บทความ » KENNETH PARKS ละเมอ…มรณะ | The Common Thread

KENNETH PARKS ละเมอ…มรณะ | The Common Thread

2 กุมภาพันธ์ 2021
648   0

KENNETH PARKS ละเมอ…มรณะ | The Common Thread

KENNETH PARKS ละเมอ…มรณะ | The Common Thread

ย้อนกลับไป ในวันหนึ่ง ของเดือน พฤษภาคม ปี 1987 ได้เกิด คดีประหลาดขึ้น เมื่อมี ชายชาว แคนาดา คนหนึ่ง ได้ละเมอ ลุกออก จากเตียง เดินไปยัง รถและขับ ตรงไปยัง บ้านพ่อตา แม่ยาย
ของเขา ที่อยู่ห่าง ออกไป ราวๆ 20 กิโลเมตร และได้ ลงมือ ก่อเหตุ ฆาตรกรรม ชายคนนี้ กล่าวอ้าง

ว่าใน ตอนนั้น เขาไม่มี สติ รู้ตัว ซักนิดเลย ว่าเขา ทำอะไร ลงไปบ้าง
ผลของ คำพิพากษา ในคดีนี้ ก็คือ ชายคนนี้ ไม่มี ความผิด ไม่ได้ วิกลจริต และไม่มี คำสั่ง ให้เข้ารับ การบำบัด รักษา ใดๆ ที่มา ที่ไป ของคดีแปลกนี้ คืออะไร กันแน่ ?

การที่ จำเลย กล่าวอ้างว่า ที่ตน ก่อเหตุ ฆาตรกรรม ลงไป เพราะว่า เขาอยู่ ในสภาวะ ที่กำลัง ละเมอ และไม่มี

สติ รู้ตัว เป็นหนึ่ง ในข้อ กล่าวอ้าง ที่ถูก นำไปใช้ ในชั้นศาล มาบ้างแล้ว
หลายต่อ หลายครั้ง แต่มัน ก็มีเพียง ไม่กี่ครั้ง ที่ข้อ กล่าวอ้าง เหล่านี้ มีน้ำหนัก มีพยาน หลักฐาน และเหตุผล มากเพียงพอ

KENNETH PARKS ละเมอ...มรณะ | The Common Thread

ย้อนกลับไป ในวันหนึ่ง ของเดือน พฤษภาคม ปี 1987 ได้เกิด คดีประหลาดขึ้น เมื่อมี ชายชาว แคนาดา คนหนึ่ง ได้ละเมอ ลุกออก จากเตียง เดินไปยัง รถและขับ ตรงไปยัง บ้านพ่อตา แม่ยาย
ของเขา ที่อยู่ห่าง ออกไป ราวๆ 20 กิโลเมตร และได้ ลงมือ ก่อเหตุ ฆาตรกรรม ชายคนนี้ กล่าวอ้าง ว่าใน

ตอนนั้น เขาไม่มี สติ รู้ตัว ซักนิดเลย ว่าเขา ทำอะไร ลงไปบ้าง
ผลของ คำพิพากษา ในคดีนี้ ก็คือ ชายคนนี้ ไม่มี ความผิด ไม่ได้ วิกลจริต และไม่มี คำสั่ง ให้เข้ารับ การบำบัด รักษา ใดๆ ที่มา ที่ไป ของคดีแปลกนี้ คืออะไร กันแน่ ?

การที่ จำเลย กล่าวอ้างว่า ที่ตน ก่อเหตุ ฆาตรกรรม ลงไป เพราะว่า เขาอยู่ ในสภาวะ ที่กำลัง ละเมอ และไม่มี

สติ รู้ตัว เป็นหนึ่ง ในข้อ กล่าวอ้าง ที่ถูก นำไปใช้ ในชั้นศาล มาบ้างแล้ว
หลายต่อ หลายครั้ง แต่มัน ก็มีเพียง ไม่กี่ครั้ง ที่ข้อ กล่าวอ้าง เหล่านี้ มีน้ำหนัก มีพยาน หลักฐาน และเหตุผล มากเพียงพอ

see also : Gokusen มหากาพย์ ลูกสาวเจ้าพ่อ-ขอเป็นครู