บทความ » Lawless 2012 เมื่อพี่น้องตระกูลนี้ที่เขาว่าฆ่าไม่ตาย

Lawless 2012 เมื่อพี่น้องตระกูลนี้ที่เขาว่าฆ่าไม่ตาย

22 เมษายน 2021
632   0

Lawless 2012 เมื่อพี่น้องตระกูลนี้ที่เขาว่าฆ่าไม่ตาย

Lawless 2012 เมื่อพี่น้องตระกูลนี้ที่เขาว่าฆ่าไม่ตาย

พี่น้อง ตระกูลนี้ หนังเหนียว ฆ่าไม่ตาย ดังเช่น พี่ชายคนโต ของฮาร์เวิร์ด เขาเคย ไปรบที่ สงคราม โลก ครั้งที่ 1 เรือรบ ได้ถูกยิง จนจมลง คนตาย ทั้งกองพัน แต่มีแค่ ฮาร์เวิร์ด
คนเดียว ที่รอดมาได้ ส่วนฟิริค คนกลางนี้ ในปี เดียวกัน กับฮาร์เวิร์ด ไข้หวัด สเปน ระบาดหนัก เกือบคร่า ชีวิตคน ในรัฐ ไปจนหมด พ่อแม่ และฟอรคิ ติดไข้หวัด ในขณะที่
พ่อแม่ ตายเพราะ พิษไข้ แต่ฟอริค กลับต่อสู้ กับมัน แล้วรอด มาได้ เฉยเลยครับ แต่น้องชาย คนสุดท้อ ง เขามี นิสัยอ่อนโยน และไม่ สู้คน แตกต่าง จากพี่ๆ ที่มี นิสัย
บ้าเลือด ไม่กลัวตาย สังเกต ได้จาก ตแนเด็ก ๆ แจ็ค ร้องไห้ อย่างหนัก เพราะ ไม่กล้า ฆ่าหมู แต่แจ็ค ก็มี ข้อดี ทดแทน

ข้อด้อย เหล่านั้น ด้วยความ ฉลาด และมี ไหวพริบ
ในพี่น้อง ทั้งสามคน

Lawless 2012 เมื่อพี่น้องตระกูลนี้ที่เขาว่าฆ่าไม่ตาย

พี่น้อง ตระกูลนี้ หนังเหนียว ฆ่าไม่ตาย ดังเช่น พี่ชายคนโต ของฮาร์เวิร์ด เขาเคย ไปรบที่ สงคราม โลก ครั้งที่ 1 เรือรบ ได้ถูกยิง จนจมลง คนตาย ทั้งกองพัน แต่มีแค่ ฮาร์เวิร์ด
คนเดียว ที่รอดมาได้ ส่วนฟิริค คนกลางนี้ ในปี เดียวกัน กับฮาร์เวิร์ด ไข้หวัด สเปน ระบาดหนัก เกือบคร่า ชีวิตคน ในรัฐ ไปจนหมด พ่อแม่ และฟอรคิ ติดไข้หวัด ในขณะที่
พ่อแม่ ตายเพราะ พิษไข้ แต่ฟอริค กลับต่อสู้ กับมัน แล้วรอด มาได้ เฉยเลยครับ แต่น้องชาย คนสุดท้อ ง เขามี นิสัยอ่อนโยน และไม่ สู้คน แตกต่าง จากพี่ๆ ที่มี นิสัย
บ้าเลือด ไม่กลัวตาย สังเกต ได้จาก ตแนเด็ก ๆ แจ็ค ร้องไห้ อย่างหนัก เพราะ ไม่กล้า ฆ่าหมู แต่แจ็ค ก็มี ข้อดี ทดแทน

ข้อด้อย เหล่านั้น ด้วยความ ฉลาด และมี ไหวพริบ
ในพี่น้อง ทั้งสามคน

พี่น้อง ตระกูลนี้ หนังเหนียว ฆ่าไม่ตาย ดังเช่น พี่ชายคนโต ของฮาร์เวิร์ด เขาเคย ไปรบที่ สงคราม โลก ครั้งที่ 1 เรือรบ ได้ถูกยิง จนจมลง คนตาย ทั้งกองพัน แต่มีแค่ ฮาร์เวิร์ด
คนเดียว ที่รอดมาได้ ส่วนฟิริค คนกลางนี้ ในปี เดียวกัน กับฮาร์เวิร์ด ไข้หวัด สเปน ระบาดหนัก เกือบคร่า ชีวิตคน ในรัฐ ไปจนหมด พ่อแม่ และฟอรคิ ติดไข้หวัด ในขณะที่
พ่อแม่ ตายเพราะ พิษไข้ แต่ฟอริค กลับต่อสู้ กับมัน แล้วรอด มาได้ เฉยเลยครับ แต่น้องชาย คนสุดท้อ ง เขามี นิสัยอ่อนโยน และไม่ สู้คน แตกต่าง จากพี่ๆ ที่มี นิสัย
บ้าเลือด ไม่กลัวตาย สังเกต ได้จาก ตแนเด็ก ๆ แจ็ค ร้องไห้ อย่างหนัก เพราะ ไม่กล้า ฆ่าหมู แต่แจ็ค ก็มี ข้อดี ทดแทน

ข้อด้อย เหล่านั้น ด้วยความ ฉลาด และมี ไหวพริบ
ในพี่น้อง ทั้งสามคน

see also : Apple Event 2021 มีอะไรใหม่น่าสนใจบ้าง