บทความ » Groot แห่งทีม Guardians of the Galaxy รวม TOP10 Moment

Groot แห่งทีม Guardians of the Galaxy รวม TOP10 Moment

12 พฤษภาคม 2021
533   0

Groot แห่งทีม Guardians of the Galaxy รวม TOP10 Moment

Groot แห่งทีม Guardians of the Galaxy รวม TOP10 Moment

ตอนที่ ร็อคเกต และ กัมโมล่า กำลัง รวมหัวกัน เพื่อที่จะ แหกคุก ในระหส่าง ที่พวกเขา กำลัง วางแผน กันอยู่นั้น กรู้ด ที่ได้นั่ง ร่วมโต๊ะอยู่ ก็ได้ฟัง ถึงแผนการณ์ ของร็อคเกต และกรู้ด
ก็สื่อ บริสุทธิ์ เพราะยัง ฟังแผน ไม่ทันจบ เขาก็ เดินดุ่มๆ เข้าไป ดิ่งเอา แบตเตอรี่ โดยไม่ ถามหรือ ปรึกษาใครเลย จนเขา ดึงแบตเตอรี่ ออกมา ทำให้ คุกแห่งนี้ เข้าสู่ ภาวะ ฉุกเฉิน ทันที
เหล่าผู้คุม ต่างเข้ามา ล้อมกรู้ด เอาไว้ จนทำให้ กรู้ด เปิดโหมด โจมตี เข้าจัดการ กับเหล่า ผู้คุม ทันที พร้อมกับ ร็คอเกต ที่ต้อง

โดดสุด แล้วเข้ามา ช่วยเหลือ จัดการ กับเหล่า ผู้คุม
อีกคน แหม ทีหลัง ปรึกษา เพื่อนก่อน ก็ได้นะกรู้ด ต่อมา ในตอนที่ จะลอบเข้าไป สังหาร ดลแนน พวกเขา ฝ่าดง ทหาร เข้ามา

แต่พวกมัน ก็มา กันเยอะ ซะเหลือเกิน จนกรู้ด ได้โชว์ ไม้เด็ด
ออกมา ซึ่งก็ เป็นไม้เด็ด จริงๆ

นะครับ เพราะกรู้ก ได้ใช้ แขนของเขา ยืดยาว และเสียบ ทะลุ เข้าไป จนทหาร เหล่านั้น กลายเป็น ลูกชิ้นปิ้ง ไปเลยล่ะครับ จากนั้น เขาก็ได้ สะบัก ไปมา
จนจัดการ กับทหาร กองนี้ ลงไป อย่างง่ายดาย

Groot แห่งทีม Guardians of the Galaxy รวม TOP10 Moment

ตอนที่ ร็อคเกต และ กัมโมล่า กำลัง รวมหัวกัน เพื่อที่จะ แหกคุก ในระหส่าง ที่พวกเขา กำลัง วางแผน กันอยู่นั้น กรู้ด ที่ได้นั่ง ร่วมโต๊ะอยู่ ก็ได้ฟัง ถึงแผนการณ์ ของร็อคเกต และกรู้ด
ก็สื่อ บริสุทธิ์ เพราะยัง ฟังแผน ไม่ทันจบ เขาก็ เดินดุ่มๆ เข้าไป ดิ่งเอา แบตเตอรี่ โดยไม่ ถามหรือ ปรึกษาใครเลย จนเขา ดึงแบตเตอรี่ ออกมา ทำให้ คุกแห่งนี้ เข้าสู่ ภาวะ ฉุกเฉิน ทันที
เหล่าผู้คุม ต่างเข้ามา ล้อมกรู้ด เอาไว้ จนทำให้ กรู้ด เปิดโหมด โจมตี เข้าจัดการ กับเหล่า ผู้คุม ทันที พร้อมกับ ร็คอเกต ที่ต้อง โดดสุด แล้วเข้ามา ช่วยเหลือ จัดการ กับเหล่า ผู้คุม
อีกคน แหม ทีหลัง ปรึกษา เพื่อนก่อน

ก็ได้นะกรู้ด ต่อมา ในตอนที่ จะลอบเข้าไป สังหาร ดลแนน พวกเขา ฝ่าดง ทหาร เข้ามา แต่พวกมัน ก็มา กันเยอะ ซะเหลือเกิน จนกรู้ด ได้โชว์ ไม้เด็ด
ออกมา ซึ่งก็ เป็นไม้เด็ด จริงๆ นะครับ เพราะกรู้ก ได้ใช้ แขนของเขา ยืดยาว และเสียบ ทะลุ เข้าไป จนทหาร เหล่านั้น กลายเป็น

ลูกชิ้นปิ้ง ไปเลยล่ะครับ จากนั้น เขาก็ได้ สะบัก ไปมา
จนจัดการ กับทหาร กองนี้ ลงไป อย่างง่ายดาย

see also : Nike กับความยั่งยืนจากวงการแฟชั่น