บทความ » รีวิวห้องผ่าตัด ในห้องผ่าตัดมีเครื่องมืออะไรบ้าง แล้วเอาไว้

รีวิวห้องผ่าตัด ในห้องผ่าตัดมีเครื่องมืออะไรบ้าง แล้วเอาไว้

14 มิถุนายน 2021
443   0

รีวิวห้องผ่าตัด ในห้องผ่าตัดมีเครื่องมืออะไรบ้าง แล้วเอาไว้ทำอะไร ?

รีวิวห้องผ่าตัด ในห้องผ่าตัดมีเครื่องมืออะไรบ้าง แล้วเอาไว้ทำอะไร ?

คนส่วนใหญ่ ไม่มีโอกาส ได้เข้าไป ในห้องผ่าตัด อาจจะ ได้เห็นใน ละคร หรือซีรีส์ ประเภทคนที่ จะได้เข้า ไปในห้องผ่าตัด นั้นมี 4 ประเภท
นั่นคือ คุณเป็น คนหมอ คุณพยาบาล คนทำความสะอาด หรือ ญาติผู้ป่วย เราจะเข้าไป ข้างในกันเลย
ใตอนที่ เราจะ ส่องกล้อง ผ่าตัด เราจะต้อง ส่งแก๊ส เข้าไป บริเวณที่ เราจะผ่าตัด เพื่อที่เรา จะได้มี บริเวณ ก่อนที่เรา ต้องล้างมือ ที่หน้าห้องผ่าตัด ทำโดย มือเรา สะอาด ตลอดเวลา
เราจะ ใช้มือ โบกผ่าน เซนเตอร์ เพื่อให้ ประตู เปิดอัตโนนิมัติ เมื่อพูดถึง ห้องผ่าตัด เราอาจจะ นึกถึงไฟ เป็นอย่างแรก ในห้องใช้เป็น ไฟ LED จะไม่มีเงา เครื่องมือ มักจะใช้
การส่องกล้อง มันจะ ทำให้ แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว จะใช้กล้อง ผ่านทาง หน้าท้อง ช่องปอด เจาะรูเล็กๆ ที่ผิวหนัง แล้วส่องกล้อง เข้าไป และมี พอท เหมือนทือ 2 ข้าง
เอาไว้ ผ่าตัด และดูเพื่อ ผ่าตัด ส่องกล้อง เนื่องจาก ห้อง ที่เรียกว่า OR hybrid สามารถทำ การ วินิจฉัย และรักษา เรื่องบื้น เช่น การทำ บอลลูนหัวใจ และการผ่าตัดใหญ่

รีวิวห้องผ่าตัด  ในห้องผ่าตัดมีเครื่องมืออะไรบ้าง แล้วเอาไว้ทำอะไร ?

คนส่วนใหญ่ ไม่มีโอกาส ได้เข้าไป ในห้องผ่าตัด อาจจะ ได้เห็นใน ละคร หรือซีรีส์ ประเภทคนที่ จะได้เข้า ไปในห้องผ่าตัด นั้นมี 4 ประเภท
นั่นคือ คุณเป็น คนหมอ คุณพยาบาล คนทำความสะอาด หรือ ญาติผู้ป่วย เราจะเข้าไป ข้างในกันเลย
ใตอนที่ เราจะ ส่องกล้อง ผ่าตัด เราจะต้อง ส่งแก๊ส เข้าไป บริเวณที่ เราจะผ่าตัด เพื่อที่เรา จะได้มี บริเวณ ก่อนที่เรา ต้องล้างมือ ที่หน้าห้องผ่าตัด ทำโดย มือเรา สะอาด ตลอดเวลา
เราจะ ใช้มือ โบกผ่าน เซนเตอร์ เพื่อให้ ประตู เปิดอัตโนนิมัติ เมื่อพูดถึง ห้องผ่าตัด เราอาจจะ นึกถึงไฟ เป็นอย่างแรก ในห้องใช้เป็น ไฟ LED จะไม่มีเงา เครื่องมือ มักจะใช้
การส่องกล้อง มันจะ ทำให้ แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว จะใช้กล้อง ผ่านทาง หน้าท้อง ช่องปอด เจาะรูเล็กๆ ที่ผิวหนัง แล้วส่องกล้อง เข้าไป และมี พอท เหมือนทือ 2 ข้าง
เอาไว้ ผ่าตัด และดูเพื่อ ผ่าตัด ส่องกล้อง เนื่องจาก ห้อง ที่เรียกว่า OR hybrid สามารถทำ การ วินิจฉัย และรักษา เรื่องบื้น เช่น การทำ บอลลูนหัวใจ และการผ่าตัดใหญ่

see also : ปัลลีปัลลี ความเร่งรีบของคนเกาหลีที่มากับเทรนด์สกูตเตอร์ไฟฟ้า