สถานที่ท่องเที่ยว » วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย

29 สิงหาคม 2020
984   0

วัดพระธาตุเขาน้อย

สำหรับวันนี้เราจะพาไปชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดน่าน พร้อมนมัสการองค์พระใหญ่คู่บ้านคู่เมืองน่าน ที่ “วัดพระธาตุเขาน้อย” วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่ใน ตำบลไชยสถาน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย

ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่านซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 ม. ค่ะ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ที่นี่เป็นจุดชมวิวเมืองน่านที่สวยงามแบบ 360 องศา

วัดพระธาตุเขาน้อย วัดสวย เมืองน่าน

        จากตัวเมืองน่านมายัง วัดพระธาตุเขาน้อย นั้น จะใช้เส้นทางเดียวกับวัดพญาวัด แต่เลยไปอีกประมาณ 2 กม. และขึ้นเขาไปนิดหน่อยก็จะถึงยอดเขาน้อยซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุเขาน้อยค่ะ

วัดพระธาตุเขาน้อย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตรเลยทีเดียว สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับ พระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุเขาน้อย

 ตามประวัติ พระธาตุองค์นี้สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งมีการบูรณะครั้งใหญ่ ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า

องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จึงทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งชาวน่าน และนักท่องเที่ยวมาสักการะ บูชา อยู่เป็นประจำ

พระธาตุเขาน้อย

นอกจากเราจะได้มานมัสการพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแล้ว ยังได้ชมวิวเมืองน่าน 360 องศากันอีกด้วยค่ะ ตรงจุดลานปูนซึ่งจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคมนันทบุรีศรีเมืองน่าน ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

พระพุทธรูป

และในบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่เราจะสามารถมองเห็นเมืองน่านได้ทั้งเมือง ที่มีภูเขาเป็นฉากหลังที่โอบล้อมเมืองน่านอยู่ สวยงามอลังการมากทีเดียวค่ะ  อีกทั้งในช่วงเช้าตรู่ วันที่อากาศดี เราก็อาจจะได้เห็นทะเลหมอกจากจุดนี้ได้อีกด้วย