บทความ » ศึกแย่งชิง แก้วน้ำของพระเยซู Knightfall SS1

ศึกแย่งชิง แก้วน้ำของพระเยซู Knightfall SS1

26 พฤษภาคม 2021
771   0

ศึกแย่งชิง แก้วน้ำของพระเยซู Knightfall SS1

ศึกแย่งชิง แก้วน้ำของพระเยซู Knightfall SS1

ที่ดิน ในช่วง สงคราม ครูเซซ มุสลิม ไล่ชิง ดินแดน คืนไปจาก ชาวคริสเตียน ที่สุดท้าย ของชาวคริส คือที่ เมืองท่าเอเคอร์ ซึ่งที่นี่ ก็รวม กองทัพ มุสลิม ล้ิมไว้
เช่นเดียวกัน ที่เมือง เอเธอร์นี้ ถูกปกป้อง โดยภาคี อัศวิน เทมเพอร่า พวกเขา ตั้งารับ การปิดล้อม มาเป็นเดือน แล้ว สุลต่าน ก็ส่งคน มาบอกให้ เทมเพอร่า
ยอมแพ้ และยอม ส่งมอบ จอกศักดิ์ศิทธิ์ สมบัติ ที่สำคัญ ให้กับกับ มุสลิม ตัวแทน เทมเพอร่า ขอปฎิเสธ พวกเขา ขอสู้ตาย ดีกว่า กองทัพ มุสลิม
จึงเริ่ม ทำการ โจมตี เขาเหวี่ยงลูกไฟ ใส่เมือง เอเคอร์ อัสวินในเมือง สวมเกราะ พูดปลุกใจ เตรียมเข้า ต่อสู้ ทหารมุสลิม เริ่มทำการ ปีนกำแพงเมือง ด้วยบันได
กองม้า อัสวิน ไม่อาจออกจาก ประตู และตั้งกระบวน พุ่งเข้าชาร์จ ทัพม้า ได้ชาร์จเข้า จังๆ หหารมุสลิม หลาย 10 โดนแทง ลอยกระเด็น แต่ม้า เป็นเพียง ทัพหน้า
ของทัพหน้า ของทัพหน้า เลยครับ เพราะทหาร มุสลิม ที่ล้อมเมือง มีถึง 1 แสนนาย

ศึกแย่งชิง แก้วน้ำของพระเยซู Knightfall SS1

ที่ดิน ในช่วง สงคราม ครูเซซ มุสลิม ไล่ชิง ดินแดน คืนไปจาก ชาวคริสเตียน ที่สุดท้าย ของชาวคริส คือที่ เมืองท่าเอเคอร์ ซึ่งที่นี่ ก็รวม กองทัพ มุสลิม ล้ิมไว้
เช่นเดียวกัน ที่เมือง เอเธอร์นี้ ถูกปกป้อง โดยภาคี อัศวิน เทมเพอร่า พวกเขา ตั้งารับ การปิดล้อม มาเป็นเดือน แล้ว สุลต่าน ก็ส่งคน มาบอกให้ เทมเพอร่า
ยอมแพ้ และยอม ส่งมอบ จอกศักดิ์ศิทธิ์ สมบัติ ที่สำคัญ ให้กับกับ มุสลิม ตัวแทน เทมเพอร่า ขอปฎิเสธ พวกเขา ขอสู้ตาย ดีกว่า กองทัพ มุสลิม
จึงเริ่ม ทำการ โจมตี เขาเหวี่ยงลูกไฟ ใส่เมือง เอเคอร์ อัสวินในเมือง สวมเกราะ พูดปลุกใจ เตรียมเข้า ต่อสู้ ทหารมุสลิม เริ่มทำการ ปีนกำแพงเมือง ด้วยบันได
กองม้า อัสวิน ไม่อาจออกจาก ประตู และตั้งกระบวน พุ่งเข้าชาร์จ ทัพม้า ได้ชาร์จเข้า จังๆ หหารมุสลิม หลาย 10 โดนแทง ลอยกระเด็น แต่ม้า เป็นเพียง ทัพหน้า
ของทัพหน้า ของทัพหน้า เลยครับ เพราะทหาร มุสลิม ที่ล้อมเมือง มีถึง 1 แสนนาย

ที่ดิน ในช่วง สงคราม ครูเซซ มุสลิม ไล่ชิง ดินแดน คืนไปจาก ชาวคริสเตียน ที่สุดท้าย ของชาวคริส คือที่ เมืองท่าเอเคอร์ ซึ่งที่นี่ ก็รวม กองทัพ มุสลิม ล้ิมไว้
เช่นเดียวกัน ที่เมือง เอเธอร์นี้ ถูกปกป้อง โดยภาคี อัศวิน เทมเพอร่า พวกเขา ตั้งารับ การปิดล้อม มาเป็นเดือน แล้ว สุลต่าน ก็ส่งคน มาบอกให้ เทมเพอร่า
ยอมแพ้ และยอม ส่งมอบ จอกศักดิ์ศิทธิ์ สมบัติ ที่สำคัญ ให้กับกับ มุสลิม ตัวแทน เทมเพอร่า ขอปฎิเสธ พวกเขา ขอสู้ตาย ดีกว่า กองทัพ มุสลิม
จึงเริ่ม ทำการ โจมตี เขาเหวี่ยงลูกไฟ ใส่เมือง เอเคอร์ อัสวินในเมือง สวมเกราะ พูดปลุกใจ เตรียมเข้า ต่อสู้ ทหารมุสลิม เริ่มทำการ ปีนกำแพงเมือง ด้วยบันได
กองม้า อัสวิน ไม่อาจออกจาก ประตู และตั้งกระบวน พุ่งเข้าชาร์จ ทัพม้า ได้ชาร์จเข้า จังๆ หหารมุสลิม หลาย 10 โดนแทง ลอยกระเด็น แต่ม้า เป็นเพียง ทัพหน้า
ของทัพหน้า ของทัพหน้า เลยครับ เพราะทหาร มุสลิม ที่ล้อมเมือง มีถึง 1 แสนนาย

see also : Marksman 2021 คนเลี้ยงวัวที่ไม่ธรรมดา