บทความ » อุปาทานหมู่ คืออะไร จัดเป็นโรคทาง จิตเวชจริงหรือไม่ ?

อุปาทานหมู่ คืออะไร จัดเป็นโรคทาง จิตเวชจริงหรือไม่ ?

2 พฤศจิกายน 2020
769   0

อุปาทานหมู่ คืออะไร จัดเป็นโรคทาง จิตเวชจริงหรือไม่ ?

อุปาทานหมู่ คืออะไร จัดเป็นโรคทาง จิตเวชจริงหรือไม่ ?

สำหรับ การอุปาทานหมู่ นั้นใน ภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า Mass hysteria หรือว่า collective hysteria
บางคนอาจะเรียกว่า massphyschogenic illness ทีนี้ การอุปาทานหมู่ มันคืออะไรล่ะ ?

อุปาทานหมู่ คืออะไร จัดเป็นโรคทาง จิตเวชจริงหรือไม่ ?

สำหรับ การอุปาทานหมู่ นั้นใน ภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า Mass hysteria หรือว่า collective hysteria


บางคนอาจะเรียกว่า massphyschogenic illness ทีนี้ การอุปาทานหมู่ มันคืออะไรล่ะ ?
กล่าวว่า การอุปาทานหมู่ มันคือ ภาวะ หรือปรากฎการณ์ ที่เกิดขึ้น ทางจิตสังคม หรือจิตวิทยา มันไม่ใช่ โรคทางจิตเวช ไม่ได้เกิดจาก สารเคมี ในสมอง ไม่เท่ากัน มันไม่ใช่แบบนั้น เลย
มันเป็นเรื่องของ จิตสังคม และจิตวิทยา นั่นเอง ซึ่ง การอุปาทานหมู่ จะเกิดขึ้น กับบุคคล ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป โดยส่วนมาก จะเกิดขึ้นกับ กลุ่มคนที่ มีความคิด ความเชื่อ สังคม ลักษณะสิ่งแวดล้อม
ที่คล้ายกัน หรือว่า พวกเขาเหล่านั้น กำลังเผชิญ ปัญหา หรือว่าอยู่ใต้ แรงกดดัน ที่เหมือนกัน นั่นเองครับ มันจึงทำให้ กลุ่มคนเหล่านั้น มีความคิด เหมือนกัน มีอาการ แสดงออก มาเหมือนกัน
ถ่ายทอด ไปเรื่อยๆ แล้วต้องบอกไว้ การอุปาทานหมู่ เกิดขึ้นได้ง่าย กับพวกเด็ก วัยรุ่น โดยเฉพาะ เพศหญิง จะเกิดได้ง่าย กว่าเพศชาย ด้วยล่ะครับ นอกจากนั้น ไม่พอ การจะเกิด การอุปาทานหมู่ได้นั้น
คนเหล่านั้น จะต้อง เป็นคนที่ ขาดความมั่นใจ ในตัวเอง พอสมควร ดังนั้น เมื่อมีใคร ชักจูง มีใครเหนี่ยวนำ มีใครนำข้อมูล อะไรมาบอกเนี่ย ก็จะรู้สึก คล้อยตามได้ง่าย และก็จะ รู้สึกว่า เราก็เป็น แบบเขา
ซึ่งการ เกิดอุปาทานหมู่ นอกจาก กลุ่มคนเหล่านั้น จะมีความคิด ที่เหมือนกันแล้ว บางครั้ง กลุ่มคนเหล่านั้น ยังแสดงออก อาการ ที่เหมือนกัน อีกด้วย อย่างเช่น เริ่มตั้งแต่ บางคน ก็มีการ ชักเกร็ง คล้ายกันเลย
คนที่สอง เป็นด้วย คนที่สามเป็นด้วย หรือว่าบางคน อาจจะ เกิดอาการ Hyperventilation หรือว่า การหายใจเร็ว และตื้น มันก็จะ ติดต่อถ่ายทอด กันไปเรื่อยๆ หนักที่สุด บางคน เป็นลม ล้มหมดสติ
ไปเลยก็ได้ แต่หาก นำกลุ่มคนเหล่านั้น ที่เกิดอุปาทานหมู่ หรือว่ามี อาการแบบนี้ มาตรวจทางการแพทย์ มาวิเคราะห์ ร่างกาย เจาะเลือด ไปตรวจ สังเกตอาการ ปรากฎว่า มันไม่มี อะไรผิดปกติเลย

