บทความ » BREAKING !! : ระวัง ! หุ้นจีนอาจปรับฐานต่อเนื่องในระยะสั้น !

BREAKING !! : ระวัง ! หุ้นจีนอาจปรับฐานต่อเนื่องในระยะสั้น !

13 เมษายน 2021
473   0

BREAKING !! : ระวัง ! หุ้นจีนอาจปรับฐานต่อเนื่องในระยะสั้น !

BREAKING !! : ระวัง ! หุ้นจีนอาจปรับฐานต่อเนื่องในระยะสั้น !จีนสั่งให้บริษัททางด้านเทคโนโลยี 34 แห่งแก้ไขการดำเนินการตามแนวปฏิบัติต่อต้านการผูกขาดภายในเดือนหน้า ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจมากที่สุดของปักกิ่งยังไม่จบลงหลังได้บทสรุปของการสอบสวน Alibaba Group Holding Ltd.

BREAKING !! : ระวัง ! หุ้นจีนอาจปรับฐานต่อเนื่องในระยะสั้น !

จีนสั่งให้บริษัททางด้านเทคโนโลยี 34 แห่งแก้ไขการดำเนินการตามแนวปฏิบัติต่อต้านการผูกขาดภายในเดือนหน้า ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจมากที่สุดของปักกิ่ง

ยังไม่จบลงหลังได้บทสรุปของการสอบสวน Alibaba Group Holding Ltd.หุ้นของ Tencent Holdings Ltd. และ Meituan ขยายผลขาดทุนหลังจากที่ State Administration for Market Regulation

(SAMR) ได้ออกแถลงการณ์ที่เข้มงวดโดยเน้นว่าจะยังคงเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทางข้อมูลและการครอบงำตลาด นอกจากนี้ ทั้ง 2 บริษัทยังถูกเรียกให้เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกิจกับหน่วยเฝ้าระวังของจีนในวันนี้

ซึ่งรวมถึงบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของเช่น ByteDance Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของแอปฯ TikTok,

ยักษ์ใหญ่ทางด้าน Search Engine อย่าง Baidu Inc. และผู้นำทางด้าน E-Commerce อย่าง JD.com Inc.

จีนสั่งให้บริษัททางด้านเทคโนโลยี 34 แห่งแก้ไขการดำเนินการตามแนวปฏิบัติต่อต้านการผูกขาดภายในเดือนหน้า ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจมากที่สุดของ

ปักกิ่งยังไม่จบลงหลังได้บทสรุปของการสอบสวน Alibaba Group Holding Ltd.หุ้นของ Tencent Holdings Ltd. และ Meituan ขยายผลขาดทุนหลังจากที่ State Administration for Market Regulation (SAMR) ได้ออกแถลงการณ์ที่เข้มงวดโดยเน้นว่าจะยังคงเดินหน้า

ปราบปรามการละเมิดทางข้อมูลและการครอบงำตลาด นอกจากนี้ ทั้ง 2 บริษัทยังถูกเรียกให้เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกิจกับหน่วยเฝ้าระวังของจีนในวันนี้

ซึ่งรวมถึงบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของเช่น ByteDance Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของแอปฯ TikTok, ยักษ์ใหญ่ทางด้าน

Search Engine อย่าง Baidu Inc. และผู้นำทางด้าน E-Commerce อย่าง JD.com Inc.

จีนสั่งให้บริษัททางด้านเทคโนโลยี 34 แห่งแก้ไขการดำเนินการตามแนวปฏิบัติต่อต้านการผูกขาดภายในเดือนหน้า ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจมากที่สุดของปักกิ่งยังไม่จบลงหลังได้บทสรุปของการสอบสวน Alibaba Group Holding Ltd.หุ้นของ Tencent Holdings Ltd. และ Meituan ขยายผลขาดทุนหลังจากที่ State Administration for Market Regulation (SAMR) ได้ออกแถลงการณ์ที่เข้มงวดโดยเน้นว่าจะยังคงเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทางข้อมูลและการครอบงำตลาด นอกจากนี้ ทั้ง 2 บริษัทยังถูกเรียกให้เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกิจกับหน่วยเฝ้าระวังของจีนในวันนี้ ซึ่งรวมถึงบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของเช่น ByteDance Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของแอปฯ TikTok, ยักษ์ใหญ่ทางด้าน Search Engine อย่าง Baidu Inc. และผู้นำทางด้าน E-Commerce อย่าง JD.com Inc.

จีนสั่งให้บริษัททางด้านเทคโนโลยี 34 แห่งแก้ไขการดำเนินการตามแนวปฏิบัติต่อต้านการผูกขาดภายในเดือนหน้า ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจมากที่สุดของปักกิ่งยังไม่จบลงหลังได้บทสรุปของการสอบสวน Alibaba Group Holding Ltd.หุ้นของ Tencent Holdings Ltd. และ Meituan ขยายผลขาดทุนหลังจากที่ State Administration for Market Regulation (SAMR) ได้ออกแถลงการณ์ที่เข้มงวดโดยเน้นว่าจะยังคงเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทางข้อมูลและการครอบงำตลาด นอกจากนี้ ทั้ง 2 บริษัทยังถูกเรียกให้เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกิจกับหน่วยเฝ้าระวังของจีนในวันนี้ ซึ่งรวมถึงบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของเช่น ByteDance Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของแอปฯ TikTok, ยักษ์ใหญ่ทางด้าน Search Engine อย่าง Baidu Inc. และผู้นำทางด้าน E-Commerce อย่าง JD.com Inc.

จีนสั่งให้บริษัททางด้านเทคโนโลยี 34 แห่งแก้ไขการดำเนินการตามแนวปฏิบัติต่อต้านการผูกขาดภายในเดือนหน้า ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจมากที่สุดของปักกิ่งยังไม่จบลงหลังได้บทสรุปของการสอบสวน Alibaba Group Holding Ltd.หุ้นของ Tencent Holdings Ltd. และ Meituan ขยายผลขาดทุนหลังจากที่ State Administration for Market Regulation (SAMR) ได้ออกแถลงการณ์ที่เข้มงวดโดยเน้นว่าจะยังคงเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทางข้อมูลและการครอบงำตลาด นอกจากนี้ ทั้ง 2 บริษัทยังถูกเรียกให้เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกิจกับหน่วยเฝ้าระวังของจีนในวันนี้ ซึ่งรวมถึงบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของเช่น ByteDance Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของแอปฯ TikTok, ยักษ์ใหญ่ทางด้าน Search Engine อย่าง Baidu Inc. และผู้นำทางด้าน E-Commerce อย่าง JD.com Inc.

see also : MINI SEIRES The Pale Horse 1-2 เศรษฐี ผู้หนีความตาย