บทความ » เจาะลึกข้อมูล Jaeger [Pacific Rim] เยเกอร์ แปซิฟิค ริม Database

เจาะลึกข้อมูล Jaeger [Pacific Rim] เยเกอร์ แปซิฟิค ริม Database

12 ธันวาคม 2020
1090   0

เจาะลึกข้อมูล Jaeger [Pacific Rim] เยเกอร์ แปซิฟิค ริม Database

เจาะลึกข้อมูล Jaeger [Pacific Rim] เยเกอร์ แปซิฟิค ริม Database

ตั้งแต่ ในอดีต มนุษย์ต่างสงสัย เพราะพวกเขา คือสิ่งมีชีวิต พวกเดียว ในกาแล็กซี่ อันกว้างขวาง หรือไม่ และต่าง เงยหน้าขึ้น สู่ท้องฟ้า และเฝ้าสงสัย ว่าจะมี สิ่งมีชีวิตแบบใด
อาศัยอยู่ เบื้องบน แต่กลับกลายเป็นว่า พวกเขา กำลังมอง ไปปผิดทาง เมื่อสิ่งมีชีวิต ต่างมิติ พวกมัน มาจาก ก้นบึ้ง แปซิฟิก ฐานรอยแยก ถึงต้นกำเนิด ของพวกมัน จะยังเต็ม
ไปด้วย ความลับ แต่เป้าหมาย ของพวกมัน ชัดเจน คือทำลาย มนุษยชาติ เครื่องจักร ขนาดยักต์ ที่ถูกบังคับ โดยจิตใจ ของผู้ขับ ที่ถูกหลอม รวมกัน เป็นหนึ่งเดียว มันคือ การป้องกันเดียว
ของมนุษยชาติ เหล่า เยเกอร์

เยกอร์ คือหุ่นยนต์ ขนาดยักต์ จากหนังเรื่อ แปซิฟิก ริม กำกับโดย อีเยม ผู้มีผลงาน มากมาย เช่น mimic hell boy เขาให้ สัมภาษณ์ว่า หนังเรื่องนี้ เขาจัดเต็ม แบบไม่
สนใจใคร เขารู้สึว่า กำลังเป็นเด็ก เล่ยของเล่น ที่ใช้งบ 100 ล้านใน การสร้าง โดยเขา ใช้แรงบังดาลใจ จากหนัง ในวัยเด็ก ที่เขาเคยดู ในส่วนของ พล็อตเรื่อง ที่เป็นการ ต่อสู้กับ สัตว์ประหลาดยักต์

เจาะลึกข้อมูล Jaeger [Pacific Rim] เยเกอร์ แปซิฟิค ริม Database

ตั้งแต่ ในอดีต มนุษย์ต่างสงสัย เพราะพวกเขา คือสิ่งมีชีวิต พวกเดียว ในกาแล็กซี่ อันกว้างขวาง หรือไม่ และต่าง เงยหน้าขึ้น สู่ท้องฟ้า และเฝ้าสงสัย ว่าจะมี สิ่งมีชีวิตแบบใด
อาศัยอยู่ เบื้องบน แต่กลับกลายเป็นว่า พวกเขา กำลังมอง ไปปผิดทาง เมื่อสิ่งมีชีวิต ต่างมิติ พวกมัน มาจาก ก้นบึ้ง แปซิฟิก ฐานรอยแยก ถึงต้นกำเนิด ของพวกมัน จะยังเต็ม
ไปด้วย ความลับ แต่เป้าหมาย ของพวกมัน ชัดเจน คือทำลาย มนุษยชาติ เครื่องจักร ขนาดยักต์ ที่ถูกบังคับ โดยจิตใจ ของผู้ขับ ที่ถูกหลอม รวมกัน เป็นหนึ่งเดียว มันคือ การป้องกันเดียว
ของมนุษยชาติ เหล่า เยเกอร์

เยกอร์ คือหุ่นยนต์ ขนาดยักต์ จากหนังเรื่อ แปซิฟิก ริม กำกับโดย อีเยม ผู้มีผลงาน มากมาย เช่น mimic hell boy เขาให้ สัมภาษณ์ว่า หนังเรื่องนี้ เขาจัดเต็ม แบบไม่
สนใจใคร เขารู้สึว่า กำลังเป็นเด็ก เล่ยของเล่น ที่ใช้งบ 100 ล้านใน การสร้าง โดยเขา ใช้แรงบังดาลใจ จากหนัง ในวัยเด็ก ที่เขาเคยดู ในส่วนของ พล็อตเรื่อง ที่เป็นการ ต่อสู้กับ สัตว์ประหลาดยักต์

เยกอร์ คือหุ่นยนต์ ขนาดยักต์ จากหนังเรื่อ แปซิฟิก ริม กำกับโดย อีเยม ผู้มีผลงาน มากมาย เช่น mimic hell boy เขาให้ สัมภาษณ์ว่า หนังเรื่องนี้ เขาจัดเต็ม แบบไม่
สนใจใคร เขารู้สึว่า กำลังเป็นเด็ก เล่ยของเล่น ที่ใช้งบ 100 ล้านใน การสร้าง โดยเขา ใช้แรงบังดาลใจ จากหนัง ในวัยเด็ก ที่เขาเคยดู ในส่วนของ พล็อตเรื่อง ที่เป็นการ ต่อสู้กับ สัตว์ประหลาดยักต์

see also : Shasta Groene Case เมื่อฉันโดนลักพาตัว จากคนที่ฆ่าครอบครัวฉัน