บทความ » Fairy Tale of Love นางฟ้าตกสวรรค์ (2017)

Fairy Tale of Love นางฟ้าตกสวรรค์ (2017)

19 กุมภาพันธ์ 2021
1072   0

Fairy Tale of Love นางฟ้าตกสวรรค์ (2017)

Fairy Tale of Love นางฟ้าตกสวรรค์ (2017)

ภาพยนต์เรื่องนี้ เป็นเรื่องราว ของเทพธิดา แห่งความซวย ที่หนี ออกมาจาก ห้องแห่ง ความว่างเปล่า บนสวรรค์ ซึ่งพระเอก ก็มี ชื่อว่า เฉินม่อ เขาเป็น หนุ่มโสด
ที่อยู่ คนเดียว มานาน เขามีความฝัน อยากเป็น นักวาด การ์ตูน เช้าขึ้นมา พระเอก ก็ลง ไปทิ้งขยะ และจะเอา ผลงาน การ์ตูน ที่พึ่ง วาดเสร็จ ไปนำเสนอ แต่เขา
ถูกนำผลงาน โยนลงขยะ ซักพัก ก็นึก ขึ้นได้ ก็ต้อง ย้อนกลับไป นำมัน ขึ้นมา จากถังขยะ และปั่นจักรยาน ไปเพื่อ นำเสนอ ผลงาน ให้ทัน แต่สุดท้าย แม้ว่า จะพยายาม
วิ่งเร็ว แค่ไหน แต่ก็มา ไม่ทันอยู่ดี พระเอก ได้ซื้อของกิน ที่ร้าน สะดวกซื้อ เมื่อเดิน ออกมา เขาก็ รู้สึกว่า มีลมเย็น ๆ พัดผ่าน ตัวของเขาไป

Fairy Tale of Love นางฟ้าตกสวรรค์ (2017)

ภาพยนต์เรื่องนี้ เป็นเรื่องราว ของเทพธิดา แห่งความซวย ที่หนี ออกมาจาก ห้องแห่ง ความว่างเปล่า บนสวรรค์ ซึ่งพระเอก ก็มี ชื่อว่า เฉินม่อ เขาเป็น หนุ่มโสด
ที่อยู่ คนเดียว มานาน เขามีความฝัน อยากเป็น นักวาด การ์ตูน เช้าขึ้นมา พระเอก ก็ลง ไปทิ้งขยะ และจะเอา ผลงาน การ์ตูน ที่พึ่ง วาดเสร็จ ไปนำเสนอ แต่เขา
ถูกนำผลงาน โยนลงขยะ ซักพัก ก็นึก ขึ้นได้ ก็ต้อง ย้อนกลับไป นำมัน ขึ้นมา จากถังขยะ และปั่นจักรยาน ไปเพื่อ นำเสนอ ผลงาน ให้ทัน แต่สุดท้าย แม้ว่า จะพยายาม
วิ่งเร็ว แค่ไหน แต่ก็มา ไม่ทันอยู่ดี พระเอก ได้ซื้อของกิน ที่ร้าน สะดวกซื้อ เมื่อเดิน ออกมา เขาก็ รู้สึกว่า มีลมเย็น ๆ พัดผ่าน ตัวของเขาไป

ภาพยนต์เรื่องนี้ เป็นเรื่องราว ของเทพธิดา แห่งความซวย ที่หนี ออกมาจาก ห้องแห่ง ความว่างเปล่า บนสวรรค์ ซึ่งพระเอก ก็มี ชื่อว่า เฉินม่อ เขาเป็น หนุ่มโสด
ที่อยู่ คนเดียว มานาน เขามีความฝัน อยากเป็น นักวาด การ์ตูน เช้าขึ้นมา พระเอก ก็ลง ไปทิ้งขยะ และจะเอา ผลงาน การ์ตูน ที่พึ่ง วาดเสร็จ ไปนำเสนอ แต่เขา
ถูกนำผลงาน โยนลงขยะ ซักพัก ก็นึก ขึ้นได้ ก็ต้อง ย้อนกลับไป นำมัน ขึ้นมา จากถังขยะ และปั่นจักรยาน ไปเพื่อ นำเสนอ ผลงาน ให้ทัน แต่สุดท้าย แม้ว่า จะพยายาม
วิ่งเร็ว แค่ไหน แต่ก็มา ไม่ทันอยู่ดี พระเอก ได้ซื้อของกิน ที่ร้าน สะดวกซื้อ เมื่อเดิน ออกมา เขาก็ รู้สึกว่า มีลมเย็น ๆ พัดผ่าน ตัวของเขาไป

see also : Young Ones “เมืองเดือด วัยระอุ” น้ำมีค่ามากกว่าเทคโนโลยี