บทความ » เริ่มต้น ซื้อ-ขาย คริปโตเคอเรนซี่ ใน Binance มีขั้นตอนอย่างไร ?

เริ่มต้น ซื้อ-ขาย คริปโตเคอเรนซี่ ใน Binance มีขั้นตอนอย่างไร ?

4 เมษายน 2021
599   0

เริ่มต้น ซื้อ-ขาย คริปโตเคอเรนซี่ ใน Binance มีขั้นตอนอย่างไร ?

เริ่มต้น ซื้อ-ขาย คริปโตเคอเรนซี่ ใน Binance มีขั้นตอนอย่างไร ?

ลำดับแรก การทำการซื้อขายเหรียญต่างๆ เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเหรียญที่เราจะทำการซื้อก่อน
ในบทความนี้ ทางเพจจะอธิบายประเภทของเหรียญต่างๆ โดยอธิบายเพียงแต่ พื้นฐานเบื้องต้นของเหรียญแต่ละประเภทเท่านั้น
โดยเหรียญ คริปโตเคอเรนซี่ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ
1.Bitcoin (BTC) เป็น เหรียญคริปโตเคอเรนซี่ชนิดแรกของโลก จึงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงเป็นเหรียญที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงที่สุดในบรรดาเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ทั้งหมด
2.Stable coin ตัวอย่าง เช่น USDT, BUSD เป็นต้น เป็นเหรียญที่มีมูลค่าอ้างอิงตาม มูลค่าของ สกุลเงินต่างๆ เช่น USD (ยูเอสดอลล่าร์) ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา ราคาอาจ

ผิดเพี้ยนไปได้ เช่น 1USD : 1.0001USDT เป็นต้น เพราะฉะนั้น หากเราถือ USDT หรือ BUSD ก็เปรียบเสมือนถือ USD
3
แล้วทำไมถึงไม่ใช้ USD ในการเทรดกัน ??
เหตุผลหลักๆ คือ เนื่องจากข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย และระบบในการตรวจสอบการทำธุรกรรมของ USD ทำให้เกิดการโอนย้ายได้อย่างมีข้อจำกัด Stable coin จึงสร้างขึ้นมาเพื่อ ให้ผู้คนสามารถโอนย้ายเหรียญคริป

โตเคอเรนซี่ได้อย่างเสรี (สามารถโอนข้ามประเทศได้อย่างง่ายดาย) โดย Stable coin จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน หน่วยเงินของประเทศใดประเทศนึง เช่น USD เป็นต้น โดยเปรียบเสมือนเป็นเงินสดในรูปแบบดิจิทัล

ไว้สำหรับเพื่อซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ นั่นเอง
เหรียญที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันได้แก่ USDT
เหรียญคริปโตเคอเรนซี่อื่นๆ ส่วนมากในตลาดต่างประเทศ จึงมักจะต้องซื้อ-ขายด้วย USDT
1
3.Altcoins (Alternative coins)
คือ เหรียญคริปโตเคอเรนซี่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Bitcoin และ Stable coin ยกตัวอย่าง เช่น ETH, ADA, BNB, DOT เป็นต้น

โดยพื้นฐานของเหรียญแต่ละเหรียญจะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน มีจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นมาที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะสนใจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเหรียญเป็นหลัก หากต้องการซื้อเพื่อลงทุน

ควรจะศึกษาข้อมูลของเหรียญที่เราสนใจอย่างละเอียด แต่ก็สามารถซื้อเพื่อเก็งกำไรได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเหรียญประเภทนี้มักจะมีความผันผวนสูง ทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนที่สูงตามไปด้วย
1
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณาเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ คือ มูลค่าตลาดรวมของเหรียญนั้นๆ (Cryptocurrency Market Cap.)

