รีวิวหนัง » หมู่บ้านสาปสยอง The Village

หมู่บ้านสาปสยอง The Village

9 พฤศจิกายน 2020
787   0

หมู่บ้านสาปสยอง The Village

หมู่บ้านสาปสยอง The Village

หนังเปิดที่ใน ปี 1897 มันเป็นเรื่องราวของ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ ตั้งอยู่ใจกลางป่า ผู้คนในหมู่บ้าน อยู่กันอย่าง สงบสุข ทุกคนมัก พึ่งพาอาศัยกัน
โดยหมู่บ้านแห่งนี้ มีกฎแปลกๆ อยู่ 2 ข้อด้วยกัน คือ ห้ามนำ อะไรก็ตาม ที่มีสีแดง เข้ามาในหมู่บ้าน ส่วนอีกข้อ คือห้ามเข้าไปในป่า ต้องห้าม เป็นอันขาด
เพราะทุกคน เชื่อว่าที่นั่น มีบางสิ่งบางอย่าง ที่พวกเขา ไม่อยากเอ่ยถึง อาศัยอยู่ ในทุกๆคืน พวกเขาต้อง ส่งคนมา เฝ้ายาม เพื่อสังเกตการณ์ จนกระทั่งวันหนึ่ง

หมู่บ้านสาปสยอง The Village

หนังเปิดที่ใน ปี 1897 มันเป็นเรื่องราวของ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ ตั้งอยู่ใจกลางป่า ผู้คนในหมู่บ้าน อยู่กันอย่าง สงบสุข ทุกคนมัก พึ่งพาอาศัยกัน
โดยหมู่บ้านแห่งนี้ มีกฎแปลกๆ อยู่ 2 ข้อด้วยกัน คือ ห้ามนำ อะไรก็ตาม ที่มีสีแดง เข้ามาในหมู่บ้าน ส่วนอีกข้อ คือห้ามเข้าไปในป่า ต้องห้าม เป็นอันขาด
เพราะทุกคน เชื่อว่าที่นั่น มีบางสิ่งบางอย่าง ที่พวกเขา ไม่อยากเอ่ยถึง อาศัยอยู่ ในทุกๆคืน พวกเขาต้อง ส่งคนมา เฝ้ายาม เพื่อสังเกตการณ์ จนกระทั่งวันหนึ่ง
ชาวบ้าน จัดงานศพให้เด็ก ในหมู่บ้าน ที่พ่ึงจะ เสียชีวิตไป และหลังจาก ที่ทำพิธีศพเสร็จ ทุกคน ก็มานั่งกินอาหาร ร่วมกัน แต่ใน ขณะนั้นเอง จู่ๆ ก็มีเสียงของ บางสิ่งบางอย่าง
ดังออกมา จากป่า และนั่น ก็คือ จุดเริ่มต้น ของเรื่องราวทั้งหมด จากนั้น วันต่อมา ก็มีเด็กกลุ่มหนึ่ง ไปพบกับ ซากสัตว์ ที่ถูกสังหาร โดยเด็กพวกนั้น คิดว่า มันอาจจะเป็น ฝีมือของ บางสิ่งบางอย่าง
ที่อยู่ในป่า คุณครู เลยเล่าให้ ทุกคนฟังว่า เจ้าสิ่งที่ พวกเขาไม่เอ่ยถึง มันไม่ได้ออกมา นอกเขตของพวกเขา มานานหลายปี ถ้าเรา ไม่รุกร้ำ เข้าไปในเขต ของพวกเขา พวกเขา ก็จะไม่เข้า มาในอาณาเขต
ของพวกเรา มันเป็นข้อตกลง เมื่อนานมาแล้ว ของหมู่บ้าน จากนั้น ก็ตัดมาที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในขณะที่ พวกเขากำลัง ประชุมกันอยู่ จู่ๆ ลูเซียด หรือชายหนุ่ม ในหมู่บ้าน
คนหนึ่ง ก็ได้เข้า มาหาพวกเขา โดยลูเซียส ต้องการ เข้าไปในเมือง เพื่อซื้อยา รักษาชนิดใหม่ แต่ทว่า การจะเข้า ไปในเมือง มันจะต้อง เดินผ่านป่า ต้องห้ามไป คณะกรรมการ เลยไม่อนุญาต ให้ลูเซียสไป

หนังเปิดที่ใน ปี 1897 มันเป็นเรื่องราวของ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ ตั้งอยู่ใจกลางป่า ผู้คนในหมู่บ้าน อยู่กันอย่าง สงบสุข ทุกคนมัก พึ่งพาอาศัยกัน
โดยหมู่บ้านแห่งนี้ มีกฎแปลกๆ อยู่ 2 ข้อด้วยกัน คือ ห้ามนำ อะไรก็ตาม ที่มีสีแดง เข้ามาในหมู่บ้าน ส่วนอีกข้อ คือห้ามเข้าไปในป่า ต้องห้าม เป็นอันขาด
เพราะทุกคน เชื่อว่าที่นั่น มีบางสิ่งบางอย่าง ที่พวกเขา ไม่อยากเอ่ยถึง อาศัยอยู่ ในทุกๆคืน พวกเขาต้อง ส่งคนมา เฝ้ายาม เพื่อสังเกตการณ์ จนกระทั่งวันหนึ่ง
ชาวบ้าน จัดงานศพให้เด็ก ในหมู่บ้าน ที่พ่ึงจะ เสียชีวิตไป และหลังจาก ที่ทำพิธีศพเสร็จ ทุกคน ก็มานั่งกินอาหาร ร่วมกัน แต่ใน ขณะนั้นเอง จู่ๆ ก็มีเสียงของ บางสิ่งบางอย่าง
ดังออกมา จากป่า และนั่น ก็คือ จุดเริ่มต้น ของเรื่องราวทั้งหมด จากนั้น วันต่อมา ก็มีเด็กกลุ่มหนึ่ง ไปพบกับ ซากสัตว์ ที่ถูกสังหาร โดยเด็กพวกนั้น คิดว่า มันอาจจะเป็น ฝีมือของ บางสิ่งบางอย่าง
ที่อยู่ในป่า คุณครู เลยเล่าให้ ทุกคนฟังว่า เจ้าสิ่งที่ พวกเขาไม่เอ่ยถึง มันไม่ได้ออกมา นอกเขตของพวกเขา มานานหลายปี ถ้าเรา ไม่รุกร้ำ เข้าไปในเขต ของพวกเขา พวกเขา ก็จะไม่เข้า มาในอาณาเขต

see aslo: รวมเกร็ดน่าสนใจที่เกี่ยวกับ ประธานาธิบดีและการเลือกตั้งสหรัฐฯ