ข่าวทั่วไป » เปิดรายชื่อ ผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนบัสคณะกฐิน

เปิดรายชื่อ ผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนบัสคณะกฐิน

12 ตุลาคม 2020
1250   0

รถไฟชนบัส

รถไฟชนบัส จากกรณีอุบัติเหตุ รถไฟชนกับรถบัส คณะทำบุญทอดกฐินจาก จ.สมุทรปราการ ใกล้สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก โดยสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เผยรายชื่อผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากเหตุดังกล่าว แบ่งเป็นการส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

รายชื่อผู้บาดเจ็บ

โรงพยาบาลพุทธโสธร (นอน รพ.)

 • นางมณฑา คำปัญญา ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
 • นายปัญญา ไม่ทราบนามสกุล ICU ศัลยกรรม
 • ชาย ยังไม่ทราบชื่อ-สกุล ICU ศัลยกรรม
 • นายจักรพงษ์ ภูครองผา ศัลยกรรมชั้น 4
 • นายเฉลิม ขำเฉย ศัลยกรรมกระดูก
 • นางสาว นงนารถ เตียงขุนทด ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
 • นายพิระพร สมบูรณ์ศิลป์ ศัลยกรรมชั้น 4
 • นางอรัญญา เครือใจ ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
 • นางสาวสมใจ ภารสำเร็จ ศัลยกรรมหญิงชั้น 3
 • นางสาวรัชดาพร ศรีเสนา ศัลยกรรมหญิงชั้น 3

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

 • นางสาว.พูวี กรมมาสิทธิ์
 • นางสาว.สมจินต์ พิเศษ
 • Mr.MYO LWIN
 • Miss. SHA HONMARMYTNI
 • Miss . PAN CHEY PHYE
 • ด.ช.เดชประภัทร แสงจันทร์
 • ด.ช.ธีราธร แสงจันทร์

โรงพยาบาลรวมแพทย์-โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

 • ด.ญ.ปรียานุช รุ่งสว่าง อายุ 6 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • ชาย ไม่ทราบชื่อ-สกุล อายุ 30 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • นายพีระพร สมบูรณ์สิง อายุ 55 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • นายอดิศักดิ์ ลักษณา อายุ 34 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • นางอรัญญา เครือใจ อายุ 45 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • สุพรรณ แสงโชค (นอนโรงพยาบาล)
 • นายปัญญา ไม่ทราบนามสกุล (นอนโรงพยาบาล)
 • นางนงนาช เตียงขุนทด (นอนโรงพยาบาล)
 • นางสาวปวีณา กลั่นเจริญ (นอนโรงพยาบาล)
 • นางสาวนิตยา แสงภักดี อายุ 38 ปี (กลับบ้าน)
 • นายสันติสุข อินทร์สุข อายุ 48 ปี (กลับบ้าน)
 • นางอนิต์ มะอาตเลิศ (กลับบ้าน)
 • นายเฉลิม ขำเฉย (นอนโรงพยาบาล)
 • นางนงนาด เตียงขุนเทศะ อายุ 49 ปี (นอนโรงพยาบาล)
 • พีระพร สมบูรณ์ศรี (นอนโรงพยาบาล)

รายชื่อต่อไปนี้กลับบ้านทั้งหมด

 • น.ส.ดาว อายุ 21 ปี
 • น.ส.สุนันทา อายุ 20 ปี
 • นางนงนาด เทียนขุนทด อายุ 49 ปี
 • น.ส.กัญญาณัฐ สครรัมย์ อายุ 54 ปี
 • น.ส. สมใจ ภารสำเร็จ อายุ 28 ปี
 • ด.ญ.พรนิภา ศนรสเน่ อายุ 9 ปี
 • น.ส.อรปรียา อบหอม อายุ 50 ปี
 • น.ส.ธิดารัตน์ ศรดาวเดือน อายุ 23 ปี
 • น.ส.นิตยา แสงภักดี อายุ 38 ปี
 • นายทัศนัย แสงจันทร์ อายุ 27 ปี
 • น.ส.ศุภานัน รุ่งสว่าง อายุ48 ปี
 • น.ส.นลินี เบ้าทอง อายุ 50 ปี
 • น.ส.วนิดา อาจเลิศ อายุ 43 ปี
 • น.ส.บุษบา ทับสีแก้ว อายุ 43 ปี
 • นายสันติสุข อินทร์สุข อายุ 48 ปี
 • นายเสกสิทธิ์ อ่วมเกิด อายุ 33 ปี

ผู้เสียชีวิต 18 ราย แบ่งเป็น หญิง 10 ราย ชาย 8 ราย ทราบชื่อเบื้องต้น 11 ราย คือ 

1. น.ส.รำไพ พาไธสง อายุ 33 ปี
2. น.ส.สุภัสสร แววอุ้ย อายุ 28 ปี
3. นายบุญส่ง สวนยิ้ม อายุ 54 ปี (คนขับรถบัส)
4. นายปัญจพล ตรุสมุล อายุ 28 ปี
5. น.ส.เมลดา ภูครองผา
6. นางสุวีน นุ่มเวร อายุ 46 ปี
7. นาง WIN KO LAT ชาวเมียนมา อายุ 29 ปี
8. นาง NAN KHUU LU ชาวเมียนมา
9. น.ส.พวงพยอม ไม่ทราบนามสกุล
10. น.ส.สุภัสสร แดงอุ้ย 
11. นางเพชร วรรณศรี 
12. นายจอ ซัว
13. น.ส.นิดาวรรณ คำมะลา
14. นาย Win Ko Ko ชาวเมียนมา
15. นายใคร ศรีเสนา
16. หญิง ไม่ทราบชื่อ-สกุล
17. หญิง ไม่ทราบชื่อ-สกุล
18. ชาย ไม่ทราบชื่อ-สกุล

สำหรับญาติผู้เสียชีวิตติดต่อรับศพได้ที่ สุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร 0-3851-1410

รถไฟชนบัส