บทความ » HOARDER ช้างเธออยู่ไหน ? The Common Thread|

HOARDER ช้างเธออยู่ไหน ? The Common Thread|

26 มิถุนายน 2021
282   0

HOARDER ช้างเธออยู่ไหน ? The Common Thread| The Common Thread

HOARDER ช้างเธออยู่ไหน ? The Common Thread| The Common Thread

ประเด็น ที่สำคัญ ในเรื่องนี้ พักประเก็น เรื่องรองเท้า คุณตา เอ็ดเวิร์ด ณ ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ สังเกตว่า รอยเลือด มีอยู่ 2 แบบ รอยแบบ มีการกระเซ็น
ส่วนอีกแบย เป็นวงกบม เหมือนเกิดจาก ใครบางคน ที่มีบาดแผล แล้วยืน อยู่นิ่งๆ เลือดที่ออก มาจาก ปากแผล จะหยดลง ตรงๆ จากบน ลงล่าง ซึ่งก็
จะมี ขนาด แต่ละ ระดับ ตามความสูง หรือตาม องศา นีเอง ทำให้ ตำรวจ รู้ว่า คนร้าย ได้รับ บาดแผล ในตอน ก่อเรื่อง และทิ้งเลือด เป็น หลักฐาน สำคัญ ของเรืองนี้ด้วย
อยากให้ ทุกคน ตำตำแหน่ง เลือด เอาไว้ให้ดี

HOARDER ช้างเธออยู่ไหน ?  The Common Thread| The Common Thread

ประเด็น ที่สำคัญ ในเรื่องนี้ พักประเก็น เรื่องรองเท้า คุณตา เอ็ดเวิร์ด ณ ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ สังเกตว่า รอยเลือด มีอยู่ 2 แบบ รอยแบบ มีการกระเซ็น
ส่วนอีกแบย เป็นวงกบม เหมือนเกิดจาก ใครบางคน ที่มีบาดแผล แล้วยืน อยู่นิ่งๆ เลือดที่ออก มาจาก ปากแผล จะหยดลง ตรงๆ จากบน ลงล่าง ซึ่งก็
จะมี ขนาด แต่ละ ระดับ ตามความสูง หรือตาม องศา นีเอง ทำให้ ตำรวจ รู้ว่า คนร้าย ได้รับ บาดแผล ในตอน ก่อเรื่อง และทิ้งเลือด เป็น หลักฐาน สำคัญ ของเรืองนี้ด้วย
อยากให้ ทุกคน ตำตำแหน่ง เลือด เอาไว้ให้ดี

ประเด็น ที่สำคัญ ในเรื่องนี้ พักประเก็น เรื่องรองเท้า คุณตา เอ็ดเวิร์ด ณ ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ สังเกตว่า รอยเลือด มีอยู่ 2 แบบ รอยแบบ มีการกระเซ็น
ส่วนอีกแบย เป็นวงกบม เหมือนเกิดจาก ใครบางคน ที่มีบาดแผล แล้วยืน อยู่นิ่งๆ เลือดที่ออก มาจาก ปากแผล จะหยดลง ตรงๆ จากบน ลงล่าง ซึ่งก็
จะมี ขนาด แต่ละ ระดับ ตามความสูง หรือตาม องศา นีเอง ทำให้ ตำรวจ รู้ว่า คนร้าย ได้รับ บาดแผล ในตอน ก่อเรื่อง และทิ้งเลือด เป็น หลักฐาน สำคัญ ของเรืองนี้ด้วย
อยากให้ ทุกคน ตำตำแหน่ง เลือด เอาไว้ให้ดีBritney Spears พูดต่อหน้าชั้นศาลด้วยตัวเองครั้งแรกในรอบหลายปีBritney Spears พูดต่อหน้าชั้นศาลด้วยตัวเองครั้งแรกในรอบหลายปีBritney Spears พูดต่อหน้าชั้นศาลด้วยตัวเองครั้งแรกในรอบหลายปี

see also : Britney Spears พูดต่อหน้าชั้นศาลด้วยตัวเองครั้งแรกในรอบหลายปี