บทความ » case39 ใครก็ตามที่อยู่ใกล้เด็กคนนี้ จะต้องมีอันเป็นไป

case39 ใครก็ตามที่อยู่ใกล้เด็กคนนี้ จะต้องมีอันเป็นไป

7 สิงหาคม 2021
358   0

case39 ใครก็ตามที่อยู่ใกล้เด็กคนนี้ จะต้องมีอันเป็นไป

case39 ใครก็ตามที่อยู่ใกล้เด็กคนนี้ จะต้องมีอันเป็นไป

หนังเปิดเรื่อง มาที่ เอมิลี่ นักสงัคม สงเคราะห์ หน้าที่ ของเธอ คือการทำคดี เกี่ยวกับ เด็กและครอบครัว และนับวัน ปัญหานี้ ก็เกิดขึ้นมา ในสังคมมากขึ้น เจ้านายของเธอ
ได้ให้คดี ของ 39 มาให้เธอ คดีของ เด็กหญิง คนหนึ่ง ที่ชื่อลิลลี่ วันต่อมา เธอเดินทาง ไปที่ บ้านเด็กคนนั้น เพื่อไปทำคดี เมื่อมาถึง เธอก็ ได้เจอกับ แม่เด็กคนนั้น พวกเธออาศัย
อยู่ใน บ้านหลังหนึ่ง เอมิลี่ นั้น บอกกับ พ่อแม่ เด็กว่า เธอได้ รับแจ้งมาว่า ลูกสาวของพวกคุณ กำลัง แสดงพฤษติกรรม การถูก ละทิ้ง เธอจึง อยากมาคุย กับทั้งสอง เพื่อแก้
ปัญหา แต่พวกเขา ก็บอกว่า พวกเขา ไม่ได้ มีปัญหาอะไร เธอจึง ต้องขอตัว กลับไปก่อน สถานสงเคราะห์ ก็ได้เชิญ พ่อแม่ ของลิลลี่ มาคุยกันใหม่ และพ่อแม่ ของพวกเขา
ก็บอกว่า พวกเขา คุยกัน ปรับความเข้าใจ กับลิลลี่ เรียบร้อยแล้ว เอมิลี่ ก็ยัง ไม่ปีกใจเชื่อ และเธอ ก็ออกไปคุยกับ ลิลลี่ เธอนั้น มีท่าที ที่ดูเศร้า เธอเข้าไปคุย กับลิลลี่
ลิลลี่เล่าว่า พ่อแม่ ของเธอ นั้นเกลียดเธอ พวกเขา พูดว่า จะทำให้ลิลลี่ ไปลงนรก บ่ายวันนั้น เธอจึง ไปขอให้ เพื่อนที่ เป็นตำรวจของเธอ ให้จับตา คอยดู บ้านของ ลิลลี่
หน่อยได้ไหม

case39 ใครก็ตามที่อยู่ใกล้เด็กคนนี้ จะต้องมีอันเป็นไป

หนังเปิดเรื่อง มาที่ เอมิลี่ นักสงัคม สงเคราะห์ หน้าที่ ของเธอ คือการทำคดี เกี่ยวกับ เด็กและครอบครัว และนับวัน ปัญหานี้ ก็เกิดขึ้นมา ในสังคมมากขึ้น เจ้านายของเธอ
ได้ให้คดี ของ 39 มาให้เธอ คดีของ เด็กหญิง คนหนึ่ง ที่ชื่อลิลลี่ วันต่อมา เธอเดินทาง ไปที่ บ้านเด็กคนนั้น เพื่อไปทำคดี เมื่อมาถึง เธอก็ ได้เจอกับ แม่เด็กคนนั้น พวกเธออาศัย
อยู่ใน บ้านหลังหนึ่ง เอมิลี่ นั้น บอกกับ พ่อแม่ เด็กว่า เธอได้ รับแจ้งมาว่า ลูกสาวของพวกคุณ กำลัง แสดงพฤษติกรรม การถูก ละทิ้ง เธอจึง อยากมาคุย กับทั้งสอง เพื่อแก้
ปัญหา แต่พวกเขา ก็บอกว่า พวกเขา ไม่ได้ มีปัญหาอะไร เธอจึง ต้องขอตัว กลับไปก่อน สถานสงเคราะห์ ก็ได้เชิญ พ่อแม่ ของลิลลี่ มาคุยกันใหม่ และพ่อแม่ ของพวกเขา
ก็บอกว่า พวกเขา คุยกัน ปรับความเข้าใจ กับลิลลี่ เรียบร้อยแล้ว เอมิลี่ ก็ยัง ไม่ปีกใจเชื่อ และเธอ ก็ออกไปคุยกับ ลิลลี่ เธอนั้น มีท่าที ที่ดูเศร้า เธอเข้าไปคุย กับลิลลี่
ลิลลี่เล่าว่า พ่อแม่ ของเธอ นั้นเกลียดเธอ พวกเขา พูดว่า จะทำให้ลิลลี่ ไปลงนรก บ่ายวันนั้น เธอจึง ไปขอให้ เพื่อนที่ เป็นตำรวจของเธอ ให้จับตา คอยดู บ้านของ ลิลลี่
หน่อยได้ไหม