บทความ » สปอยหนังดี !! ผู้ชาย..ที่ได้ไปเที่ยวบ้านของพระเจ้า!!

สปอยหนังดี !! ผู้ชาย..ที่ได้ไปเที่ยวบ้านของพระเจ้า!!

14 เมษายน 2021
502   0

สปอยหนังดี !! ผู้ชาย..ที่ได้ไปเที่ยวบ้านของพระเจ้า!!

สปอยหนังดี !! ผู้ชาย..ที่ได้ไปเที่ยวบ้านของพระเจ้า!!

แม็ก อยู่ใน ครอบครัว ที่เข้มงวดมากๆ พ่อของเขา เป็นคน ดูแลโบสต์ แต่เขา กลับเป็น คนขี้เมา ชอบใช้กำลัง กับแม่ เขารู้สึก อคติ กับพ่อ ของเขาอย่างมาก
เขาไม่ชอบ พ่อที่เป็น แบบนี้เลย แต่ก็ มีคุณป้า คนหนึ่ง ที่อยู่ บ้านข้างๆ จะชอบให้ สิ่งดี ให้กับแม็ก คอยปลอบใจ เขาอยู่เสมอ ในคืนนั้น ท่ามกลาง สายฝน พ่อได้ลาก
แม็กออกมา แล้วก็ ใช้เข็มขัด ฟาดเป็นการ ทำโทษ อีกแล้ว ความเจ็บปวด มันได้ฝัง และสะสม ในใจ ของเขา มาโดยตลอด เรียกได้ว่า แม็ก เขาเกลียดพ่อ ของเขามาก
ในวันหนึ่ง พ่อของเขา ก็ได้ เสียชีวิตลง ซึ่งแม็ก ก็คือ สาเหตุ ที่ทำให้ พ่อต้องตาย และหนัง ก็ตัดมาตอน ที่เขา เป็นผู้ใหญ่แล้ว นะครับ บ่อยครัง้ ที่เขา สะดุ้งตื่น ขึ้นมา
เพราะฝัน ร้ายต่างๆ ที่เขา ได้ประสบ พบเจอมา ตอนเป็นเด็ก มันยังคอย หลอกหลอน เขาอยู่เรื่อยๆ

สปอยหนังดี !! ผู้ชาย..ที่ได้ไปเที่ยวบ้านของพระเจ้า!!

แม็ก อยู่ใน ครอบครัว ที่เข้มงวดมากๆ พ่อของเขา เป็นคน ดูแลโบสต์ แต่เขา กลับเป็น คนขี้เมา ชอบใช้กำลัง กับแม่ เขารู้สึก อคติ กับพ่อ ของเขาอย่างมาก
เขาไม่ชอบ พ่อที่เป็น แบบนี้เลย แต่ก็ มีคุณป้า คนหนึ่ง ที่อยู่ บ้านข้างๆ จะชอบให้ สิ่งดี ให้กับแม็ก คอยปลอบใจ เขาอยู่เสมอ ในคืนนั้น ท่ามกลาง สายฝน พ่อได้ลาก
แม็กออกมา แล้วก็ ใช้เข็มขัด ฟาดเป็นการ ทำโทษ อีกแล้ว ความเจ็บปวด มันได้ฝัง และสะสม ในใจ ของเขา มาโดยตลอด เรียกได้ว่า แม็ก เขาเกลียดพ่อ ของเขามาก
ในวันหนึ่ง พ่อของเขา ก็ได้ เสียชีวิตลง ซึ่งแม็ก ก็คือ สาเหตุ ที่ทำให้ พ่อต้องตาย และหนัง ก็ตัดมาตอน ที่เขา เป็นผู้ใหญ่แล้ว นะครับ บ่อยครัง้ ที่เขา สะดุ้งตื่น ขึ้นมา
เพราะฝัน ร้ายต่างๆ ที่เขา ได้ประสบ พบเจอมา ตอนเป็นเด็ก มันยังคอย หลอกหลอน เขาอยู่เรื่อยๆ

แม็ก อยู่ใน ครอบครัว ที่เข้มงวดมากๆ พ่อของเขา เป็นคน ดูแลโบสต์ แต่เขา กลับเป็น คนขี้เมา ชอบใช้กำลัง กับแม่ เขารู้สึก อคติ กับพ่อ ของเขาอย่างมาก
เขาไม่ชอบ พ่อที่เป็น แบบนี้เลย แต่ก็ มีคุณป้า คนหนึ่ง ที่อยู่ บ้านข้างๆ จะชอบให้ สิ่งดี ให้กับแม็ก คอยปลอบใจ เขาอยู่เสมอ ในคืนนั้น ท่ามกลาง สายฝน พ่อได้ลาก
แม็กออกมา แล้วก็ ใช้เข็มขัด ฟาดเป็นการ ทำโทษ อีกแล้ว ความเจ็บปวด มันได้ฝัง และสะสม ในใจ ของเขา มาโดยตลอด เรียกได้ว่า แม็ก เขาเกลียดพ่อ ของเขามาก
ในวันหนึ่ง พ่อของเขา ก็ได้ เสียชีวิตลง ซึ่งแม็ก ก็คือ สาเหตุ ที่ทำให้ พ่อต้องตาย และหนัง ก็ตัดมาตอน ที่เขา เป็นผู้ใหญ่แล้ว นะครับ บ่อยครัง้ ที่เขา สะดุ้งตื่น ขึ้นมา
เพราะฝัน ร้ายต่างๆ ที่เขา ได้ประสบ พบเจอมา ตอนเป็นเด็ก มันยังคอย หลอกหลอน เขาอยู่เรื่อยๆ

see also : BREAKING !! : ระวัง ! หุ้นจีนอาจปรับฐานต่อเนื่องในระยะสั้น !