บทความ » LADY OF THE DYNASTY (2015) หยางกุ้ยเฟย สนมเอกสะท้านเเผ่นดิน

LADY OF THE DYNASTY (2015) หยางกุ้ยเฟย สนมเอกสะท้านเเผ่นดิน

19 มกราคม 2021
736   0

LADY OF THE DYNASTY (2015) หยางกุ้ยเฟย สนมเอกสะท้านเเผ่นดิน

LADY OF THE DYNASTY (2015) หยางกุ้ยเฟย สนมเอกสะท้านเเผ่นดิน

ราชทูต จากต่างเมือง ได้เดินทาง มาที่ เมืองหลวง ราชวงศ์ถัง เขาคนนี้ เป็นคนที่ จดบันทึก เรื่องราว ของ อาณาจักรถัง ที่เป็น ศูนย์กลาง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่มีความเจริญ
ในทุกๆด้าน ซึ่ง ราชทูต คนนี้ มีนามว่า เซ่อถาสิตุ้ด บิช้อป แห่ง จักรวรรต ไปแซนทาย เรื่องนี้ สร้างโดย อิงจาก ประวัติศาสตร์ ในสมัย ราชวงศ์ถัง เป็นหนัง ปี 2015
ซึ่ง version นี้ การเมือง และบทบาท ทางการเมือง ของพระ สนมอย่าง กุ้ยเฟยนั้น เรื่องราว ในบันทึก ครั้งนี้นั้น จะเป็นยังไง ถ้าเพื่อนๆ พร้อมกันแล้ว ไปลุยกันเลย
ฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ถัง ได้ปราบ ฆ่าศึก ที่ชายแดน ได้สำเร็จ ซึ่งพอ ได้ชัยชนะ กลับมานั้น พระองค์ ไม่จัดงาน เฉลิมฉลอง ใดๆ แต่พระองค์ กลับจัดพิธี ไว้อาลัย ให้แก่ เหล่าทหาร ที่เสียชีวิต
ในหน้าที่ ทั้งฝ่าย ของตน และฝ่ายฆ่าศึก ซึ่งห้องเต้ มีสนม 2 คน คือ สนมอู่ สนมเหมยเฟย

LADY OF THE DYNASTY (2015) หยางกุ้ยเฟย สนมเอกสะท้านเเผ่นดิน

ราชทูต จากต่างเมือง ได้เดินทาง มาที่ เมืองหลวง ราชวงศ์ถัง เขาคนนี้ เป็นคนที่ จดบันทึก เรื่องราว ของ อาณาจักรถัง ที่เป็น ศูนย์กลาง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่มีความเจริญ
ในทุกๆด้าน ซึ่ง ราชทูต คนนี้ มีนามว่า เซ่อถาสิตุ้ด บิช้อป แห่ง จักรวรรต ไปแซนทาย เรื่องนี้ สร้างโดย อิงจาก ประวัติศาสตร์ ในสมัย ราชวงศ์ถัง เป็นหนัง ปี 2015
ซึ่ง version นี้ การเมือง และบทบาท ทางการเมือง ของพระ สนมอย่าง กุ้ยเฟยนั้น เรื่องราว ในบันทึก ครั้งนี้นั้น จะเป็นยังไง ถ้าเพื่อนๆ พร้อมกันแล้ว ไปลุยกันเลย
ฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ถัง ได้ปราบ ฆ่าศึก ที่ชายแดน ได้สำเร็จ ซึ่งพอ ได้ชัยชนะ กลับมานั้น พระองค์ ไม่จัดงาน เฉลิมฉลอง ใดๆ แต่พระองค์ กลับจัดพิธี ไว้อาลัย ให้แก่ เหล่าทหาร ที่เสียชีวิต
ในหน้าที่ ทั้งฝ่าย ของตน และฝ่ายฆ่าศึก ซึ่งห้องเต้ มีสนม 2 คน คือ สนมอู่ สนมเหมยเฟย

การเมือง และบทบาท ทางการเมือง ของพระ สนมอย่าง กุ้ยเฟยนั้น เรื่องราว ในบันทึก ครั้งนี้นั้น จะเป็นยังไง ถ้าเพื่อนๆ พร้อมกันแล้ว ไปลุยกันเลย
ฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ถัง ได้ปราบ ฆ่าศึก ที่ชายแดน ได้สำเร็จ ซึ่งพอ ได้ชัยชนะ กลับมานั้น พระองค์ ไม่จัดงาน เฉลิมฉลอง ใดๆ แต่พระองค์ กลับจัดพิธี ไว้อาลัย ให้แก่ เหล่าทหาร ที่เสียชีวิต
ในหน้าที่ ทั้งฝ่าย ของตน และฝ่ายฆ่าศึก ซึ่งห้องเต้ มีสนม 2 คน คือ สนมอู่ สนมเหมยเฟย

see also : สรุป 4 ข้อคิด จากหนังสือ Thinking Fast and Slow