บทความ » เมื่อเธอต้องท้องให้ได้ลูกชายเท่านั้น The Third Wife 2019

เมื่อเธอต้องท้องให้ได้ลูกชายเท่านั้น The Third Wife 2019

21 พฤษภาคม 2021
376   0

เมื่อเธอต้องท้องให้ได้ลูกชายเท่านั้น The Third Wife 2019

เมื่อเธอต้องท้องให้ได้ลูกชายเท่านั้น The Third Wife 2019

เริ่มเรื่องที่ หุบเขา แห่งหนึ่ง ในประเทศ เวียดนาม มีแม่น้ำ และเทือกเขา ทอดยาว ตลอดสาย ดูแล้ว ช่างเป็นธรรมชาติ ที่สวยงาม เป็นอย่างมาก และใน วันนี้ เด็กสาว
อายุ 14 ที่จากบ้าน เกิด มาไกล ได้ถูก พามา ในที่ แห่งนี้ ที่ๆๆเธอ ไม่รู้จัก เพื่อที่จะ มาเป็น ภรรยา ที่ 3 ของบ้าน เศรษฐี ผู้หนึ่ง ที่ได้ไป สู่ขอ เธอมา เด็กสาว คนนี้นั้น
เธอมี ชื่อว่า เมย์ เมื่อมาถึง ที่บ้าน ของเศรษฐี เมย์ เธอก็ ได้รับ การต้อนรับ เป็นอย่างดี จากครอบครัว ของสามี ของงเธอ ทุกคน ที่ไล่มา ตั้งแต่ นายหญิง ที่ 2
นายหญิง ที่ 1 สามี ของเธอ และพ่อของ สามี ของเธอ รวมไปถึง เด็กๆ ทั้ง 3 ที่อยู่ ด้านซ้าย ก็คือ ลูกชาย ของนายหญิง ที่1 และลูกสาว ทั้ง 2 คน ของนายหญิง
ที่ 2 และใน คืนนั้น การแต่งงาน ก็ได้ ถูกจัดขึ้น อย่างเรียบง่าบ พร้อมกับ แขก ที่ผลัดเปลี่ยน กันเข้ามา แสดงความ ยินดี กันตลอด ทั้งงาน สุดท้าย ก็จบลง ด้วยการ
ส่งตัว เมย์ เธอเข้าหอ กับสามี และนั่น ก็ทำให้ เมย์ เธอรู้ แล้วว่า ชีวิต ของเธอ หลังจากนี้ จะต้อง อยู่ที่นี่ ตลอดไป เช้าวันต่อมา

เมื่อเธอต้องท้องให้ได้ลูกชายเท่านั้น The Third Wife 2019

เริ่มเรื่องที่ หุบเขา แห่งหนึ่ง ในประเทศ เวียดนาม มีแม่น้ำ และเทือกเขา ทอดยาว ตลอดสาย ดูแล้ว ช่างเป็นธรรมชาติ ที่สวยงาม เป็นอย่างมาก และใน วันนี้ เด็กสาว
อายุ 14 ที่จากบ้าน เกิด มาไกล ได้ถูก พามา ในที่ แห่งนี้ ที่ๆๆเธอ ไม่รู้จัก เพื่อที่จะ มาเป็น ภรรยา ที่ 3 ของบ้าน เศรษฐี ผู้หนึ่ง ที่ได้ไป สู่ขอ เธอมา เด็กสาว คนนี้นั้น
เธอมี ชื่อว่า เมย์ เมื่อมาถึง ที่บ้าน ของเศรษฐี เมย์ เธอก็ ได้รับ การต้อนรับ เป็นอย่างดี จากครอบครัว ของสามี ของงเธอ ทุกคน ที่ไล่มา ตั้งแต่ นายหญิง ที่ 2
นายหญิง ที่ 1 สามี ของเธอ และพ่อของ สามี ของเธอ รวมไปถึง เด็กๆ ทั้ง 3 ที่อยู่ ด้านซ้าย ก็คือ ลูกชาย ของนายหญิง ที่1 และลูกสาว ทั้ง 2 คน ของนายหญิง
ที่ 2 และใน คืนนั้น การแต่งงาน ก็ได้ ถูกจัดขึ้น อย่างเรียบง่าบ พร้อมกับ แขก ที่ผลัดเปลี่ยน กันเข้ามา แสดงความ ยินดี กันตลอด ทั้งงาน สุดท้าย ก็จบลง ด้วยการ
ส่งตัว เมย์ เธอเข้าหอ กับสามี และนั่น ก็ทำให้ เมย์ เธอรู้ แล้วว่า ชีวิต ของเธอ หลังจากนี้ จะต้อง อยู่ที่นี่ ตลอดไป เช้าวันต่อมา

see also : เมื่อโรคระบาดทางกายส่งผลกระทบทางจิตใจ