โดยสามารถเช็คข้อมูลได้จาก link ด้านล่าง
https://coinmarketcap.com/
1
ขั้นตอนในการซื้อ-ขาย
ตัวอย่างเช่น มีเหรียญ ADA อยู่ แล้วต้องการที่จะเปลี่ยน BNB ควรทำอย่างไร ?
การซื้อ-ขายสามารถทำได้ 2 วิธี

  1. การเทรด 1 ครั้ง
เริ่มต้น ซื้อ-ขาย คริปโตเคอเรนซี่ ใน Binance มีขั้นตอนอย่างไร ?

ลำดับแรก การทำการซื้อขายเหรียญต่างๆ เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเหรียญที่เราจะทำการซื้อก่อน
ในบทความนี้ ทางเพจจะอธิบายประเภทของเหรียญต่างๆ โดยอธิบายเพียงแต่ พื้นฐานเบื้องต้นของเหรียญแต่ละประเภทเท่านั้น
โดยเหรียญ คริปโตเคอเรนซี่ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ
1.Bitcoin (BTC) เป็น เหรียญคริปโตเคอเรนซี่ชนิดแรกของโลก จึงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงเป็นเหรียญที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงที่สุดในบรรดาเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ทั้งหมด
2.Stable coin ตัวอย่าง เช่น USDT, BUSD เป็นต้น เป็นเหรียญที่มีมูลค่าอ้างอิงตาม มูลค่าของ สกุลเงินต่างๆ เช่น USD (ยูเอสดอลล่าร์) ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา ราคาอาจผิดเพี้ยนไปได้ เช่น 1USD : 1.0001USDT เป็นต้น เพราะฉะนั้น หากเราถือ USDT หรือ BUSD ก็เปรียบเสมือนถือ USD
3
แล้วทำไมถึงไม่ใช้ USD ในการเทรดกัน ??
เหตุผลหลักๆ คือ เนื่องจากข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย และระบบในการตรวจสอบการทำธุรกรรมของ USD ทำให้เกิดการโอนย้ายได้อย่างมีข้อจำกัด Stable coin จึงสร้างขึ้นมาเพื่อ ให้ผู้คนสามารถโอนย้ายเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ได้อย่างเสรี (สามารถโอนข้ามประเทศได้อย่างง่ายดาย) โดย Stable coin จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน หน่วยเงินของประเทศใดประเทศนึง เช่น USD เป็นต้น โดยเปรียบเสมือนเป็นเงินสดในรูปแบบดิจิทัล ไว้สำหรับเพื่อซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ นั่นเอง
เหรียญที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันได้แก่ USDT
เหรียญคริปโตเคอเรนซี่อื่นๆ ส่วนมากในตลาดต่างประเทศ จึงมักจะต้องซื้อ-ขายด้วย USDT
1
3.Altcoins (Alternative coins)
คือ เหรียญคริปโตเคอเรนซี่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Bitcoin และ Stable coin ยกตัวอย่าง เช่น ETH, ADA, BNB, DOT เป็นต้น โดยพื้นฐานของเหรียญแต่ละเหรียญจะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน มีจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นมาที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะสนใจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเหรียญเป็นหลัก หากต้องการซื้อเพื่อลงทุน ควรจะศึกษาข้อมูลของเหรียญที่เราสนใจอย่างละเอียด แต่ก็สามารถซื้อเพื่อเก็งกำไรได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเหรียญประเภทนี้มักจะมีความผันผวนสูง ทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนที่สูงตามไปด้วย
1
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณาเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ คือ มูลค่าตลาดรวมของเหรียญนั้นๆ (Cryptocurrency Market Cap.) โดยสามารถเช็คข้อมูลได้จาก link ด้านล่าง
https://coinmarketcap.com/
1
ขั้นตอนในการซื้อ-ขาย
ตัวอย่างเช่น มีเหรียญ ADA อยู่ แล้วต้องการที่จะเปลี่ยน BNB ควรทำอย่างไร ?
การซื้อ-ขายสามารถทำได้ 2 วิธี

  1. การเทรด 1 ครั้ง

see also : โจซึงอู นักแสดงที่เป็นต้นแบบ กับ 21 ปีในวงการ