บทความ » Lesson of the Evil (2012) ดอกไม้ปีศาจ

Lesson of the Evil (2012) ดอกไม้ปีศาจ

21 มกราคม 2021
578   0

Lesson of the Evil (2012) ดอกไม้ปีศาจ

Lesson of the Evil (2012) ดอกไม้ปีศาจ

พ่อแม่ ถกเถียงกัน ว่าจะ ทำยังไง กับลูกดี พ่อมี ความเห็นว่า ต้องกีดกันลูก ให้ออกห่าง จากสังคม แต่แม่ ยังคง รับไม่ได้ กับแผนการ ที่เกิดขึ้น กับลูก บังเกิดกล้า การถกเถียง ช่างเสียงดัง
จนทั้งคู่ ไม่รู้ตัว ว่าลูกชาย กำลัง เดินเปลือยกายมา พร้อมกับ มีด ที่ใช้ ฟาดฟัน ทั้งคู่ จนถึง แก่ชีวิต 20 ปีต่อมา ณ โรงเรียน มัธยมปลาย แห่งหนึ่ง

ในช่วงเช้า คุณครู ต่างประชุมกัน
เรื่องที่ เด็กทำ ข้อสอบ กลางภาค ได้เหมือนกัน หลายคน อาจจะ มีการ ทุจริต ในการสอบ แต่ก็ ยังไม่มีใคร จับได้ ว่าเป็น เพราะอะไร อะซึมิ

ครูหล่อ ของเรา เลยตั้ง ทฤษฎีว่า เด็กอาจจะ
ลอกกัน ผ่านมือถือ ถ้าเรา ยึดมือถือ ก่อนเข้า ห้องสอบ อาจจะ ไม่ใช่ เรื่องดีนัก เพราะนั่น เป็นการ ละเมิดสิทธิเด็ก ผมมี วิธีหนึ่ง

จะเสนอ แต่ค่อนข้าง อันตราย เพราะมัน ดูเหมือน จะผิด กฎหมาย
เรา สามารถ บล็อคสัญญาณ มือถือ ในขณะสอบได้ หากได้รับ ความร่วมมือ จากอาจารย์ ที่ปรึกษา ชมรม วิทยุ ครู ชิรุอิ ถึงไอเดีย ของอาจารย์หล่อ จะดี แค่ไหน แต่นี่ มันผิดกฎหมาย เลยนะ
ที่บล็อค สัญญาณมือถือ ทำให้ มือถือ ของเขา ไม่ถูก อนุมัติ ในที่ ประชุม

Lesson of the Evil (2012) ดอกไม้ปีศาจ

พ่อแม่ ถกเถียงกัน ว่าจะ ทำยังไง กับลูกดี พ่อมี ความเห็นว่า ต้องกีดกันลูก ให้ออกห่าง จากสังคม แต่แม่ ยังคง รับไม่ได้ กับแผนการ ที่เกิดขึ้น กับลูก บังเกิดกล้า การถกเถียง ช่างเสียงดัง
จนทั้งคู่ ไม่รู้ตัว ว่าลูกชาย กำลัง เดินเปลือยกายมา พร้อมกับ มีด ที่ใช้ ฟาดฟัน ทั้งคู่ จนถึง แก่ชีวิต 20 ปีต่อมา ณ โรงเรียน มัธยมปลาย

แห่งหนึ่ง ในช่วงเช้า คุณครู ต่างประชุมกัน
เรื่องที่ เด็กทำ ข้อสอบ กลางภาค ได้เหมือนกัน หลายคน อาจจะ มีการ ทุจริต ในการสอบ แต่ก็ ยังไม่มีใคร จับได้ ว่าเป็น เพราะอะไร อะซึมิ

ครูหล่อ ของเรา เลยตั้ง ทฤษฎีว่า เด็กอาจจะ
ลอกกัน ผ่านมือถือ ถ้าเรา

ยึดมือถือ ก่อนเข้า ห้องสอบ อาจจะ ไม่ใช่ เรื่องดีนัก เพราะนั่น เป็นการ ละเมิดสิทธิเด็ก ผมมี วิธีหนึ่ง จะเสนอ แต่ค่อนข้าง อันตราย เพราะมัน ดูเหมือน จะผิด กฎหมาย
เรา สามารถ บล็อคสัญญาณ มือถือ ในขณะสอบได้ หากได้รับ ความร่วมมือ จากอาจารย์ ที่ปรึกษา ชมรม วิทยุ ครู ชิรุอิ ถึงไอเดีย ของอาจารย์หล่อ จะดี แค่ไหน แต่นี่ มันผิดกฎหมาย เลยนะ
ที่บล็อค สัญญาณมือถือ ทำให้ มือถือ ของเขา ไม่ถูก อนุมัติ ในที่ ประชุม

see also : Way Back (2010) พวกเขาต้องออกเดินทางไกลถึง 4,000 ไมล์