บทความ » MobPsycho100 ม๊อบไซโค 100คนพลังจิต 40 นาทีจบ

MobPsycho100 ม๊อบไซโค 100คนพลังจิต 40 นาทีจบ

4 มิถุนายน 2021
371   0

MobPsycho100 ม๊อบไซโค 100คนพลังจิต 40 นาทีจบ

MobPsycho100 ม๊อบไซโค 100คนพลังจิต 40 นาทีจบ

เรื่องนี้ เริ่มที่ เลเกน นักปราบผีเก๊ ที่กำลัง จะไป ปราบผี จริงๆ แล้วผลลัพธ์ ก็แน่นอน ว่าวิญญาณร้าย ไม่เป็น อะไรเลย พร้อมกับ บอกเขา ว่าเกลือ ที่ซื้อมาจาก ร้านสะดวกซื้อ มันใช้
ปราบผี ไม่ได้หรอก แต่เขา ก็ไม่ใช่ คนโง่ ที่มา รับจ้าง ปราบผี ทั้งๆ ที่ ปราบผี ไม่ได้ แน่นอน เพราะความ จริงแล้ว เขามี ลูกศิษย์ ที่ใช้ พลังปราบปี ได้จริงๆ และเขา ได้โทรเรียก
ให้ลูกศิษย์ ของเขา มาที่นี่ และนี่ ก็คือม๊อบ ลูกสิดของเขา ม๊อบเป็น ผู้ให้ พลังจิต ที่เก่งมาก ๆ เรียกได้ว่า เขาเป็น ลูกไซตามะ เลยก็ ว่าได้ เหตุนี้ วิญญานร้าย ตัวนี้ เลยไม่ได้
คณามือ ม๊อบ ซํกเท่าไหร่ และภาพ ก็ตัดมา ที่บ้าน ของม๊อบ ดูเหมือน ว่าทุกคน ในครอบครัว จะรู้ นะครับ ว่าม๊อบ สามารถ ใช้พลังจิตได้ เพราะม๊อบ ชอบงอช้อน ระหว่าง
กินข้าว ริสึ น้องชาย สุดหล่อเท่ ของม๊อบ เขาเนี่ย ก็ดัดช้อน คืนให้ม๊อบ และภาพ ก็ตัดไปที่ โรงเรียน ดูเหมือน ชมรม โทรจิต จะถูกยก ให้เป็น ที่เก็บของ ของชมรม เพาะกาย
เนื่องจาก มีสมาชิก ในชมรม ขาดไป 1 คน พวกชมรม โทรจิต เลยตั้งใจ จะถึง ตัวม๊อบ เขาชมรม ม๊อบที่ สงสาร ก็เลยได้ ตอบตกลง รองประธาน นักเรียน ก็เลย ได้ถาม ม๊อบอีกครั้ง
ให้แน่ใจ ว่านาย จะเข้า ชมรม ที่ไม่มี เป้าหมาย ในชีวิต แบบนี้ ไปเพื่อะไร

MobPsycho100  ม๊อบไซโค 100คนพลังจิต 40 นาทีจบ

เรื่องนี้ เริ่มที่ เลเกน นักปราบผีเก๊ ที่กำลัง จะไป ปราบผี จริงๆ แล้วผลลัพธ์ ก็แน่นอน ว่าวิญญาณร้าย ไม่เป็น อะไรเลย พร้อมกับ บอกเขา ว่าเกลือ ที่ซื้อมาจาก ร้านสะดวกซื้อ มันใช้
ปราบผี ไม่ได้หรอก แต่เขา ก็ไม่ใช่ คนโง่ ที่มา รับจ้าง ปราบผี ทั้งๆ ที่ ปราบผี ไม่ได้ แน่นอน เพราะความ จริงแล้ว เขามี ลูกศิษย์ ที่ใช้ พลังปราบปี ได้จริงๆ และเขา ได้โทรเรียก
ให้ลูกศิษย์ ของเขา มาที่นี่ และนี่ ก็คือม๊อบ ลูกสิดของเขา ม๊อบเป็น ผู้ให้ พลังจิต ที่เก่งมาก ๆ เรียกได้ว่า เขาเป็น ลูกไซตามะ เลยก็ ว่าได้ เหตุนี้ วิญญานร้าย ตัวนี้ เลยไม่ได้
คณามือ ม๊อบ ซํกเท่าไหร่ และภาพ ก็ตัดมา ที่บ้าน ของม๊อบ ดูเหมือน ว่าทุกคน ในครอบครัว จะรู้ นะครับ ว่าม๊อบ สามารถ ใช้พลังจิตได้ เพราะม๊อบ ชอบงอช้อน ระหว่าง
กินข้าว ริสึ น้องชาย สุดหล่อเท่ ของม๊อบ เขาเนี่ย ก็ดัดช้อน คืนให้ม๊อบ และภาพ ก็ตัดไปที่ โรงเรียน ดูเหมือน ชมรม โทรจิต จะถูกยก ให้เป็น ที่เก็บของ ของชมรม เพาะกาย
เนื่องจาก มีสมาชิก ในชมรม ขาดไป 1 คน พวกชมรม โทรจิต เลยตั้งใจ จะถึง ตัวม๊อบ เขาชมรม ม๊อบที่ สงสาร ก็เลยได้ ตอบตกลง รองประธาน นักเรียน ก็เลย ได้ถาม ม๊อบอีกครั้ง
ให้แน่ใจ ว่านาย จะเข้า ชมรม ที่ไม่มี เป้าหมาย ในชีวิต แบบนี้ ไปเพื่อะไร

see also : ปรับสมดุลเซิฟไทย การกลับมาของเมจที่ถูกลืม และเทพสงคราม Lu Bu