บทความ » สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ปริศนาที่ไร้คำตอบ The Bermuda

สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ปริศนาที่ไร้คำตอบ The Bermuda

1 ธันวาคม 2020
818   0

สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ปริศนาที่ไร้คำตอบ The Bermuda

สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ปริศนาที่ไร้คำตอบ The Bermuda

เรื่องราวของ มนุษย์ตางดาว และสิ่งเล้นลับ ต่างๆมากมาย โดยที่ ปัจจุบัน ก็ยัง หาคำตอบ คำอธิบาย ที่ชัดเจน ไม่ได้ ว่าเหตุใด เรือเดินสมุทร หรือ เครื่องบิน
ที่ผ่านเข้าไป ยังบริเวณนั้น ถึงได้ หายสาปสูญไป ราวกับว่า มันไม่เคย มีตัวตน อยู่บนโลก ไปนี้มาก่อน เจ้าสามเหลี่ยมนี้ คืออาณาเขต ที่สมมติ ขึ้นมา
โดยตั้ง อยู่ในบริเวณ มหาสมุทร แอตแลนติก ถ้าหากว่า เราลากเส้นตรง สามเส้น มาชนกัน โดยเริ่มจาก จุดแรก ที่อยู่ ลึกเข้าไป ในมหาสมุทร แอตแลนติก นั่นก็คือ เกาะ เบอร์มิวด้า
ลากมายัง ตอนใต้ของ รัฐฟอริด้า แล้วต่อไปยัง เปอโตริโก้ แล้วลากเส้น ไปเชื่อมต่อกัน ตรงจุดเดิม ที่เกาะ เบอร์มิวด้า อีกครั้ง ก็จะ กลายเป็น รูปสามเหลี่ยม พอดี นั่นเอง

สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ปริศนาที่ไร้คำตอบ The Bermuda

เรื่องราวของ มนุษย์ตางดาว และสิ่งเล้นลับ ต่างๆมากมาย โดยที่ ปัจจุบัน ก็ยัง หาคำตอบ คำอธิบาย ที่ชัดเจน ไม่ได้ ว่าเหตุใด เรือเดินสมุทร หรือ เครื่องบิน
ที่ผ่านเข้าไป ยังบริเวณนั้น ถึงได้ หายสาปสูญไป ราวกับว่า มันไม่เคย มีตัวตน อยู่บนโลก ไปนี้มาก่อน เจ้าสามเหลี่ยมนี้ คืออาณาเขต ที่สมมติ ขึ้นมา
โดยตั้ง อยู่ในบริเวณ มหาสมุทร แอตแลนติก ถ้าหากว่า เราลากเส้นตรง สามเส้น มาชนกัน โดยเริ่มจาก จุดแรก ที่อยู่ ลึกเข้าไป ในมหาสมุทร แอตแลนติก นั่นก็คือ เกาะ เบอร์มิวด้า
ลากมายัง ตอนใต้ของ รัฐฟอริด้า แล้วต่อไปยัง เปอโตริโก้ แล้วลากเส้น ไปเชื่อมต่อกัน ตรงจุดเดิม ที่เกาะ เบอร์มิวด้า อีกครั้ง ก็จะ กลายเป็น รูปสามเหลี่ยม พอดี นั่นเอง
ซึ่งบริเวณนี้ ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 1.2 ล้าน ตาราง กิโลเมตร โดยภายใน บริเวณนี้ ที่มีการ หายสาปสูญ แบบผิดปกติ กิดขึ้น มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อากาศยาน หรือเรือ เดินสมุทร
โดยส่วนมาก จะเกิดขึ้น บริเวณ แนวชายฝั่ง ทางใต้ โดยเฉพาะ หมู่เกาะ บาฮัมมัส และช่องแคบ ฟอริด้า ซึ่งพื้นที่ ดังกล่าวนั้น เป็นหนึ่งใน เส้นทาง เดินเรือ พานิชย์ ที่หนาแน่น ที่สุดในโลก
โดยจะมี เรือที่ มุ่งหน้าไปยัง ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ หมู่เกาะ คาริเบียน เดินทาง ผ่านเส้นทางนี้ เป็นประจำ ทุกวัน

เรื่องราวของ มนุษย์ตางดาว และสิ่งเล้นลับ ต่างๆมากมาย โดยที่ ปัจจุบัน ก็ยัง หาคำตอบ คำอธิบาย ที่ชัดเจน ไม่ได้ ว่าเหตุใด เรือเดินสมุทร หรือ เครื่องบิน
ที่ผ่านเข้าไป ยังบริเวณนั้น ถึงได้ หายสาปสูญไป ราวกับว่า มันไม่เคย มีตัวตน อยู่บนโลก ไปนี้มาก่อน เจ้าสามเหลี่ยมนี้ คืออาณาเขต ที่สมมติ ขึ้นมา
โดยตั้ง อยู่ในบริเวณ มหาสมุทร แอตแลนติก ถ้าหากว่า เราลากเส้นตรง สามเส้น มาชนกัน โดยเริ่มจาก จุดแรก ที่อยู่ ลึกเข้าไป ในมหาสมุทร แอตแลนติก นั่นก็คือ เกาะ เบอร์มิวด้า
ลากมายัง ตอนใต้ของ รัฐฟอริด้า แล้วต่อไปยัง เปอโตริโก้ แล้วลากเส้น ไปเชื่อมต่อกัน ตรงจุดเดิม ที่เกาะ เบอร์มิวด้า อีกครั้ง ก็จะ กลายเป็น รูปสามเหลี่ยม พอดี นั่นเอง
ซึ่งบริเวณนี้ ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 1.2 ล้าน ตาราง กิโลเมตร โดยภายใน บริเวณนี้ ที่มีการ หายสาปสูญ แบบผิดปกติ กิดขึ้น มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อากาศยาน หรือเรือ เดินสมุทร
โดยส่วนมาก จะเกิดขึ้น บริเวณ แนวชายฝั่ง ทางใต้ โดยเฉพาะ หมู่เกาะ บาฮัมมัส และช่องแคบ ฟอริด้า ซึ่งพื้นที่ ดังกล่าวนั้น เป็นหนึ่งใน เส้นทาง เดินเรือ พานิชย์ ที่หนาแน่น ที่สุดในโลก
โดยจะมี เรือที่ มุ่งหน้าไปยัง ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ หมู่เกาะ คาริเบียน เดินทาง ผ่านเส้นทางนี้ เป็นประจำ ทุกวัน

see also : เสาหินต่างดาว ปริศนาแท่งโลหะลึกลับกลางทะเลทราย