บทความ » เรียนอังกฤษจากหนัง Maleficent: Mistress of Evil

เรียนอังกฤษจากหนัง Maleficent: Mistress of Evil

16 มิถุนายน 2021
477   0

เรียนอังกฤษจากหนัง Maleficent: Mistress of Evil – เมื่อต้องบอกแม่

เรียนอังกฤษจากหนัง Maleficent: Mistress of Evil – เมื่อต้องบอกแม่

มาดูฉากที่ เจ้าหญิง ออโร่ร่า มาบอก แม่เลี้ยง มาลิฟิเซนต์ว่า ผู้ชาย ขอแต่งงาน คือ เจ้าชายฟิลิป ให้นาง ไปบอก กับมาลิฟิเซนต์
godmother ที่แปลมา เลยก็คือ แม่ทูนหัว หรือแม่ อุปถัมป์ แม่ที่ ไม่ใช่ แม่จริงๆ แต่เอาเรา มาเลี้ยง philip asked me to marry him
คำว่า ask จริงๆ มันแปลว่า ถาม แต่อีก ความหมายหนึ่ง คือคำว่า ขอ ในประโยค จะเป็นบริบท คำว่า ขอ ให้แต่งงาน กับเขา ที่ต้อง เป็น ed ก็เพราะว่า ขอมาแล้ว
ขอมาก่อนหน้านี้แล้ว แค่เบ่าให้ฟัง ว่าเขาได้ ขอหนูแต่งงานนะ คำนี้ ออกดสียงยากด้วย poor thing ถ้าจำได้ จากอาทิตย์ที่แล้ว เคยได้ พูดไป คำว่า poor thing
ถ้าพูด ขึ้นมา ลอยๆ ก็เหมือนกับ แย่จัง he’ll recover มันหมายถึง เวลา เราป่วยแล้วเรา ดีขึ้น แล้วหายจาก การป่วย จะเรียกว่า recover ก็คือ เดี๋ยวเขา
ก็หาย ทีนี้ งงมั้ย จู่ๆ จะมา recover หายป่วย อะไร คือมัน ไม่ได้ เป็นประโยค เปรียบเทียบอะไร มาลิฟิเซนต์ หมายความ แบบนั้นจริงๆ คือมัน โยงมาจาก ฉากก่อน หน้านี้
คำว่า mistress ถ้าเราแปล ตรงๆ เราจะ เหนคำแปล ว่า แปลว่า เมียน้อย แต่ว่า ในที่นี้ มันไม่ได้แปลว่า เมียน้อย มันแปลว่า มันจะมี อีกความหมายนึง จำ

เรียนอังกฤษจากหนัง Maleficent: Mistress of Evil - เมื่อต้องบอกแม่

มาดูฉากที่ เจ้าหญิง ออโร่ร่า มาบอก แม่เลี้ยง มาลิฟิเซนต์ว่า ผู้ชาย ขอแต่งงาน คือ เจ้าชายฟิลิป ให้นาง ไปบอก กับมาลิฟิเซนต์
godmother ที่แปลมา เลยก็คือ แม่ทูนหัว หรือแม่ อุปถัมป์ แม่ที่ ไม่ใช่ แม่จริงๆ แต่เอาเรา มาเลี้ยง philip asked me to marry him
คำว่า ask จริงๆ มันแปลว่า ถาม แต่อีก ความหมายหนึ่ง คือคำว่า ขอ ในประโยค จะเป็นบริบท คำว่า ขอ ให้แต่งงาน กับเขา ที่ต้อง เป็น ed ก็เพราะว่า ขอมาแล้ว
ขอมาก่อนหน้านี้แล้ว แค่เบ่าให้ฟัง ว่าเขาได้ ขอหนูแต่งงานนะ คำนี้ ออกดสียงยากด้วย poor thing ถ้าจำได้ จากอาทิตย์ที่แล้ว เคยได้ พูดไป คำว่า poor thing
ถ้าพูด ขึ้นมา ลอยๆ ก็เหมือนกับ แย่จัง he’ll recover มันหมายถึง เวลา เราป่วยแล้วเรา ดีขึ้น แล้วหายจาก การป่วย จะเรียกว่า recover ก็คือ เดี๋ยวเขา
ก็หาย ทีนี้ งงมั้ย จู่ๆ จะมา recover หายป่วย อะไร คือมัน ไม่ได้ เป็นประโยค เปรียบเทียบอะไร มาลิฟิเซนต์ หมายความ แบบนั้นจริงๆ คือมัน โยงมาจาก ฉากก่อน หน้านี้
คำว่า mistress ถ้าเราแปล ตรงๆ เราจะ เหนคำแปล ว่า แปลว่า เมียน้อย แต่ว่า ในที่นี้ มันไม่ได้แปลว่า เมียน้อย มันแปลว่า มันจะมี อีกความหมายนึง จำ

see also : ปัลลีปัลลี ความเร่งรีบของคนเกาหลีที่มากับเทรนด์สกูตเตอร์ไฟฟ้า