บทความ » หราชอาณาจักรอนุมัติการใช้งานวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna

หราชอาณาจักรอนุมัติการใช้งานวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna

9 มกราคม 2021
533   0

หราชอาณาจักรอนุมัติการใช้งานวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna

หราชอาณาจักรอนุมัติการใช้งานวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna เมื่อ วันศุกร์ที่ผ่านมา (8 มกราคม) ตามเวลาท้องถิ่น สำนักงานกำกับดูแลยา

และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของ สหราชอาณาจักร (MHRA) ได้อนุมัติ การใช้งานวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัท Moderna ภาย ในสหราชอาณาจักรแล้ว โดยระบุว่าเป็น

ไปตามการประเมินอย่างเข้มงวดและถี่ถ้วน โดย ทีมนักวิทยาศาสตร์ ของ MHRA และ ตามคำแนะนำ ของ คณะกรรมการที่ ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย คุณภาพ และ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทางเวชกรรม ต่อรัฐมนตรี

ซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึก เพื่อยืนยันว่า วัคซีนดังกล่าวได้มาตรฐาน ด้านความปลอดภัย คุณภาพ และ ความมี ประสิทธิภาพ นับเป็น วัคซีนชนิดที่ 3 ที่ได้รับอนุมัติ ให้ใช้งานในสหราชอาณาจักรต่อ

จากวัคซีนของ Pfizer-BioNTech และ วัคซีน ของออกซ์ฟอร์ด-AstraZeneca และ ก่อนหน้านี้ วัคซีนของ Moderna ได้รับ อนุมัติให้ใช้งาน ในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ไปแล้ว

สหราชอาณาจักร ได้สั่งซื้อวัคซีนดังกล่าวไว้ 7 ล้านโดส แต่ สั่งเพิ่มอีก 10 ล้านโดสเพื่อให้เกิดการให้วัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด รวมเป็น 17 ล้านโดส อย่างไร ก็ตาม คาดว่าวัคซีนจะแจกจ่ายได้จริงในฤดูใบใม้ผลิ หรือราว

เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และ ขณะนี้รวมแล้ว สหราชอาณาจักรได้สั่งวัคซีนไว้ทั้งสิ้น 367 ล้านโดส รัฐมนตรี ด้านการฉีดวัคซีน ของ สหราชอาณาจักรระบุว่า

ภายในปลายสัปดาห์นี้จะมี สถานที่ ฉีดวัคซีนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ ผู้คนเข้าถึง วัคซีนได้ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ ณ ที่ใด ก็ตาม

ปัจจุบันมี ประชากร ในสหราชอาณาจักร ได้รับวัคซีน แล้ว อย่างน้อย 1 โดสราว 1.5 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้เองยังรวมถึง ประชากรอายุ เกิน 80 ปีกว่า 1 ใน 4 ของประเทศ

บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรตั้งเป้าว่า จะฉีดวัคซีน

แก่ประชากรให้ได้ อย่างน้อย 15 ล้านคนภาย ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยผู้ที่จะ ได้รับวัคซีนก่อน ได้แก่ผู้อาศัย และ ผู้ที่ทำงานใน สถานดูแลผู้สูงอายุ, บุคลากรด่านหน้าด้านสาธารณสุข และ ด้านสังคม, ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป,

ผู้ที่มี ความเสี่ยง ทางคลินิก อาทิ มีโรคประจำตัวบางโรค ตามที่กำหนด รวมถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี แต่ให้การ ดูแลผู้สูงอายุ

และผู้พิการเป็นปกติ หรืออาศัยในสถานพยาบาลระยะยาว หรือ ผู้ป่วย ที่มี ความเสี่ยงสูง และ ถูกบรรจุไว้ในรายชื่อ ของระบบสาธารณสุขแห่งชาติ (NHS)

วัคซีนของ Moderna เป็นชนิด mRNA เช่นเดียวกับวัคซีนของ Pfizer-BioNTech ซึ่งใช้ส่วนของรหัสพันธุกรรมของไวรัส เพื่อกระตุ้นการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกัน และทำให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีมาต่อสู้กับไวรัส และ เป็นวัคซีนที่ต้องฉีดสองโดส รัฐบาลสหราชอาณาจักรแนะนำว่า ให้เว้นระยะห่างระหว่างโดส

ที่ 28 วัน วัคซีนนี้สามารถถูกเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสไม่เกิน 6 เดือน การทดสอบวัคซีนที่ ผ่านมากับคนกว่า 30,000 คนพบว่า

วัคซีนของ Moderna มีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงร้อยละ 95 ในการป้องกันโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง แต่ยังไม่แน่ชัด ว่าภูมิคุ้มกันนี้จะ อยู่ ยาวนานเพียง ใด

ข้อมูลจาก เว็บไซต์รัฐบาลสหราชอาณาจักร ณ วันที่ 8 มกราคม 2021 ระบุว่า การอนุญาตให้ใช้ใน สหราชอาณาจักรดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้ใช้วัคซีนกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนหญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่ให้นมบุตรสามารถใ ช้งานวัคซีนนี้ได้ หลังจากให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแล สุขภาพเกี่ยวกับประโยชน์ และ

ความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหราช อาณาจักรแนะนำว่า วัคซีนนี้ ควรถูกใช้ ในหญิงตั้งครรภ์ก็ ต่อเมื่อประโยชน์ที่

เกิดจากการฉีดวัคซีนนั้น เมื่อ พิจารณาแล้ว มีน้ำหนักมากกว่า ความเสี่ยง ต่อมารดา และ บุตรในครรภ์ เท่านั้น ส่วนผู้ที่มี ประวัติแพ้ ส่วนประกอบของวัคซีน ไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้ แต่ผู้ที่มีอาการแพ้อื่น เช่น แพ้อาหาร สามารถรับวัคซีนนี้ได้

บทความอื่นๆ จัดพอร์ตอย่างไร รับมือโควิด-19 รอบใหม่