บทความ » 4 นิสัย เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ควรทำอย่างไรกันนะ

4 นิสัย เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ควรทำอย่างไรกันนะ

13 กันยายน 2020
932   0

4 นิสัย เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ควรทำอย่างไรกันนะ

4 นิสัย เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ควรทำอย่างไรกันนะ

4 นิสัย เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ควรทำอย่างไรกันนะ

“สุขภาพจิต” จะดีหรือแย่ เกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น พันธุกรรม สารเคมีในสมอง การเลี้ยงดู และบริบททางสังคม แต่สิ่งที่ควบคุมภาวะสุขภาพจิตได้ดีที่สุด คือ “นิสัยของเราเองที่สามารถกำหนดสภาวะความสุข”

ความสามารถในการสังเกตสภาพจิตใจคุณทำงานอย่างไร มีความเห็นอกเห็นใจกับตัวเอง มีความยืดหยุ่นในพฤติกรรม และกล้าแสดงออกเกี่ยวกับคุณค่าที่คุณมี จะช่วยให้คุณมีสภาวะสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

วันนี้เรามาชวนคุยเรื่อง mental health ผู้เขียนเค้า เขียนเรื่อง นิสัยที่ ส่งผลต่อ สุขภาพจิตของเขา เราพบว่า มันน่าสนใจ อันนี้มันเป็น คล้ายๆกับ แบบฝึกหัด
ที่จะให้เรา ตรวจสอบตัวเองว่า เรามีลักษณะแบบไหน ที่ส่งผล ดีหรือไม่ดี ต่อสุขภาพจิต เรื่องของ สุขภาพจิต ต้องบอกก่อนว่า ส่วนหนึ่ง ก็มาจาก เรื่องของ พันธุกรรม สารเคมีในสมอง
อีกส่วนหนึ่ง ก็มาจาก บริบท ทางสังคม social context อันนี้ก็ส่วนหนึ่ง แต่มันจะมี อีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นส่วนที่ เราน่าจะ ควบคุมได้ มากที่สุด
นิสัยของเราเอง เป็นส่วนที่ กำหนด สภาวะหรือ ต้องใช้คำว่า ความสุขของเขาได้ แต่ว่าครั้งนี้ เราจะมาเจาะ ถึง 4 นิสัย ที่จะช่วย ให้เรามี สุขภาพจิต ที่ดีขึ้น โดยรวมๆ

อันแรก พูดถึง ความช่างสงสัย ความช่างสงสัยในที่นี้ ไม่ได้ ช่างสงสัยในคนอื่น แต่สงสัยกับ จิตใจของเราเอง มันมีคำนึง ที่อยู่ในบทความ คือคำว่า meta cocdition
คือความสามารถ ที่คุณจะสังเกต เกี่ยวกับ สภาพจิตใจของคุณ ว่ามัน ทำงานอย่างไร ต้องบอกก่อนว่า คนปกติ ใช้ชีวิต ผ่านกระบวนการ รับอารมณ์ เปลี่ยนแปลงอารมณ์ ค่อนข้างจะ Auto
เช่น อารมณ์โกรธ โมโห มันจะมีความ Auto อยู่ เราจึงเห็นว่า มีคนที่ อารมณ์ชั่ววูบ และทำอะไรที่ ตัวเองเสียใจ ไปตลอดชีวิต มันมีเยอะมากๆ เค้ายกตัวอย่าง
ได้น่าสนใจ สมมติว่าคุณ เป็นคนที่ ทุกๆครั้ง ที่โมโห จะสวนทันที จะพูดอะไร ที่มันรุนแรง ปิดประตูแรงๆ ขว้างของ หรือแม้แต่ กระทั่ง พยายามจะบอกว่า คนอื่นนั้น ช่างเลวร้ายเหลือเกิน
นี่เป็นนิสัยแบบ Auto หรือแม้แต่ บางครั้งที่เรา วิตกกังวล เราจะพยายามหา meaning activity การกระทำที่ ไม่มีความหมาย เช่นการ ไถโซเชี่ยลไปเรื่อยๆ
บางครั้งถ้าเรา รู้สึกเศร้า เราก็จะไป หาของ ขนม มากิน หรือไปดื่ม alcohor ของพวกนี้ มันจะเป็น Auto pilot และมัน Triggers เร็วมาก เพราะสมองเรามันจำ

เวลาที่เราไปคุยกับ จิตแพทย์ว่า มันจะมีเหมือน ความทรงจำเดิมว่า ถ้าเครียดปุ้บ จะเดินไปหยิบ ขนมมากิน มันเป็นสิ่งที่สมองเรามันจำ เพราะเราทำ มาโดยตลอด
นิสัยพวกนี้ มันทำให้เรา มีการตัดสินใจ ที่แย่ หลายครั้ง เราก็อาจจะยัง ไม่ได้อยากกิน หรือบางที สำหรับคนที่โมโห อาจจะไป ทำร้ายร่างกายคนอื่น มีคนขับรถปาดหน้า
ก็ต้องตัดคุก ติดตารางกันไป

วันนี้เรามาชวนคุยเรื่อง mental health ผู้เขียนเค้า เขียนเรื่อง นิสัยที่ ส่งผลต่อ สุขภาพจิตของเขา เราพบว่า มันน่าสนใจ อันนี้มันเป็น คล้ายๆกับ แบบฝึกหัด
ที่จะให้เรา ตรวจสอบตัวเองว่า เรามีลักษณะแบบไหน ที่ส่งผล ดีหรือไม่ดี ต่อสุขภาพจิต เรื่องของ สุขภาพจิต ต้องบอกก่อนว่า ส่วนหนึ่ง ก็มาจาก เรื่องของ พันธุกรรม สารเคมีในสมอง
อีกส่วนหนึ่ง ก็มาจาก บริบท ทางสังคม social context อันนี้ก็ส่วนหนึ่ง แต่มันจะมี อีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นส่วนที่ เราน่าจะ ควบคุมได้ มากที่สุด
นิสัยของเราเอง เป็นส่วนที่ กำหนด สภาวะหรือ ต้องใช้คำว่า ความสุขของเขาได้ แต่ว่าครั้งนี้ เราจะมาเจาะ ถึง 4 นิสัย ที่จะช่วย ให้เรามี สุขภาพจิต ที่ดีขึ้น โดยรวมๆ

see also : เปิดแฟชั่นหลักแสน YOUNGOHM ในเพลงคนที่เธอไม่เคยมอง