด็ก ของเขา เขาเกิดใน ช่วงที่มี การทำ สงคราม เพื่อแบ่ง ดินแดน อย่างเข้มข้น เขาเป็น พี่ชาย คนโต ในบรรดา

บุตรทั้ง 5 ของ อุจิวะ ทาจิมะ ช่วงชีวิต ในวัยเด็ก ของเขา
และเหล่า น้องๆ ของเขา ส่วนใหญ่ จะใช้ ชีวิต ท่ามกลาง สนามรบ ที่จระกูล เปิดศึก ทำสงคราม มาอย่าง ยาวนาน กับตระกกูล

เซ็นจู ส่งผล ให้เขา สูญเสีย น้องชาย ไปถึง 3 คน
เหลือเพัยง เขาและ อุจิวะ อิซึนะ การสูญเสีย ที่พวกเขา ได้พบเจอ ทำให้ ทั้งสอง พี่น้อง สนิทสนม กันมาก ยิ่งขึ้น และร่วมกัน

ฝึกฝน อย่างหนัก เพื่อให้ พวกเขา แข็งแกร่ง โดยใช้ ทักษะ
การต่อสู้ ที่ต้อง ดิ้นรน เอาชีวิตรอด พร้อมกับ ปกป้อง เพื่อไม่ให้ ต้องพบเจอ กับการ สูญเสียอีก แต่ถึง อย่างไร พื้นฐาน ของมาดาระ มีจกาด ที่แข็งแกร่ง อยู่แล้ว ทำให้ เขามี พัฒนาการ
อย่างก้าวกระโดด อย่างรวดเร็ว เขาสามารถ เอาชนะ เหล่านินจา ผู้ใหญ่ หลายคน จากจระกูล เซ็นจู ในสงคราม สิ่งนี้ ส่งผลให้ เขามี ชื่อเสียง เป็นอย่างมาก ในฐานะ อัจฉริยะ แห่งยุค

มาดาระ แห่งตระกูลอุจิวะ (Uchiha Madara)

เมื่อพูดถึง นินจา มากความ สามารภ แห่งตระกูล ที่ยิ่งใหญ่ อย่างอุจิวะ ซึ่งหลายคน จะนึกถึง ใครไปไม่ได้ นอกจาก เขา ซึ่งสร้างชื่อเสียง ให้กับ วงศ์ตระกูล และชีวิตเขา นั้นผ่าน อะไรมาบ้าง
ต้องย้อนมา สมัยด็ก ของเขา เขาเกิดใน ช่วงที่มี การทำ สงคราม เพื่อแบ่ง ดินแดน อย่างเข้มข้น เขาเป็น พี่ชาย คนโต ในบรรดา บุตรทั้ง 5 ของ อุจิวะ ทาจิมะ ช่วงชีวิต ในวัยเด็ก ของเขา
และเหล่า น้องๆ ของเขา ส่วนใหญ่ จะใช้ ชีวิต ท่ามกลาง สนามรบ ที่จระกูล เปิดศึก ทำสงคราม มาอย่าง ยาวนาน กับตระกกูล เซ็นจู ส่งผล ให้เขา สูญเสีย น้องชาย ไปถึง 3 คน
เหลือเพัยง เขาและ อุจิวะ อิซึนะ การสูญเสีย ที่พวกเขา ได้พบเจอ ทำให้ ทั้งสอง พี่น้อง สนิทสนม กันมาก ยิ่งขึ้น และร่วมกัน ฝึกฝน อย่างหนัก เพื่อให้ พวกเขา แข็งแกร่ง โดยใช้ ทักษะ
การต่อสู้ ที่ต้อง ดิ้นรน เอาชีวิตรอด พร้อมกับ ปกป้อง เพื่อไม่ให้ ต้องพบเจอ กับการ สูญเสียอีก แต่ถึง อย่างไร พื้นฐาน ของมาดาระ มีจกาด ที่แข็งแกร่ง อยู่แล้ว ทำให้ เขามี พัฒนาการ
อย่างก้าวกระโดด อย่างรวดเร็ว เขาสามารถ เอาชนะ เหล่านินจา ผู้ใหญ่ หลายคน จากจระกูล เซ็นจู ในสงคราม สิ่งนี้ ส่งผลให้ เขามี ชื่อเสียง เป็นอย่างมาก ในฐานะ อัจฉริยะ แห่งยุค

see also: ปรับสมดุลเซิฟไทย การกลับมาของเมจที่ถูกลืม และเทพสงคราม Lu Bu