บทความ » หญิงสาวถึงคราวซวย เมื่อเลือกมาทำงานผิดบ้าน (The skeleton

หญิงสาวถึงคราวซวย เมื่อเลือกมาทำงานผิดบ้าน (The skeleton

26 เมษายน 2021
496   0

หญิงสาวถึงคราวซวย เมื่อเลือกมาทำงานผิดบ้าน (The skeleton Key)

หญิงสาวถึงคราวซวย เมื่อเลือกมาทำงานผิดบ้าน (The skeleton Key)

พยาบาล เล็กๆแห่งหนึ่ง คาโรไลน์ เอลริส เธอเป็น ผู้ช่วย พยาบาล ที่ทำ หน้าที่ ดูแล ผู้ป่วย อาการหนัก ส่วนแม็ก ก็จะ เป็นผู้ป่วย สูงอายุ ที่อาการ ไม่ค่อยจะดี แคโรไลน์
เธอทำ หน้าที่ ได้อย่างดี เธอจะคอย ดูแล ผู้ป่วย อย่างใกล้ชิด คอยอ่าน หนังสือ ให้ฟัง จนกระทั่ง ถึงวินาที สุดท้าย ของชีวิต และเธอ ก็เริ่ม ทำงาน ที่นี่ ได้ไม่นาน นัก
แต่ก็ เริ่มรู้สึก ถึงความ แตกต่าง เธอไม่อยาก จะทำงาน ที่นี่ อีกแล้ว ที่นี่ แทบไม่มีใคร ให้ความ สำคัญ กับผู้ป่วย ที่ใกล้จะ เสียืชีวิตเลย แม้แต่ ญาติๆเอง ก็ตาม ก็ยัง ปฎิเสธ
ที่จะ มารับของ ส่วนตัว ของผู้ป่วย ของทั้งหมด ในกล่อง แทบจะ ไม่มี ความหมาย อะไรเลย สำหรับ พวกเขา ทำให้ แคโรไลน์ เริ่มมองหา งานใหม่ ในหนังสือพิมพ์

หญิงสาวถึงคราวซวย เมื่อเลือกมาทำงานผิดบ้าน (The skeleton Key)

พยาบาล เล็กๆแห่งหนึ่ง คาโรไลน์ เอลริส เธอเป็น ผู้ช่วย พยาบาล ที่ทำ หน้าที่ ดูแล ผู้ป่วย อาการหนัก ส่วนแม็ก ก็จะ เป็นผู้ป่วย สูงอายุ ที่อาการ ไม่ค่อยจะดี แคโรไลน์
เธอทำ หน้าที่ ได้อย่างดี เธอจะคอย ดูแล ผู้ป่วย อย่างใกล้ชิด คอยอ่าน หนังสือ ให้ฟัง จนกระทั่ง ถึงวินาที สุดท้าย ของชีวิต และเธอ ก็เริ่ม ทำงาน ที่นี่ ได้ไม่นาน นัก
แต่ก็ เริ่มรู้สึก ถึงความ แตกต่าง เธอไม่อยาก จะทำงาน ที่นี่ อีกแล้ว ที่นี่ แทบไม่มีใคร ให้ความ สำคัญ กับผู้ป่วย ที่ใกล้จะ เสียืชีวิตเลย แม้แต่ ญาติๆเอง ก็ตาม ก็ยัง ปฎิเสธ
ที่จะ มารับของ ส่วนตัว ของผู้ป่วย ของทั้งหมด ในกล่อง แทบจะ ไม่มี ความหมาย อะไรเลย สำหรับ พวกเขา ทำให้ แคโรไลน์ เริ่มมองหา งานใหม่ ในหนังสือพิมพ์

พยาบาล เล็กๆแห่งหนึ่ง คาโรไลน์ เอลริส เธอเป็น ผู้ช่วย พยาบาล ที่ทำ หน้าที่ ดูแล ผู้ป่วย อาการหนัก ส่วนแม็ก ก็จะ เป็นผู้ป่วย สูงอายุ ที่อาการ ไม่ค่อยจะดี แคโรไลน์
เธอทำ หน้าที่ ได้อย่างดี เธอจะคอย ดูแล ผู้ป่วย อย่างใกล้ชิด คอยอ่าน หนังสือ ให้ฟัง จนกระทั่ง ถึงวินาที สุดท้าย ของชีวิต และเธอ ก็เริ่ม ทำงาน ที่นี่ ได้ไม่นาน นัก
แต่ก็ เริ่มรู้สึก ถึงความ แตกต่าง เธอไม่อยาก จะทำงาน ที่นี่ อีกแล้ว ที่นี่ แทบไม่มีใคร ให้ความ สำคัญ กับผู้ป่วย ที่ใกล้จะ เสียืชีวิตเลย แม้แต่ ญาติๆเอง ก็ตาม ก็ยัง ปฎิเสธ
ที่จะ มารับของ ส่วนตัว ของผู้ป่วย ของทั้งหมด ในกล่อง แทบจะ ไม่มี ความหมาย อะไรเลย สำหรับ พวกเขา ทำให้ แคโรไลน์ เริ่มมองหา งานใหม่ ในหนังสือพิมพ์

see also : ในทุกๆปี “โรงเรียน”นี้ต้องมี”นักเรียนตาย” |the curse of downers