บทความ » สรุปประเด็น ‘เสาไฟประติมากรรม’ สวยงามแต่ไม่คุ้มการใช้งาน

สรุปประเด็น ‘เสาไฟประติมากรรม’ สวยงามแต่ไม่คุ้มการใช้งาน

19 มิถุนายน 2021
636   0

สรุปประเด็น ‘เสาไฟประติมากรรม’ สวยงามแต่ไม่คุ้มการใช้งาน

สรุปประเด็น ‘เสาไฟประติมากรรม’ สวยงามแต่ไม่คุ้มการใช้งาน ‘เสาไฟประติมากรรม’ กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมาก เมื่อภาพของการติดตั้งเสาไฟสวยงามบนถนนหลายเส้นที่รกร้าง และดูจะถี่เกินความจำเป็น ปรากฏในการรายงานข่าวของสื่อมวลชน และกลายมาเป็น กระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ถึงการจัดสรรงบประมาณทำเสาไฟนี้ว่ามีความไม่โปร่งใสซุกซ่อนอยู่หรือไม่

นอกจากนี้ ความผิดปกติที่น่าจับตามองคือการที่เสาไฟสวยงามนี้ปรากฏพร้อมกันหลายที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่กรณีเสาไฟกินรีกว่า 6,773 ต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ กรณีเสาไฟเครื่องบิน ราว 300 ต้น ของ อบต.หนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และกรณีเสาไฟโซลาร์เซลล์ ของ อบจ.อ่างทอง 1,707 ต้น ที่ถึงจะไม่ได้ออกแบบเป็นเสาไฟประติมากรรมสวยงาม แต่คู่สัญญาทั้ง 19 โครงการกลับเป็นเจ้าเดียวกันหมด และยังมีการกำหนดคุณลักษณะที่ชวนให้สงสัยว่าเป็นสาเหตุให้มีเพียงบริษัทเดียวที่ตรงคุณสมบัติและได้รับงานทั้งหมดหรือไม่ 

ในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในจังหวัดต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าโครงการเสาไฟทั้งหลายนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและคุ้มค่าต่องบประมาณหรือไม่

สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกรณี ‘เสาไฟประติมากรรม’ ไว้ดังนี้

เสาไฟประติมากรรมบนพื้นที่รกร้าง

 • กรณีเสาไฟกินรี 6,773 ต้น ของ อบต.ราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 642,650,000 บาท เฉลี่ยต้นละ 94,884 บาท ทั้ง 7 โครงการรับงานโดยบริษัทบางกอกไฟถนน ถูกติดตั้งบนถนนที่มีสภาพย่ำแย่ในความถี่ 10-14 เมตร ต่อเสา 1 ต้น บางพื้นที่มีหญ้าขึ้นรกเหมือนเป็นถนนร้าง 
 • กรณีเสาไฟเครื่องบินราว 300 ต้น ของ อบต.หนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ราคาต้นละ 106,800 บาท (ภายหลังนายก อบต.หนองปรือแย้งว่า ราคาต้นละ 92,000 บาท) ติดตั้งบนถนนสายหลัก ส่วนในถนนสายรองและซอยต่างๆ จะเป็นเสาไฟที่ไม่มีโมเดลรูปเครื่องบิน
 • กรณีเสาไฟโซลาร์เซลล์ ของ อบจ.อ่างทอง 1,707 ต้น งบประมาณ 143,240,300 บาท เฉลี่ยต้นละ 83,913 บาท เป็นเสาไฟที่ไม่มีประติมากรรมตกแต่ง ใช้เสาเข็มเหล็กชนิดเกลียวต้นเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร ความสูงเสาไฟ 8 เมตร ชนิดท่อนเดียวไม่มีรอยเชื่อมต่อ ซึ่งสเปกดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบางบริษัทเท่านั้น โดย 19 โครงการที่รับทำมีคู่สัญญาเพียงเจ้าเดียว 

อบต. และ อบจ. แต่ละที่ออกมาชี้แจง

 • ทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้แจงผ่านไลฟ์วิดีโอบนเฟสบุ๊กประชาสัมพันธ์ อบต.ราชาเทวะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ว่าถนนสายนี้ไม่ได้เป็นถนนรกร้าง แต่เพราะมีหญ้าขึ้นในฤดูฝน และขอความร่วมมือไปยังสมาชิกสภาให้อนุมัติเงินมาทำถนนสายนี้ให้เป็นถนนคอนกรีต 
 • ต่อมาในวันที่ 15 มิถุนายน ทรงชัยกล่าวในการประชุมสภา เรื่องพิจารณาติดเสาไฟกินรีเพิ่ม 720 ต้น ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 7) และยืนยันว่าไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นแต่อย่างใด
 • อุดม กลิ่นพวง นายก อบต.หนองปรือ ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการนี้มีชาวบ้านร่วมทำประชาคมกันขึ้นมา ชาวบ้านมีความสุขและภาคภูมิใจในโครงการ ซึ่งใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ยืนยันว่าโครงการเป็นไปตามราคากลางที่มีขั้นตอนและระเบียบรองรับ 
 • สุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง เผยว่า โครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2563 เพราะ อบจ.อ่างทอง ไม่ได้รับการงดหรือยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า ทำให้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้ ต้องแบกรับภาระค่าไฟ จึงต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทำโครงการไฟฟ้าให้ประชาชน 
 • ในส่วนของสเปกเสาไฟ เสาเข็มต้องลึก 4 เมตร เพราะถนนของ อบจ.อ่างทอง ติดกับคลองและทุ่งนา ต้องมีความแข็งแรงมั่นคง ไม่โอนเอียง และที่ต้องสูง 8 เมตร เพราะถนนในจังหวัดมีรถทาง การเกษตรสัญจร เช่น รถไถนา รถเกี่ยวข้าวที่ต้องขึ้นเทรลเลอร์ในการเดินทาง หากเสา ไฟฟ้าสูงแค่ 6 เมตร อาจเสี่ยงเกี่ยวเสาได้รับความเสียหาย
 • อบจ.อ่างทอง กล่าวว่า ได้ใช้วิธีประมูลงานด้วย e-bidding ทำการประกาศ TOR โดยมีคณะกรร มการอย่างถูกต้อง ผ่านการอนุมัติจากกรม บัญชีกลาง ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จึงมั่นใจ ว่าโครงการสามารถ ตรวจสอบได้ โปรงใสอย่างแน่นอน

ป.ป.ช. ลงพื้นที่

 • วันที่ 14 มิถุนายน ป.ป.ช. ได้สั่งการให้ลงประจำพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยอยู่ในระหว่างขั้นตอนรวบรวมหลักฐานและพยานข้อมูล พร้อมทั้งสั่งให้ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการลักษณะนี้ที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ว่ามีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่
 • 16 มิถุนายน พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผู้บังคับ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ หรือ ปปป. เผยว่า ได้แบ่งหน้าที่ การทำงานพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำหรับสอบสวนกรณีของ อบต.ราชาเทวะ และกำลังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร และ การลงพื้นที่ เพื่อ รอเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ทาง อบต.ราชเทวะ ได้ชี้แจงต่อไป 

บทความอื่นๆ จับตาโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย)