ข่าวทั่วไป » อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

7 สิงหาคม 2020
751   0

อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

ข้อมูลนี้ วันที่ 7 สิงหาคม 2663 เวลา 13.00 น.

วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ + 15 ราย เป็นคนไทยเดินทาง กลับจาก

 • อียิปต์ 4 ราย

อียิปต์ 4 ราย ทั้งหมดเป็นชายไทย อายุ 22 , 23 , 26 และ 28 ปี

เดินทางมาถึง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ก.ค เที่ยวบินเดียวกัน กับผู้ป่วย ที่ยืนยันก่อนหน้า 5 ราย
เข้าพัก state Quarantine ที่จังหวัด ชลบุรี และตรวจหา เชื้อในที่ 5 ส.ค ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ

 • ซาอุดิ อาระเบีย 10 ราย

ซาอุดิ อาระเบีย จำนวน 10 ราย เป็นนักศึกษาชายไทย 9 ราย อายุระหว่าง 24 – 28 ปี

และอีก 1 รายเป็นชายไทย อายุ 43 ปี อาชีพพนักงานโรงงาน เดินทางมาถึงไทย เมื่อวันที่ 25 ก.ค
( เที่ยวบิน เดียวกันกับ ผู้ป่วยยืนยัน ก่อนหน้า 2 ราย ) เข้าพัก state Quarantine ที่จังหวัด ชลบุรี และตรวจหา เชื้อในที่ 5 ส.ค ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ

 • ญี่ปุ่น 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 29 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางมาถึงไทย
 • เมื่อวันที่ 31 ก.ค เข้าพัก state Quarantine ที่จังหวัด ชลบุรี และตรวจหา เชื้อในที่ 5 ส.ค ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ
  เข้าสถานที่ เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้
  ติดเชื้อในประเทศ 0 ราย

ผู้ป่วยสะสม

3,345 ราย
มาจากต่างประเทศ 901 ราย
( เข้าสถานที่ เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 408 ราย )
ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย
กลับบ้าน 3,148 ราย
อยู่โรงพยาบาล 139 ราย
เสียชีวิต 58 ราย

ภายในวันนี้ รมว.กต. ประเทศไทย หารือทางโทรศัพท์ กับนายจ่อ ติน รมว. กระทรวงความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เมียนมา เพื่อกระชับ ความร่วมมือ ในช่วงสถานการณ์ covid 19
และการฟื้นฟู ศก. โดยให้ความสำคัญ กับการพิจารณา การเปิดด่านชายแดน อีกครั้ง ความร่วมมือ ด้านแรงงาน รวมทั้งยืนยัน สนับสนุนโครงการ พัฒนาในรัฐยะไข่

และในวันนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ นั่นก็คือ “ยูเอ็น” ชื่นชมไทย รับมือโควิด ชี้ เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่ง และความสามัคคี
นางคีตา สภารวัล ผู้แทนองค์การ สหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้เขียนบทความ ลงในเว็บไซต์ ของอค์การสหประชาชาติ
เพื่อแสดง ความชื่นชม ความสำเร็จของ ประเทศไทย ในการจัดการ กับวิกฤต โควิด-19 ที่ทำให้ องค์การอนามัยโลก ยกให้ไทย และนิวซีแลนด์ เป็นความสำเร็จ ที่ประเทศอื่น ควรศึกษา
โดยนางคีตา สภารวัล ได้ระบุว่า ประเทศไทย เป็นตัวอย่าง ของความแข็งแกร่ง ในการฟื้นฟู อย่างยอดเยี่ยม จากเดิม ที่เคยมีผู้ติดเชื้อ เป็นอันดับสองของโลก จนปัจจุบัน ไม่มีผู้ติดเชื้อ
ในประเทศ นานกว่าสองเดือนแล้ว โดยชี้ว่า ความสำเร็จนี้ มาจากสาม ปัจจัยหลัก คือ

 1. การดำเนินมาตรการของรัฐบาล
 2. ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ของจิตอาสา
 3. ความสามัคคี เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ของประชาชน ในการช่วยกัน ป้องกันโรค

Seee Also : จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าประเทศไทยเข้าร่วม CPTPP ?