บทความ » Jutsu Rank ระดับหมวดหมู่เทคนิควิชานินจา ที่ถูกบันทึกเอาไว้

Jutsu Rank ระดับหมวดหมู่เทคนิควิชานินจา ที่ถูกบันทึกเอาไว้

3 มิถุนายน 2021
613   0

Jutsu Rank ระดับหมวดหมู่เทคนิควิชานินจา ที่ถูกบันทึกเอาไว้

Jutsu Rank ระดับหมวดหมู่เทคนิควิชานินจา ที่ถูกบันทึกเอาไว้

เริ่มกันที่ ระดับ E หรือแรงค์ E ระดับนี้ มีไว้ สำหรับ นักเรียน ในอคาเดมี่ ที่จะต้อง เรีนยรู้ เทคนิค ขั้นพื้นฐาน ต่างๆ

ก่อนที่ พวกเขา จะเป็น นินจา อย่างเต็มตัว ประกอบ ไปด้วย วิชา แปรงร่าง
จัดอยู่ใน แทคนิค วิชา ขั้นพื้นฐาน จากการ ผสาน อินจอ กุน มะแม เทคนิคนี้ ไม่ใช่การ ปลอมตัว เป็นบุคคลอื่น ผู้ใช้ สามารถ

เปลี่ยนเป็น วัตถุ ที่ไม่มี ชีวิตได้ ส่นใหญ่ เทคนิคนี้ จะถูกใช้ ก็ต่อเมื่อ
การรวบรวม ข่าวกรอง แต่วิขานี้ ก็ไม่ได้ ง่ายสำหรับ ใครหลายๆคน เพราะการ จะแปรงร่าง เป็น สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ผู้ใช้ จะต้อง

เก็บราย ละเอียด ให้ได้มาก ที่สุด หากผู้ใช้ ไม่มี ประสบการณ์ การแปรงร่าง
ก็มักจะ มีความ คลาดเคลื่อน อย่างเห็น ได้ชัด ดช่น รอยขูด ตำหนิต่างๆ รวมไปถึง กลิ่นที่ ไม่เป็น เอกลักษณ์ ของต้นแบบ ซึนาเดะ

มักใช้ เทคนิคนี้ ให้เธอ ดูอ่อนกว่าวัย ไป 10 ปี
เพื่อปกป้อง ตัวตน ของเธอ และกลับสู่ ร่างเดิม ของเธอ เมื่อมัน สูญสิ้น ในส่วนนั้น ทางด้าน อานิโระ มักจะ ใช้เทคนิคนี้

ในรูปลักษณ์ ก็จะ ลกบัสู่ ร่างเดิม ทันที
คาถา มหาลันจวน จัดอยู่ใน วิชา นินจา ทั่วไป จากการ ผสาน ละแม ถูกคิดขึ้น โดยความ พิเรน ของอุสุมากิ นารูโตะ

เขาสร้าง เทคนิคนี้ เพื่อเล่น แผลงๆ กับผู้ชาย โดยใช้ วิชา แปรงร่างเป็น
สาวสวย สุดเซกซี่ เทคนิคนี้ จะสร้าง ความรุนแรง ต่อผู้ชาย ที่มี ตันหาสูง

Jutsu Rank ระดับหมวดหมู่เทคนิควิชานินจา ที่ถูกบันทึกเอาไว้

เริ่มกันที่ ระดับ E หรือแรงค์ E ระดับนี้ มีไว้ สำหรับ นักเรียน ในอคาเดมี่ ที่จะต้อง เรีนยรู้ เทคนิค ขั้นพื้นฐาน ต่างๆ ก่อนที่ พวกเขา จะเป็น นินจา อย่างเต็มตัว ประกอบ ไปด้วย วิชา แปรงร่าง
จัดอยู่ใน แทคนิค วิชา ขั้นพื้นฐาน จากการ ผสาน อินจอ กุน มะแม เทคนิคนี้ ไม่ใช่การ ปลอมตัว เป็นบุคคลอื่น ผู้ใช้ สามารถ เปลี่ยนเป็น วัตถุ ที่ไม่มี ชีวิตได้ ส่นใหญ่ เทคนิคนี้ จะถูกใช้ ก็ต่อเมื่อ
การรวบรวม ข่าวกรอง แต่วิขานี้ ก็ไม่ได้ ง่ายสำหรับ ใครหลายๆคน เพราะการ จะแปรงร่าง เป็น สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ผู้ใช้ จะต้อง เก็บราย ละเอียด ให้ได้มาก ที่สุด หากผู้ใช้ ไม่มี ประสบการณ์ การแปรงร่าง
ก็มักจะ มีความ คลาดเคลื่อน อย่างเห็น ได้ชัด ดช่น รอยขูด ตำหนิต่างๆ รวมไปถึง กลิ่นที่ ไม่เป็น เอกลักษณ์ ของต้นแบบ ซึนาเดะ มักใช้ เทคนิคนี้ ให้เธอ ดูอ่อนกว่าวัย ไป 10 ปี
เพื่อปกป้อง ตัวตน ของเธอ และกลับสู่ ร่างเดิม ของเธอ เมื่อมัน สูญสิ้น ในส่วนนั้น ทางด้าน อานิโระ มักจะ ใช้เทคนิคนี้ ในรูปลักษณ์ ก็จะ ลกบัสู่ ร่างเดิม ทันที
คาถา มหาลันจวน จัดอยู่ใน วิชา นินจา ทั่วไป จากการ ผสาน ละแม ถูกคิดขึ้น โดยความ พิเรน ของอุสุมากิ นารูโตะ เขาสร้าง เทคนิคนี้ เพื่อเล่น แผลงๆ กับผู้ชาย โดยใช้ วิชา แปรงร่างเป็น
สาวสวย สุดเซกซี่ เทคนิคนี้ จะสร้าง ความรุนแรง ต่อผู้ชาย ที่มี ตันหาสูง

see also : ปรับสมดุลเซิฟไทย การกลับมาของเมจที่ถูกลืม และเทพสงคราม Lu Bu