กล่าวว่า การอุปาทานหมู่ มันคือ ภาวะ หรือปรากฎการณ์ ที่เกิดขึ้น ทางจิตสังคม หรือจิตวิทยา มันไม่ใช่ โรคทางจิตเวช ไม่ได้เกิดจาก สารเคมี ในสมอง ไม่เท่ากัน มันไม่ใช่แบบนั้น เลย
มันเป็นเรื่องของ จิตสังคม และจิตวิทยา นั่นเอง ซึ่ง การอุปาทานหมู่ จะเกิดขึ้น กับบุคคล ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป โดยส่วนมาก จะเกิดขึ้นกับ กลุ่มคนที่ มีความคิด ความเชื่อ สังคม ลักษณะสิ่งแวดล้อม
ที่คล้ายกัน หรือว่า พวกเขาเหล่านั้น กำลังเผชิญ ปัญหา หรือว่าอยู่ใต้ แรงกดดัน ที่เหมือนกัน นั่นเองครับ มันจึงทำให้ กลุ่มคนเหล่านั้น มีความคิด เหมือนกัน มีอาการ แสดงออก มาเหมือนกัน
ถ่ายทอด ไปเรื่อยๆ แล้วต้องบอกไว้ การอุปาทานหมู่ เกิดขึ้นได้ง่าย กับพวกเด็ก วัยรุ่น โดยเฉพาะ เพศหญิง จะเกิดได้ง่าย กว่าเพศชาย ด้วยล่ะครับ นอกจากนั้น ไม่พอ การจะเกิด การอุปาทานหมู่ได้นั้น
คนเหล่านั้น จะต้อง เป็นคนที่ ขาดความมั่นใจ ในตัวเอง พอสมควร ดังนั้น เมื่อมีใคร ชักจูง มีใครเหนี่ยวนำ มีใครนำข้อมูล อะไรมาบอกเนี่ย ก็จะรู้สึก คล้อยตามได้ง่าย และก็จะ รู้สึกว่า เราก็เป็น แบบเขา
ซึ่งการ เกิดอุปาทานหมู่ นอกจาก กลุ่มคนเหล่านั้น จะมีความคิด ที่เหมือนกันแล้ว บางครั้ง กลุ่มคนเหล่านั้น ยังแสดงออก อาการ ที่เหมือนกัน อีกด้วย อย่างเช่น เริ่มตั้งแต่ บางคน ก็มีการ ชักเกร็ง คล้ายกันเลย
คนที่สอง เป็นด้วย คนที่สามเป็นด้วย หรือว่าบางคน อาจจะ เกิดอาการ Hyperventilation หรือว่า การหายใจเร็ว และตื้น มันก็จะ ติดต่อถ่ายทอด กันไปเรื่อยๆ หนักที่สุด บางคน เป็นลม ล้มหมดสติ
ไปเลยก็ได้ แต่หาก นำกลุ่มคนเหล่านั้น ที่เกิดอุปาทานหมู่ หรือว่ามี อาการแบบนี้ มาตรวจทางการแพทย์ มาวิเคราะห์ ร่างกาย เจาะเลือด ไปตรวจ สังเกตอาการ ปรากฎว่า มันไม่มี อะไรผิดปกติเลย

see also : เลือกตั้งสหรัฐฯ 2020 จับตา 9 รัฐสำคัญ