บทความ » Brimestone เมื่อ”พระเจ้า”บอกให้เขา…

Brimestone เมื่อ”พระเจ้า”บอกให้เขา…

9 พฤษภาคม 2021
405   0

Brimestone เมื่อ”พระเจ้า”บอกให้เขา…

Brimestone เมื่อ”พระเจ้า”บอกให้เขา…

โจ แอนนา พ่อของ เธอนั้น เป็นหัวหน้า ลัทธิ ที่นี่ เขามี ความสามารถ ในการ พูดโน้มน้าวใจ ให้คน ที่ฟังอยู่ เชื่อใน ตัวเขาได้ โดยผู้คน ในเมืองนี้ ต่างก็ ศรัทธา และเชื่อถือ
คำพูด หัวหน้า ลัทธิ คนนี้ ส่วนแม่ ของโจ แอนนา นั้น เธอเป็น เพียงอม่บ้าน ธรรมดา ที่ดู จะเกรงกลัว สามี เอามากๆ ในคืนหนึ่ง ขณะที่ โจ แอนนา ปวดท้อง เธอก็ได้
ออกมา เข้าห้องน้ำ ก็พบว่า ตนเอง ได้มี ประจำเดือน เป็นครั้งแรก และตอนนั้น เธอก็ ได้เห็น พ่อของเธอ พาแม่ เข้าไป ที่คอก เลี้ยงสัตว์ โจ แอนนา ได้ตาม ไปแอบดู
ก็เห็นพ่อ ท่องยทสวด ถึงพระเจ้า แล้วก็ ใช้แซ่ เคี้ยนตี แม่ของเธอ อย่างแรง หลายต่อ หลายครั้ง วันรุ่งขึ้น ขณะที่ โจ แอนนา กำลัง อาบน้ำ
แม่ของเธอ ได้พูดคุย เกี่ยวกับการ มีประจำเดือน แม่ได้ อธิบาย ว่าตอนนี้ ร่างกาย ของเธอ ได้เข้าสู่ การเป็น ผู้ใหญ่แล้ว แล้วอยู่ๆ พ่อก็ เปิดประตู เข้ามา และให้ แม่ออกไปก่อน

Brimestone เมื่อ"พระเจ้า"บอกให้เขา...

โจ แอนนา พ่อของ เธอนั้น เป็นหัวหน้า ลัทธิ ที่นี่ เขามี ความสามารถ ในการ พูดโน้มน้าวใจ ให้คน ที่ฟังอยู่ เชื่อใน ตัวเขาได้ โดยผู้คน ในเมืองนี้ ต่างก็ ศรัทธา และเชื่อถือ
คำพูด หัวหน้า ลัทธิ คนนี้ ส่วนแม่ ของโจ แอนนา นั้น เธอเป็น เพียงอม่บ้าน ธรรมดา ที่ดู จะเกรงกลัว สามี เอามากๆ ในคืนหนึ่ง ขณะที่ โจ แอนนา ปวดท้อง เธอก็ได้
ออกมา เข้าห้องน้ำ ก็พบว่า ตนเอง ได้มี ประจำเดือน เป็นครั้งแรก และตอนนั้น เธอก็ ได้เห็น พ่อของเธอ พาแม่ เข้าไป ที่คอก เลี้ยงสัตว์ โจ แอนนา ได้ตาม ไปแอบดู
ก็เห็นพ่อ ท่องยทสวด ถึงพระเจ้า แล้วก็ ใช้แซ่ เคี้ยนตี แม่ของเธอ อย่างแรง หลายต่อ หลายครั้ง วันรุ่งขึ้น ขณะที่ โจ แอนนา กำลัง อาบน้ำ
แม่ของเธอ ได้พูดคุย เกี่ยวกับการ มีประจำเดือน แม่ได้ อธิบาย ว่าตอนนี้ ร่างกาย ของเธอ ได้เข้าสู่ การเป็น ผู้ใหญ่แล้ว แล้วอยู่ๆ พ่อก็ เปิดประตู เข้ามา และให้ แม่ออกไปก่อนชายผู้ธรรมดาแต่โคตรอันตราย แม้แต่แก๊งมาเฟียรัสเซียชายผู้ธรรมดาแต่โคตรอันตราย แม้แต่แก๊งมาเฟียรัสเซียชายผู้ธรรมดาแต่โคตรอันตราย แม้แต่แก๊ง มาเฟียรัสเซีย

see also : ชายผู้ธรรมดาแต่โคตรอันตราย แม้แต่แก๊งมาเฟียรัสเซีย