บทความ » Olympus & London Has Fallen ก่อนไปดู | Angel Has Fallen

Olympus & London Has Fallen ก่อนไปดู | Angel Has Fallen

6 เมษายน 2021
711   0

Olympus & London Has Fallen ก่อนไปดู | Angel Has Fallen

Olympus & London Has Fallen ก่อนไปดู | Angel Has Fallen

ไมค์ แบนนิ่ง หัวหน้าหน่วย อดีตสายลับมาก่อน เชี่ยวชาญ การใช้ อาวุธ ทุกชนิด รวมไปถึง ทักษะ ในการ สืบสวน สอบสวน แต่เขา มีนิสัย หวาดระแวง มากจน เกินไป
ระวังตัว ในทุก ฝีก้าว แต่นั่น ก็ทำให้ แบนนิ่ง เหมาะอย่างยิ่ง ในการ ดูแล บุคคล อันดับ 1 ขุองประเทศ ประธานาธิปดี

เบนมิน แอดเธอร์ ผู้นำ สูงสุด คนปัจจุบัน ของ สหรัฐอเมริกา
เรียกได้ว่า คราวนี้แหละ คือบุคคล ตัวอย่าง ที่แท้จริง ทั้งซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ รักพวกพ้อง และดูแล ผู้ใต้ บังคับบัญชา อย่างเต็มที่ เห็นแก่ ประโยชน์ ของประเทศชาติ
เป็นหลัก และยังเป็น family man อีกด้วย คอนเนอร์ แอดเธอร์ ลูกชาย คนเดียว ของ ประธานาธิปดี มีนิสัย ซุกซน ช่างสังเกต เขามีไมค์ แบนนิ่ง เป็น ไอดอล เด็กน้อย มักเล่น
สวมบทบาท เป็นองค์รักษ์ เป็นประจำ นั่นทำให้ คอนเนอร์ มีความรู้ รอบตัว ที่ดี และสามารถ เอาตัวรอด ในสถานการณ์ คับขัน ได้เสมอ

 Olympus & London Has Fallen ก่อนไปดู | Angel Has Fallen

ไมค์ แบนนิ่ง หัวหน้าหน่วย อดีตสายลับมาก่อน เชี่ยวชาญ การใช้ อาวุธ ทุกชนิด รวมไปถึง ทักษะ ในการ สืบสวน สอบสวน แต่เขา มีนิสัย หวาดระแวง มากจน เกินไป
ระวังตัว ในทุก ฝีก้าว แต่นั่น ก็ทำให้ แบนนิ่ง เหมาะอย่างยิ่ง ในการ ดูแล บุคคล อันดับ 1 ขุองประเทศ ประธานาธิปดี

เบนมิน แอดเธอร์ ผู้นำ สูงสุด คนปัจจุบัน ของ สหรัฐอเมริกา
เรียกได้ว่า คราวนี้แหละ คือบุคคล ตัวอย่าง ที่แท้จริง ทั้งซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ รักพวกพ้อง และดูแล ผู้ใต้ บังคับบัญชา อย่างเต็มที่ เห็นแก่ ประโยชน์ ของประเทศชาติ
เป็นหลัก และยังเป็น family man อีกด้วย คอนเนอร์ แอดเธอร์ ลูกชาย คนเดียว ของ ประธานาธิปดี มีนิสัย ซุกซน ช่างสังเกต เขามีไมค์ แบนนิ่ง เป็น ไอดอล เด็กน้อย มักเล่น
สวมบทบาท เป็นองค์รักษ์ เป็นประจำ นั่นทำให้ คอนเนอร์ มีความรู้ รอบตัว ที่ดี และสามารถ เอาตัวรอด ในสถานการณ์ คับขัน ได้เสมอ

ต่อหน้าที่ รักพวกพ้อง และดูแล ผู้ใต้ บังคับบัญชา อย่างเต็มที่ เห็นแก่ ประโยชน์ ของประเทศชาติ
เป็นหลัก และยังเป็น family man อีกด้วย คอนเนอร์ แอดเธอร์ ลูกชาย คนเดียว ของ ประธานาธิปดี มีนิสัย ซุกซน ช่างสังเกต เขามีไมค์ แบนนิ่ง เป็น ไอดอล เด็กน้อย มักเล่น
สวมบทบาท เป็นองค์รักษ์ เป็นประจำ นั่นทำให้ คอนเนอร์ มีความรู้ รอบตัว ที่ดี และสามารถ เอาตัวรอด ในสถานการณ์ คับขัน ได้เสมอ

see also : Deranged อยู่ให้ห่างน้ำ…ไม่งั้นตาย สปอยหนัง