บทความ » รวมข้อมูล The Falcon and Winter Soldier จบในคลิปเดียว

รวมข้อมูล The Falcon and Winter Soldier จบในคลิปเดียว

11 พฤษภาคม 2021
440   0

รวมข้อมูล The Falcon and Winter Soldier จบในคลิปเดียว EP 1-6

รวมข้อมูล The Falcon and Winter Soldier จบในคลิปเดียว EP 1-6

โล่ของ กัปตัน อเมริกา ใส่กระเป๋า เขารู้สึกว่า โล่นั้น ไม่เหมาะสม กับเขา ตัดมาที่ องค์กร อาชญากรรม ที่มี ชื่อว่า LAF มีรายงานว่า ขาดการ ติตต่อกับ เครื่องบนิ ของกัปตัน วัสสัน
และแซม ต้องเข้าไป ตรวจสอบ หหาร บอกกับ แซมว่า มีเวลา ไม่มาก เพราะถ้าหาก เครื่องบิน เข้าเขตแดน ของอินโด นีเซีย กองทัพ จะไม่ สามารถ มองเห็น และช่วยเหลือ เขาได้
แซม ทวนค่ำสั่ง ที่ได้รับ มอบหมาย อีกครั้ง ลแะเขา ยัวมี ร้อนตรี ดอเรส เจ้าหน้าที่ หน่วยสืบ ราชการลับ คอยสนับสนุน อยู่ที่ พื้นที่ แซมบิน ไปยัง เป้าหมาย พบว่า นักบิน ถูกยิง
และเครื่องบิน นั้นถูกจี้ ระหว่างนั้น พวกมัน กำลัง ซ้อมกัปตัน วัสสัน เขาเลย ใช้เรตวิน ทำลาย ประตู เพื่อที่จะ เข้าไป ช่วยเหลือ ระหว่างที่ ต่อสู้ มีกระสุนปืน กระเด็น ไปโดน
คนขับทำให้ เครื่องบิน เสียหลัก และดิ่งลง แซมที่ กำลัง ช่วยกัปตัน ออกไป โดยหัวหน้า ของฝ่าย ศัตรู เข้ามา โจมตี และพา หัวหน้า วัสสัน ออกไป หลังจากนั้น แซม ได้ไล่ล่า พวกมัน
และช่วย กัปตัน วัสสัน ได้ทัน ก่อนที่จะ เข้าเขตแดน ของอินโด นีเซีย

รวมข้อมูล  The Falcon and Winter Soldier จบในคลิปเดียว EP 1-6

โล่ของ กัปตัน อเมริกา ใส่กระเป๋า เขารู้สึกว่า โล่นั้น ไม่เหมาะสม กับเขา ตัดมาที่ องค์กร อาชญากรรม ที่มี ชื่อว่า LAF มีรายงานว่า ขาดการ ติตต่อกับ เครื่องบนิ ของกัปตัน วัสสัน
และแซม ต้องเข้าไป ตรวจสอบ หหาร บอกกับ แซมว่า มีเวลา ไม่มาก เพราะถ้าหาก เครื่องบิน เข้าเขตแดน ของอินโด นีเซีย กองทัพ จะไม่ สามารถ มองเห็น และช่วยเหลือ เขาได้
แซม ทวนค่ำสั่ง ที่ได้รับ มอบหมาย อีกครั้ง ลแะเขา ยัวมี ร้อนตรี ดอเรส เจ้าหน้าที่ หน่วยสืบ ราชการลับ คอยสนับสนุน อยู่ที่ พื้นที่ แซมบิน ไปยัง เป้าหมาย พบว่า นักบิน ถูกยิง
และเครื่องบิน นั้นถูกจี้ ระหว่างนั้น พวกมัน กำลัง ซ้อมกัปตัน วัสสัน เขาเลย ใช้เรตวิน ทำลาย ประตู เพื่อที่จะ เข้าไป ช่วยเหลือ ระหว่างที่ ต่อสู้ มีกระสุนปืน กระเด็น ไปโดน
คนขับทำให้ เครื่องบิน เสียหลัก และดิ่งลง แซมที่ กำลัง ช่วยกัปตัน ออกไป โดยหัวหน้า ของฝ่าย ศัตรู เข้ามา โจมตี และพา หัวหน้า วัสสัน ออกไป หลังจากนั้น แซม ได้ไล่ล่า พวกมัน
และช่วย กัปตัน วัสสัน ได้ทัน ก่อนที่จะ เข้าเขตแดน ของอินโด นีเซีย

see also :Nike กับความยั่งยืนจากวงการแฟชั่น