บทความ » Elsu สอนเล่นเอลซุป่า สายยิง2นัดแตก!!! +ทริคการซูมแบบสบึยๆ

Elsu สอนเล่นเอลซุป่า สายยิง2นัดแตก!!! +ทริคการซูมแบบสบึยๆ

18 มิถุนายน 2021
352   0

Elsu สอนเล่นเอลซุป่า สายยิง2นัดแตก!!! +ทริคการซูมแบบสบึยๆ

Elsu สอนเล่นเอลซุป่า สายยิง2นัดแตก!!! +ทริคการซูมแบบสบึยๆ

เราสามารถ เก็บสแต็ก 3 ทำให้ ตอนเกิด รีบอัพ สกิล 2 เราสามารถ ยิงไกล ยิงซูม สไนซ์ ระยะไกล หรือถ้า อยู่ใกล้ สามารถ ยิงแบบ

ปืนสั้นได้ ให้มัน อยู่ใกล้ๆ แล้วปล่อยเลย
วิธีการฟาร์ม ให้เรา ฟามฟ้า ลากไปอยู่ กับตัวเล็ก แล้วยิง สกิล 2 เราจะฟาม 2 กอง ในจังหวะนี้ เอลสุ ตัวละคร ดาเมจแรงมาก

สกิล 2 ยิง แปะๆไป สกิล 2 ถ้ากดไป ดาเมจ 1400
ดาเมจ 1400 เยอะกว่า พันนิชอีก ถ้าต้นเกม เราเก็บ สไนซ์ไว้ 3 เม็ด ถ้าเรายิง 1200 3 นัด แรงมากนะ ได้ 3600 บวกพันนิช 1000 กว่า

ทำให้ ตัวเล็ก กับบัพห้า ตายไว
สกิล 1 สำคัญ ที่สุด ของเอลสุ คือการ วางแทรบ การวาง ถ้าเราดู มันจะ วางเฉยๆป่าว ถ้ามี ศุตรู มายืนใน กับดัก ของมัน

แล้วยิงๆแปะ จะโดน ดาเมจ เพิ่มขึ้น อัลติ เวลาใช้
จะกระโดด ไปข้างหลัง การซูม มันจะมี การซูม อยู่หลายแบบ มี 100 เต็มเส้น คือโดนชัวๆ และก็ ซูม แบบ ไม่ต้อง เต็มมาก

สะบัด ยิงไป ซึ่งการ ซูมไม่เต็มมาก มันจะใช้ หน่วงเยอะ
ถ้าเป็นไปได้ ให้ชาร์จ ให้เต็มที่

แล้วค่อยยิง สังเกตดู เวลาเอลสุตี มันจะมี สแต็ก ขึ้นมา 5 สแต็ก รัวๆ ถ้าสกิล 1 เรายิง ปกติ สกิลหัวร้อน ของเอลสุ มันจะมา พร้อมกับส กิล 1
มนัจั เจาะเกาะ 11 เปอร์เซน เก็บได้ สูงสุด 5 % เท่ากับ เราสามารถ เจาะเกาะได้ 55 % วกกับ มุรา จะเป็น 95 %

Elsu สอนเล่นเอลซุป่า สายยิง2นัดแตก!!! +ทริคการซูมแบบสบึยๆ

เราสามารถ เก็บสแต็ก 3 ทำให้ ตอนเกิด รีบอัพ สกิล 2 เราสามารถ ยิงไกล ยิงซูม สไนซ์ ระยะไกล หรือถ้า อยู่ใกล้ สามารถ ยิงแบบ

ปืนสั้นได้ ให้มัน อยู่ใกล้ๆ แล้วปล่อยเลย
วิธีการฟาร์ม ให้เรา ฟามฟ้า ลากไปอยู่ กับตัวเล็ก แล้วยิง สกิล 2 เราจะฟาม 2 กอง ในจังหวะนี้ เอลสุ ตัวละคร ดาเมจแรงมาก

สกิล 2 ยิง แปะๆไป สกิล 2 ถ้ากดไป ดาเมจ 1400
ดาเมจ 1400 เยอะกว่า พันนิชอีก ถ้าต้นเกม เราเก็บ สไนซ์ไว้ 3 เม็ด ถ้าเรายิง 1200 3 นัด แรงมากนะ ได้ 3600 บวกพันนิช 1000 กว่า

ทำให้ ตัวเล็ก กับบัพห้า ตายไว
สกิล 1 สำคัญ ที่สุด ของเอลสุ คือการ วางแทรบ การวาง ถ้าเราดู มันจะ วางเฉยๆป่าว ถ้ามี ศุตรู มายืนใน กับดัก ของมัน แล้วยิงๆแปะ จะโดน ดาเมจ เพิ่มขึ้น อัลติ เวลาใช้
จะกระโดด ไปข้างหลัง การซูม มันจะมี การซูม อยู่หลายแบบ มี 100 เต็มเส้น คือโดนชัวๆ และก็ ซูม แบบ ไม่ต้อง เต็มมาก สะบัด ยิงไป ซึ่งการ ซูมไม่เต็มมาก มันจะใช้ หน่วงเยอะ
ถ้าเป็นไปได้ ให้ชาร์จ ให้เต็มที่ แล้วค่อยยิง สังเกตดู เวลาเอลสุตี มันจะมี สแต็ก ขึ้นมา 5 สแต็ก รัวๆ ถ้าสกิล 1 เรายิง ปกติ สกิลหัวร้อน ของเอลสุ มันจะมา พร้อมกับส กิล 1
มนัจั เจาะเกาะ 11 เปอร์เซน เก็บได้ สูงสุด 5 % เท่ากับ เราสามารถ เจาะเกาะได้ 55 % วกกับ มุรา จะเป็น 95 %